Οι προϋποθέσεις για ένταξη νέων έργων στον προϋπολογισμό του 2025-Η εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών

Τις προϋποθέσεις για ένταξη νέων έργων στον κρατικό προϋπολογισμό του 2025, καθώς και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2025-2027, καθορίζει μέσω πρόσφατης εγκυκλίου του ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή.

Οι προϋποθέσεις αφορούν επενδυτικά έργα αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ και άνω, για τα οποία θα απαιτείται, μεταξύ άλλων, θετική έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο του, η οποία στάλθηκε σε όλα τα Υπουργεία/Υφυπουργεία και Ανεξάρτητες Υπηρεσίες, ενόψει της ετοιμασίας του κρατικού προύπολογισμού για το 2025, ο κ. Παντελή αναφέρει πως «σχετικά με την υλοποίηση νέων έργων (κτιριολογικό, οδικό δίκτυο, κατασκευαστικά έργα υποδομής, περιλαμβανομένου εξοπλισμού), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται, για όλα τα επενδυτικά έργα με κόστος 2 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που προτείνονται για ένταξη στον προϋπολογισμό, αυτά υπόκεινται στο στάδιο της προεπιλογής και αξιολόγησης».

Για τον σκοπό αυτό, σημειώνει, η Υπηρεσία που προτείνει ένα έργο, θα πρέπει να ετοιμάσει Σημείωμα Έργου (Project Concept Note-PCN) και να το υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης για αξιολόγηση, ξεκαθαρίζοντας ότι «για να περιληφθούν τα έργα στον προϋπολογισμό, θα πρέπει η αξιολόγηση από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης να είναι θετική».

Και μελέτη βιωσιμότητας

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, για έργα με σημαντικό οικονομικό κόστος 15 εκ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τα οποία έχει αξιολογηθεί θετικά το Σημείωμα Έργου, θα πρέπει επιπρόσθετα να εκπονείται Μελέτη Βιωσιμότητας και να υποβάλλεται στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης για ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Η Μελέτη Βιωσιμότητας, εξηγεί, θα πρέπει να εκπονείται σύμφωνα με την μεθοδολογία που καταγράφεται στο Εγχειρίδιο για την Προεπιλογή και Αξιολόγηση Δημοσίων Επενδυτικών Έργων.

«Για τα εν λόγω έργα, η ένταξη τους στον προϋπολογισμό προϋποθέτει θετική αξιολόγηση τόσο του Σημειώματος Έργου όσο και της Μελέτης Βιωσιμότητας από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης», επισημαίνει ξεκαθαρίζοντας πως «το κόστος των έργων που θα περιληφθούν στον προύπολογισμό του 2025 και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2025-2027, θα πρέπει να βρίσκεται εντός της οροφής της κάθε υπηρεσίας».

Σημειώνεται ότι, για έργα με κόστος μικρότερο των 2 εκ. ευρώ δεν απαιτείται εγκεκριμένο Σημείωμα Έργου, εκτός αν ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει διαφορετικά.

Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Παράλληλα, προσθέτει ο κ. Παντελή, η διαδικασία προεπιλογής και αξιολόγησης δημόσιων επενδυτικών έργων εφαρμόζεται και για όλα τα δημόσια επενδυτ8ικά έργα με κόστος 2 εκ. ευρώ και άνω που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία την περίοδο 2021-2027 και των έργων που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Από τη διαδικασία, διευκρινίζει, εξαιρούνται τα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αφού αυτά υπόκεινται σε ξεχωριστ’η διαδικασία αξιολόγησης από το υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Πρόσθετα, συνεχίζει, η διαδικασία αξιολόγησης των έργων εφαρμόζεται για την υλοποίηση των δημοσίων επενδύσεων με οποιοδήποτε τρόπο.

Αυτό, υπογραμμίζει, συνεπάγεται την ετοιμασία Σημειώματος Έργου και Μελέτης Βιωσιμότητας όχι μόνο για την ανέγερση κτιρίων, αλλά και για την αγορά και ενοικιαγορά κτιρίων.

Συγκεκριμένα, εξηγεί περαιτέρω, «όταν μία Υπηρεσία προτίθεται να στεγαστεί/μετεστεγαστεί σε κτίριο το οποίο επιθυμεί να αγοράσει, είτε με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς, είτε καταβάλλοντας όλο το ποσό κατά την αγορά (ή με κάποιες συμφωνημένες δόσεις), θα πρέπει, μετά τη δημοσίευση της ανοικτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίμησης της αξίας του κτιρίου για αγορά ή ενοικιαγορά (Τμήμα Δημοσίων Έργων, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) να ετοιμάζει Σημείωμα Έργου, το οποίο να περιλαμβάνει σύγκριση των εναλλακτικών επιλογών της ανέγερσης, αγοράς ή/και ενοικιαγοράς και αν χρειάζεται να εκπονείται και Μελέτη Βιωσιμότητας».

Δειτε Επισης

Με αμελητέα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ
Εξορθολογισμό του ρυθμού αύξησης του κρατικού μισθολογίου ζητά η ΟΕΒ-«Να μην επιστρέψουμε στα παλιά»
Aυξήσεις 1,5% στους μισθούς μετά από 15 χρόνια-Η συμφωνία ΥΠΟΙΚ,ΣΕΚ,ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ
Μ. Παναγιώτου: Προκήρυξη επενδυτικών παρεμβάσεων €10 εκατ. ως τέλη Ιουλίου
H Allianz Κύπρου πρώτη Main Event Sponsor του FIBA EuroBasket 2025
Μικρές ζημιές για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο ΧΑΚ
Στο 3% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιούνιο
Πενήντα επιπλέον κοινότητες στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων
Η περιοχή του Τροόδους σε τροχιά αναβάθμισης...Τα νέα έργα και αναπτύξεις που παίρνουν σάρκα και οστά
Πλεονασματικοί οι προϋπολογισμοί των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης-Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό