Σε χαμηλό δεκαπενταετίας η ανεργία-Μειώθηκε κατά 4.055 πρόσωπα στην παρούσα διακυβέρνηση

Στα χαμηλότερο ποσοστά της τελευταίας δεκαπενταετίας περιορίστηκε η ανεργία στην Κύπρο, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, σημειώνοντας ότι κατά τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδηςυπήρξε μείωση ανέργων κατά 4.055 άτομα.

Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου για τα στοιχεία της ανεργίας στην Κύπρο, ο κ. Παναγιώτου εξέφρασε επίσης την εκτίμηση ότι ο στόχος για διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης (κάτω από 5% ανεργία) είναι ρεαλιστικός εντός της πενταετίας.

«Η ανεργία έχει περιοριστεί στα χαμηλότερα ποσοστά της τελευταίας δεκαπενταετίας, ενώ ανάλογη είναι η μείωση των μακροχρόνια ανέργων που για σχεδόν δεκαπέντε χρόνια ήταν σταθερά πολύ περισσότεροι από ότι είναι σήμερα», σημείωσε ο κ. Παναγιώτου. Όπως είπε, οι μακροχρόνια άνεργοι μειώθηκαν στον μικρότερο αριθμό των τελευταίων 14 ετών.

Επεσήμανε ότι κατά τον πρώτο χρόνο της Διακυβέρνησης οι άνεργοι έχουν μειωθεί κατά 4.000, με την τάση της μείωσης των ανέργων να ενισχύεται και να επικεντρώνεται στους ντόπιους εργαζόμενους, στον «κυπριακό κορμό της κυπριακής οικονομίας», όπως είπε.

panayiotouanergi

«Ο φιλόδοξος στόχος που έχουμε θέσει για την διαμόρφωση συνθηκών πλήρους απασχόλησης εντός της πενταετίας είναι ρεαλιστικός και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεπή εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της εργασίας, που θα επιτρέψει στην οικονομία μας να συνεχίσει να μεγαλώνει αξιοποιώντας το ποιοτικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα μας», ανέφερε ο Υπουργός.

Ο κ. Παναγιώτου επεσήμανε ότι πλήρης αξιοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντική προϋπόθεση για τη συνέχιση της ορθολογικής αξιοποίησης εργαζομένων από το εξωτερικό σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις νόμιμες διαδικασίες για την κατάλληλη στελέχωση όλων των θέσεων εργασίας.

Εξέφρασε ικανοποίηση, αφού τα στατιστικά στοιχεία και τα καταγραμμένα δεδομένα, επιτρέπουν αισιοδοξία για την μελλοντική ένταξη περισσότερων εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία και τη συνέχιση της μείωσης του ποσοστού ανεργίας.

Ο Υπουργός Εργασίας παρέθεσε στοιχεία από την Έρευνα Ανθρώπινου Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού ποσοστό ανεργίας για το 1ο τρίμηνο του 2024 βρίσκεται στο 6,0%, σημειώνοντας μείωση 0,8 μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, όταν η ανεργία ήταν στο 6,8%. Ο Υπουργός σημείωσε ότι χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από το 6% για το 1ο τρίμηνο κάθε έτους καταγράφηκε για τελευταία φορά το 2009 (4,6%). Σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 4055 άτομα. Συγκεκριμένα, το 1ο τρίμηνο του 2024 ο αριθμός των ανέργων ήταν 29.394, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 2023 ήταν 33.394 άτομα.

Πρόσθεσε ότι τα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με την πτωτική τάση που παρατηρείται στην ανεργία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων άνεργων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 13.760 άτομα, αριθμός μικρότερος κατά 2091 άτομα (13,2% μείωση) σε σχέση με τον αριθμό των άνεργων κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (15.851 άτομα). Ο Υπουργός σημείωσε ότι ο αριθμός των ανέργων για το 2024 είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 15 ετών.

Μεγαλύτερη η μείωση της ανεργίας στους Κύπριους
Αναφερόμενος σε στοιχεία για τους άνεργους ανά υπηκοότητα, σημείωσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, οι άνεργοι Κύπριοι παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση, σε ποσοστό 16% (1.665 άτομα), ενώ ακολουθούσαν οι Ευρωπαίοι Πολίτες με 9% (346 άτομα) και οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών με 5% (80 άτομα).

Όσον αφορά τη μακροχρόνια ανεργία, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, παρουσιάζεται μείωση σε ποσοστό 26,2% (μεταξύ των άνεργων) για το 1ο τρίμηνο του 2024, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2023 ήταν 32,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο αριθμός των εγγεγραμμένων μακροχρόνια ανέργων βρίσκεται στον χαμηλότερο αριθμό των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα, για το πρώτο τρίμηνο του 2024, ο αριθμός κατήλθε στα 1403 άτομα, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 2023 ήταν 1470 άτομα.

«Τα πιο πάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την πτωτική τάση της ανεργίας στην Κύπρο και των θετικών αποτελεσμάτων της προσπάθειας που γίνεται για περαιτέρω ενεργοποίηση του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού και της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας μας μέσα από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας», είπε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι αναμένουν εντός των επόμενων εβδομάδων την έκδοση των επικαιροποιημένων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την ανεργία στην Ευρώπη, ώστε να σταθμιστούν εξειδικευμένες πτυχές των στατιστικών στοιχείων, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, της Ευρωζώνης, καθώς και σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Ολιστική η προσέγγιση της Κυβέρνησης για μείωση της ανεργίας
Ο Υπουργός απέδωσε τα θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την απασχόληση στη μεθοδική υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής απασχόλησης.

Ερωτηθείς για το ποιες πολιτικές συνέβαλαν καθοριστικά για τα αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης, ο Υπουργός σημείωσε ότι πολιτικές οι οποίες συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης της ανεργίας είναι ολιστικές. Πρόσθεσε ότι βασική προϋπόθεση είναι η συνέχιση της ανάπτυξης της οικονομίας ώστε να αυξάνονται παράλληλα και οι θέσεις εργασίας.

Πρόσθεσε ότι θετικό ρόλο διαδραμάτισε η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρασχέθηκαν μέσα από το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων για επικέντρωση σε πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες. Αυτές όπως είπε, επέτρεψαν σε περισσότερους εργαζόμενους να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

Απέδωσε επίσης τα θετικά αποτελέσματα στην ισορροπημένη πολιτική που εφαρμόστηκε για την αξιοποίηση του διαθεσίμου εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με την έλευση εργαζομένων από το εξωτερικό. Πρόσθεσε ότι κατάφεραν οι διαδικασίες έλευσης εργαζομένων από το εξωτερικό να εξορθολογηθούν και να επιταχυνθούν ώστε οι επιχειρήσεις που έχουν τέτοιες ανάγκες να στελεχωθούν κατάλληλα.

Παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης στοχευμένα σχέδια για ένταξη στην αγορά εργασίας μέσα από την επιδότηση μισθοδοσίας και σχέδια που αφορούν συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων.

Είπε επίσης ότι στα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας και της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού κατάφεραν να κάνουν πιο αποτελεσματικές τις εσωτερικές λειτουργίες ώστε εργαζόμενοι που γράφονται στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης να μπορούν να συνδεθούν με την αγορά εργασίας αποτελεσματικά.

«Δεν υπάρχει μία μαγική κίνηση η οποία γίνεται και επιφέρει αποτελέσματα», είπε ο κ. Παναγιώτου σημειώνοντας ότι αυτό που χρειάζεται και πράττουν, είναι η υλοποίηση της πολιτικής απασχόλησης που έχει διαμορφωθεί από την Κυβέρνηση, ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ταυτόχρονα με την συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Σε ερώτηση κατά πόσο η αύξηση της απασχόλησης στο δημόσιο έπαιξε ρόλο στη συνολική αύξηση της απασχόλησης, ο Υπουργός ανέφερε ότι οι πραγματικοί αριθμοί απασχόλησης στης δημόσιας υπηρεσίας δεν ανταποκρίνονται στην εντύπωση που έχει διαμορφωθεί.

Πρόσθεσε ότι αξιολογώντας πόσοι ήταν στο μισθολόγιο της δημόσιας υπηρεσίας διαχρονικά και κατά τα προηγούμενα χρόνια δεν διαπιστώνεται ότι πρόκειται για αριθμούς τέτοιους που να επηρεάζουν το ποσοστό είτε της ανεργίας, είτε της απασχόλησης.

Ανέφερε ότι στο δημόσιο υπάρχουν ανάγκες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνονται αποφάσεις ισορροπημένες με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις δυνατότητες των δημοσίων οικονομικών.

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Απαντά στις ανησυχίες για τις αυξήσεις στο δημόσιο το Υπ. Οικονομικών-Στόχος η βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στο δημόσιο ο επιχειρηματικός κόσμος -Οι μεγάλες ανησυχίες
Ανησυχία ΚΕΒΕ για τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου-Κίνδυνος να καταστεί μη βιώσιμο
Με αμελητέα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ
Εξορθολογισμό του ρυθμού αύξησης του κρατικού μισθολογίου ζητά η ΟΕΒ-«Να μην επιστρέψουμε στα παλιά»
Aυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσια τομέα μετά από 15 χρόνια και με έναρξη ισχύος τον Οκτώβριο