Μειωμένη ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω υψηλών επιτοκίων

Περαιτέρω μείωση παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2024 η ζήτηση δανείων, με τις τράπεζες να αποδίδουν τη μείωση στα υψηλά επιτόκια, ενώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 ύστερα από τρία συνεχόμενα τρίμηνα κατά τα οποία είχαν παραμείνει αμετάβλητα. Σταθερά παρέμειναν τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της μειωμένης ανοχής των Τραπεζών στον κίνδυνο, καθώς και της αντίληψής τους για αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τη γενική οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας.

Αντίθετα, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, τόσο για στεγαστικά δάνεια όσο και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια παρέμειναν αμετάβλητα το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

«Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά είχαν ουδέτερο αντίκτυπο κατά το υπό αναφορά τρίμηνο», σημείωσε η ΚΤΚ.

Από πλευράς προσφοράς δανείων, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 έπειτα από τρία συνεχόμενα τρίμηνα κατά τα οποία είχαν παραμείνει αμετάβλητα.

Σύμφωνα με την Έρευνα, στην αυστηροποίηση συνέβαλε κυρίως η μειωμένη ανοχή των Τραπεζών στον κίνδυνο καθώς και η αντίληψή τους για αυξημένο κίνδυνο σε σχέση με τη γενική οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της οικονομίας. Αντίθετα, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά, τόσο για στεγαστικά δάνεια όσο και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, παρέμειναν αμετάβλητα το πρώτο τρίμηνο του 2024, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ζήτηση δανείων

Σε σχέση με τη ζήτηση δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις καθώς και, σε μεγαλύτερο βαθμό, από νοικοκυριά, τόσο για στεγαστικά όσο και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, κατέγραψαν περαιτέρω μείωση.

«Η καθαρή μείωση της ζήτησης επιχειρηματικών δανείων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, αποδίδεται από τις τράπεζες, στο αυξημένο γενικό επίπεδο των επιτοκίων», αναφέρεται.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες για πάγιες επενδύσεις, που ενδεχομένως αντικατοπτρίζουν τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, καθώς και η αναχρηματοδότηση/αναδιάρθρωση χρέους συνέβαλαν θετικά στη ζήτηση δανείων.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η καθαρή μείωση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια αποδίδεται από τις Τράπεζες στα αυξημένα επιτόκια, στη χαμηλότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στην αποδυνάμωση των προοπτικών της αγοράς κατοικίας.

Τέλος αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις προσδοκίες των Τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τα κριτήρια χορήγησης δανείων τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικοκυριά αναμένονται να παραμείνουν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Παράλληλα, αναμένεται μείωση στην καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά, ενώ τόσο η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις όσο και στεγαστικών δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει σταθερή.

Δειτε Επισης

Ο Νίκος Ποταμάρης νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου
HSBC: Ο Georges Elhedery ο νέος CEO-Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα
Αυξήθηκε η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια στην Ευρώζωνη το δεύτερο τρίμηνο
Sophic: Νέα έκδοση Γραμματίων Δημοσίου της Κυπριακής Δημοκρατίας την ερχόμενη βδομάδα
Σκλήρυνση της στάσης της ΕΚΤ κατά των τραπεζών για περιβαλλοντικούς κινδύνους διαβλέπει ο DBRS
Η θέση εργασίας που άνοιξε στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου-Τα προσόντα, τα καθηκόντα και η μισθοδοσία
ΕΚΤ: Στάση αναμονής για τα επιτόκια την Πέμπτη, τον Σεπτέμβριο η επόμενη μείωση
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου): Σταθερά δίπλα σου με υψηλές αποδόσεις έως 2.5%
Ελλαδικά δημοσιεύματα: Προς αλλαγή διοίκησης στην Ελληνική προσανατολίζεται η Eurobank
Πηγές Eurobank: Γιατί το τίμημα για την Ελληνική Τράπεζα είναι δίκαιο και εύλογο