Η εικόνα των συλλογικών επενδύσεων στην Κύπρο-Στα πόσα δις το υπό διαχείριση ενεργητικό

Στις 328 παρέμειναν οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων το πρώτο τρίμηνο του 2024, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στα €9,1 δισ.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) που παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, το πρώτο τρίμηνο του 2024 είχε υπό την εποπτεία της συνολικά 328 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), σε σύγκριση με 335 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τη μείωση να διαμορφώνεται στο 2,09%.

Από τις 328 οντότητες, οι 226 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 33 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 69 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 42 ΔΟΕΕ, 51 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 6 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ).

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2024, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανήλθε στα €9,1 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,35% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, ενώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023 η μείωση είναι της τάξης του 14,89%. Περαιτέρω, η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €8,6 δισ.

Το 59% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 18% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 11% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 11% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Το 90,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 6,9% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 1,4% σε τραπεζικές καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 32,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 17,3% σε Ακίνητα. Το 12,2% έχει επενδυθεί σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο και το 11,1% σε μερίδια ΟΣΕ.

Συνολικά 224 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες. Το 75% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 199 Κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 52 ΟΕΕ, 46 ΟΕΕΠΑΠ και 88 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 224 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 161 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,4 δισ. ή 26,8% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 65,7% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 13,5%.

Από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,2%). Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 67,8% του συνόλου των επενδυτών είναι επαρκώς ενημερωμένοι, 19,8% επαγγελματίες επενδυτές, και μόλις 12,4% ιδιώτες επενδυτές.

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €533,3 εκατ. (5,858% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €220,4 εκατ. (2,421% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €657,9 εκατ. (7,226% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €95,1 εκατ. (1,044% του συνολικού ΕΥΔ).

Το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δειτε Επισης

Σε λειτουργία η Ακαδημία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων «Professional Skills Academy»
Ανοίγει ξανά μετά από δέκα χρόνια τις πύλες του το Δασικό Κολλέγιο... Το πρόγραμμα που θα προσφέρει
Finvasia: Υγειονομική περίθαλψη με... γιατρικό την καινοτομία-Πώς ένας ινδικός όμιλος στην Κύπρο αλλάζει τον τομέα της υγείας
5η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2023: Η Philip Morris International επιδεικνύει σαφή πρόοδο προς την επίτευξη του σκοπού της
Universal Life: Στηρίζει τη νέα γενιά επιστημόνων και επιβραβεύει την αριστεία
Ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες, μείωση στις μεταφορές το πρώτο τρίμηνο
Η Purpose Communications γιορτάζει την «Παγκόσμια Ημέρα Δημοσίων Σχέσεων 2024»
Το AUB Mediterraneo δέχεται φοιτητές με απολυτήριο των Δημοσίων Λυκείων της Κύπρου
Πετρολίνα: Προσφορά ζωής μέσω αιμοδοσίας εις μνήμη Δημήτρη Λευκαρίτη
To Foody επεκτείνει την υπηρεσία Alphamega Express