Άγγιξε σχεδόν τα €600 εκ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο

Τα €600 εκατομμύρια πλησίασε το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το πρώτο τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 58% με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων να υπερβαίνει τον ρυθμό αύξησης των δαπανών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους τρημινιαίους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €598,3 εκ. σε σύγκριση με πλεόνασμα €376,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 αυξήθηκαν κατά €389,9 εκ. ή κατά 13,5% και ανήλθαν στα €3.282,5 εκ. σε σύγκριση με €2.892,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Οι φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €65,8 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €1.090,7 εκ. σε σύγκριση με €1.024,9 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €69,8 εκ. (+10,2%) και ανήλθαν στα €752,5 εκ. σε σύγκριση με €682,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €108,3 εκ. (+12,5%) και ανήλθαν στα €977,9 εκ. σε σύγκριση με €869,6 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €135,7 εκ. (+17,4%) και ανήλθαν στα €915,2 εκ. σε σύγκριση με €779,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Τα έσοδα από παροχή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €69,6 εκ. (+46,8%) και ανήλθαν στα €218,3 εκ. σε σύγκριση με €148,7 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €6,9 εκ. και ανήλθαν στα €11,0 εκ. σε σύγκριση με €4,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Το εισόδημα περιουσίας εισπρακτέο αυξήθηκε κατά €0,2 εκ. (+0,8%) και ανήλθε στα €24,4 εκ. σε σύγκριση με €24,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Oι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €3,4 εκ. (+8,2%) και ανήλθαν στα €45,0 εκ. σε σύγκριση με €41,6 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 αυξήθηκαν κατά €168,0 εκ. (+6,7%) και ανήλθαν στα €2.684,2 εκ. σε σύγκριση με €2.516,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €70,6 εκ. (+7,0%) και ανήλθαν στα €1.083,7 εκ. σε σύγκριση με €1.013,1 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €113,9 εκ. (+14,4%) και ανήλθαν στα €903,7 εκ. σε σύγκριση με €789,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €1,4 εκ. (+4,3%) και ανήλθαν στα €33,9 εκ. σε σύγκριση με €32,5 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Οι λοιπές τρέχουσες δαπάνες αυξήθηκαν κατά €29,5 εκ. (+16,4%) και ανήλθαν στα €209,0 εκ. σε σύγκριση με €179,5 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €20,9 εκ. (+8,4%) και ανήλθε στα €270,3 εκ. σε σύγκριση με €249,4 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Αντιθέτως, ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €61,2 εκ. (-34,0%) και περιορίστηκε στα €118,6 εκ. (€91,9 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €26,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €179,8 εκ. (€151,0 εκ. κεφαλαιουχικές επενδύσεις και €28,8 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Το πληρωτέο εισόδημα περιουσίας μειώθηκε κατά €7,1 εκ. (-9,9%) και περιορίστηκε στα €65,0 εκ. σε σύγκριση με €72,2 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Δειτε Επισης

Μικρές ζημιές για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο ΧΑΚ
Στο 3% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιούνιο
Πενήντα επιπλέον κοινότητες στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων
Η περιοχή του Τροόδους σε τροχιά αναβάθμισης...Τα νέα έργα και αναπτύξεις που παίρνουν σάρκα και οστά
Πλεονασματικοί οι προϋπολογισμοί των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης-Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό
Ενώπιον του Υπουργικού η στρατηγική ανάπτυξης ορεινών κοινοτήτων-Το μήνυμα Χριστοδουλίδη
ΚΟΑΠ: Ολοκλήρωσε πληρωμές άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης ύψους €47,7 εκ.
Νέος διαγωνισμός για το Κέντρο Τύπου της Κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε.-Τα έργα και το κόστος
Στις ζημιές επέστρεψε την Τρίτη το ΧΑΚ
ΣΕΚ: Οι τέσσερις λόγοι για τους οποίους απορρίπτει την πρόταση Παναγιώτου για το πέναλτι 12% στις συντάξεις