Ο Moody's τοποθετεί τις αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's έθεσε όλες τις αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Ελληνική Τράπεζα) σε αναθεώρηση για αναβάθμιση, με εξαίρεση τις Prime-2 βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου αντισυμβαλλομένου και της Prime-2(cr) βραχυπρόθεσμης αξιολόγησης κινδύνου αντισυμβαλλομένου, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί.

Οι ακόλουθες αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας έχουν τεθεί σε αναθεώρηση για αναβάθμιση: η Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) και το Προσαρμοσμένο BCA του ba2, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων Baa3/Prime-3, οι μακροπρόθεσμες CRR της Baa2, Η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση CR του Baa2(cr), οι αξιολογήσεις του προγράμματος μεσοπρόθεσμης εξασφάλισης (MTN) του (P)Ba3 και το μειωμένο χρέος του Ba3, οι αξιολογήσεις του προγράμματος Senior Unsecured and Junior Senior Unsecured MTN του (P)Ba2 , και η ανώτερη διαβάθμιση του ακάλυπτου χρέους Ba2.

Προηγουμένως, οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις και τις ανώτερες μη εξασφαλισμένες αξιολογήσεις ήταν θετικές.

Η αξιολόγηση ακολουθεί τόσο τις συνεχείς βελτιώσεις στο χρηματοοικονομικό προφίλ της τράπεζας που ασκεί ανοδική πίεση στην αυτόνομη οικονομική ευρωστία της τράπεζας όσο και την απόκτηση μεριδίου 55,5% στην τράπεζα από την Eurobank Α.Ε. (BCA ba1, LTbank καταθέσεις Baa2 σταθερές) και ως εκ τούτου τη δυνατότητα υποστήριξης της Ελληνικής Τράπεζας, σε περίπτωση ανάγκης.

Η αιτιολογία πίσω από τις αξιολογήσεις

Η αναθεώρηση για αναβάθμιση του BCA της Ελληνικής Τράπεζας λαμβάνει υπόψη τον βαθμό στον οποίο οι ενισχυμένες μετρήσεις κερδοφορίας και κεφαλαίου και οι συνεχείς μειώσεις στους κληροδοτημένους κινδύνους ποιότητας του ενεργητικού της ενίσχυσαν το προφίλ φερεγγυότητας της τράπεζας.

Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί επίσης στη στρατηγική και τα επιχειρηματικά σχέδια που θα θελήσει να εφαρμόσει η Eurobank Α.Ε. μετά την αύξηση της συμμετοχής της και πώς αυτά θα διαμορφώσουν τη διοίκηση, το χρηματοοικονομικό προφίλ και τη δομή παθητικού της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς και την προθυμία της Eurobank Α.Ε. να στηρίξει την Ελληνική Τράπεζα, σε περίπτωση ανάγκης.

Η Moody's θα αξιολογήσει επίσης οποιεσδήποτε πιθανές αλλαγές στη δομή του παθητικού της τράπεζας και σχέδια για ενδοομιλικό χρέος ή ποσά υποχρεώσεων για τις ελάχιστες απαιτούμενες επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) και τον πιθανό αντίκτυπο που θα έχουν στην αποτυχία λόγω ζημίας κάθε μέσου σε όλη τη δομή του παθητικού.

Παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση ή υποβάθμιση των αξιολογήσεων
Στο τέλος της επανεξέτασης, οι αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας ενδέχεται να αναβαθμιστούν εάν (1) η Moody's πιστεύει ότι η τράπεζα θα διατηρήσει το μεγαλύτερο μέρος των πρόσφατων βελτιώσεων της κερδοφορίας και της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της, διατηρώντας παράλληλα σταθερές μετρήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας, ή (2) η Moody's αξιολογήσει υψηλή πιθανότητα υποστήριξης από τον πλειοψηφικό μέτοχο Eurobank Α.Ε.. Επιπλέον, οι αξιολογήσεις χρέους και καταθέσεων ενδέχεται να αναβαθμιστούν σε περίπτωση που η τράπεζα εκδώσει μεγαλύτερο όγκο junior instruments που θα αυξήσει την προστασία που παρέχεται στις καταθέσεις και στις διάφορες κατηγορίες χρεών.

Δεδομένης της κριτικής για αναβάθμιση, η Moody's κρίνει ως απίθανο να υποβαθμιστούν οι αξιολογήσεις. Οι αξιολογήσεις ενδέχεται να επιβεβαιωθούν στο τρέχον επίπεδό τους εάν η Moody's κρίνει ότι η τράπεζα δεν θα διατηρήσει τις πρόσφατες βελτιώσεις στο χρηματοοικονομικό της προφίλ ή εάν η Moody's κρίνει ότι η Eurobank Α.Ε. έχει χαμηλή ικανότητα ή προθυμία να στηρίξει την Ελληνική Τράπεζα.

Δειτε Επισης

Λουίς ντε Γκίντος: Στο ανώτατο όριο η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών-Θα αρχίσει να μειώνεται
Deutsche Bank: Ζημιές 143 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024
Η κατάσταση των ΜΕΔ στο τραπεζικό σύστημα της χώρας-Στα πόσα εκατ. τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια
Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Από Σεπτέμβριο οι αποφάσεις για τα επιτόκια
Ελληνική Τράπεζα: Έληξε η σύμβαση εργοδότησης του Oliver Gatzke
Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο-Το σκεπτικό της απόφασης
Καζιμίρ (ΕΚΤ): Μην έχετε δεδομένες τις δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος
Τράπεζα Κύπρου: Εφαρμόζει πρώτη τις άμεσες μεταφορές χρημάτων σε πραγματικό χρόνο
Μαχλούφ (ΕΚΤ): Δεν βιαζόμαστε για μια νέα μείωση στα επιτόκια
Στη συνεδρία της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο η προσοχή επενδυτών και αποταμιευτών για μείωση επιτοκίων