Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ με επίκεντρο τον άνθρωπο

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, προωθώντας τη συνοχή, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με έναν εντυπωσιακό προϋπολογισμό 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, το ΕΚΤ+ στοχεύει να κάνει ουσιαστικές βελτιώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης, ενώ παράλληλα προάγει τις αρχές της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης για όλους.

Το ΕΚΤ+ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, συνδυάζοντας τις δυνάμεις του με άλλα ταμεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Στην Κύπρο, οι πόροι που έχουν κατανεμηθεί από το ΕΚΤ+ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 222,2 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας την πορεία της χώρας προς μια πιο κοινωνικά δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη.

Οι τομείς στήριξης του ΕΚΤ+ στην Κύπρο επικεντρώνονται στους εξής στόχους:

Προώθηση της Απασχόλησης

 1. Εκσυγχρονισμός Θεσμικών Φορέων της Αγοράς Εργασίας: Βελτίωση των δυνατοτήτων και των διαδικασιών των θεσμικών φορέων για μια πιο αποτελεσματική αγορά εργασίας.
 2. Κίνητρα Εργοδότησης Ανέργων: Υποστήριξη των εργοδοτών μέσω παροχής κινήτρων για την πρόσληψη ανέργων.
 3. Προώθηση της Απασχόλησης Νέων: Ειδικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.
 4. Ενεργοποίηση Γυναικών στην Αγορά Εργασίας: Προγράμματα που στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Βελτίωση Συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 1. Ανάπτυξη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Ενίσχυση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την καλύτερη προετοιμασία του εργατικού δυναμικού.
 2. Σχολικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης: Προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική ένταξη μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
 3. Κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού: Συνεχή κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού για την αντιμετώπιση των αναγκών της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Φτώχειας

 1. Ενεργός Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων Πληθυσμού: Υποστήριξη για την ενεργό ένταξη ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία.
 2. Βελτίωση Κοινωνικών Υπηρεσιών: Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των κοινωνικών υπηρεσιών για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
 3. Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα: Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης και των υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά.
 4. Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρίες: Μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες.
 5. Αντιμετώπιση Υλικής Υστέρησης Απόρων: Προγράμματα και δράσεις για την καταπολέμηση της υλικής υστέρησης και της φτώχειας.

Το ΕΚΤ+ είναι ένας σημαντικός μοχλός για την προώθηση μιας ισχυρότερης και πιο ενωμένης Ευρώπης. Μέσα από τις διάφορες δράσεις του, συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας ευκαιρίες για όλους και δημιουργώντας μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Με τις στρατηγικές επενδύσεις του, το ΕΚΤ+ όχι μόνο ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και προωθεί την κοινωνική συνοχή και την ισότητα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη και τους πολίτες της.

Το άρθρο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου EUHeyday. Το έργο EUHeyday συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χορηγούσα αρχή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο EUHeyday:

Ιστοσελίδα

Facebook

Instagram

Δειτε Επισης

Ν. Χριστοδουλίδης: Υπάρχει έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα κάνει δική της για το τερματικό η Κ.Δ.
Άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού σε ένα χρόνο-Οι δύο πυλώνες που πρέπει να συνδεθούν και ο Great Sea Interconnector
Γ. Παπαναστασίου: Δεν μπορεί να υπάρχει κουκούλωμα, θέμα με ευαισθησίες η σύμβαση για το τερματικό
Κ. Κουμής: Ξεπεράσαμε τις προκλήσεις για τον τουρισμό-«Να μην αφήνουμε τα μικρά να δυσφημίζουν την Κύπρο»
Βλέπει κατάληξη σε συμφωνία για την συλλογική σύμβαση στην οικοδομική βιομηχανία ο Παναγιώτου
«Απόδοση τυχόν ευθυνών εκεί και όπου υπάρχουν για το τερματικό»-Οι οδηγίες του Νίκου Χριστοδουλίδη
Καταναλωτικές συνήθειες και σπατάλη τροφίμων στην Κύπρο-Η επιρροή του Waste Wisely Cyprus
Φθινόπωρο οι πρώτες επενδύσεις του Εquity Fund-Πρώτος θεσμικός επενδυτής η Τράπεζα Κύπρου
Ακόμη μια πράξη ανθρωπιάς από ΕΚΟ Κύπρου-Εθελοντική αιμοδοσία εις μνήμην εκλιπόντος μέλους της εταιρείας
Έπεσαν οι υπογραφές για τη συλλογική σύμβαση στον κλάδο διανομής και ταχυμεταφορών-Όσα προβλέπει