Αυτά είναι τα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια και επιδόματα-Το ύψος των χορηγιών και πώς υπολογίζονται

Το πράσινο φως για τα νέα αναθεωρημένα στεγαστικά σχέδια αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, συγκεκριμένων περιοχών υπαίθρου και τα επιδόματα για στήριξη των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, άναψε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για στεγαστικά σχέδια παροχής οικονομικής ενίσχυσης για την απόκτηση στέγης σε ορεινές, ακριτικές και μειονεκτικές περιοχές και συγκεκριμένες περιοχές της υπαίθρου, τα οποία εφαρμόζονται από το 2019.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, κατά την παρουσίαση των σχεδίων, η βελτίωση των σχεδίων έγινε κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τους δικαιούχους και να να επιλυθούν διαχρονικά προβλήματα.

Η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 600 μέτρων, παραχωρείται κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι (συμπεριλαμβανομένων και εργατών ή/και υπαλλήλων), οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 600 μέτρων και αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στην κοινότητα κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής:

 • Μη Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και εάν διαμένουν μόνιμα στην κοινότητα.
 • Ευρωπαίοι ή μη οικιακές/οί βοηθοί που διαμένουν στην οικία του δικαιούχου αιτητή.
 • Μοναστήρια και μοναχοί/ μοναχές.
 • Άτομα που διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στις κοινότητες που καλύπτονται από το εν λόγω σχέδιο.

Υπολογισμός οικονομικής βοήθειας
Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται ανά έτος και το ποσό που εμβάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε αιτητή, υπολογίζεται στη βάση των πιο κάτω:

Για κάθε νοικοκυριό/ οικιστική μονάδα ανάλογα με το υψόμετρο της κοινότητας όπου διαμένει:

 • €175 (υψόμετρο 600-800μ.)
 • €225 (υψόμετρο 801-1000 μ.)
 • €260 (υψόμετρο 1001μ. και άνω).

Πρόσθετα,

 • Για κάθε συνταξιούχο άτομο €165
 • Για κάθε μη συνταξιούχο άτομο €165


«Συνταξιούχο άτομο», για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου, είναι άτομο το οποίο έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

 • Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 40χλμ. από αστικό κέντρο ή 30-39χλμ. από αστικό κέντρο και ταυτόχρονα με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700 μέτρων για το 2024

Η οικονομική βοήθεια για στήριξη των κατοίκων απομακρυσμένων από αστικά κέντρα κοινοτήτων/περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο ή 30-39 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο και ταυτόχρονα με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700 μέτρων, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασής τους σε αυτά καλύπτοντας μέρος του κόστους μετάβασης, παραχωρείται κατόπιν Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες/περιοχές με απόσταση τουλάχιστον 40 χλμ. από αστικό κέντρο ή 30-39 χλμ. από αστικό κέντρο και ταυτόχρονα με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700 μέτρων και αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στη κοινότητα/περιοχή κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη και εργάζονται (ανεξαρτήτως τόπου εργασίας).

Υπολογισμός οικονομικής βοήθειας
Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται ανά έτος και το ποσό που εμβάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε αιτητή, υπολογίζεται στη βάση των πιο κάτω:
Για κάθε μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο/μέλος που περιλαμβάνεται στο νοικοκυριό/οικιστική μονάδα και ανάλογα με την απόσταση της κοινότητας όπου διαμένει από αστικό κέντρο:

 • €300 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε κοινότητα/περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40-59 χλμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο ή σε κοινότητα/περιοχή σε απόσταση 30-39 χλμ. και που ταυτόχρονα βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700 μέτρων.
 • €500 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε κοινότητα/περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 60-79 χλμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.
 • €600 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε κοινότητα/περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη η ίση των 80χλμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.

«Ενήλικο άτομο», για σκοπούς του παρόντος σχεδίου, είναι άτομο το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

«Εργαζόμενο άτομο», για σκοπούς του παρόντος σχεδίου, είναι άτομο το οποίο εργάζεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

«Μη συνταξιούχο άτομο», για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου, είναι άτομο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του στεγαστικού σχεδίου αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών ορίζεται η 3η Ιουνίου 2024.
Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το σχέδιο. Το σχέδιο καλύπτει συνολικά 279 κοινότητες/περιοχές που καθορίζονται ως ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις δικαιούχες περιοχές/κοινότητες εντάσσονται ο Αστρομερίτης, τα Λύμπια, η Περιστερώνα και η Ποταμιά.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας καθώς και από την κοινότητα/περιοχή στην οποία αποκτάται η κατοικία, με μέγιστα ποσά τα ακόλουθα:

 • Μονήρες άτομο μέχρι €35.000.
 • Ζεύγος μέχρι €45.000.
 • Νεαρό Ζεύγος -να μην έχει κλείσει το 41οέτος της ηλικίας του κανένα από τα δύο μέλη του ζεύγους κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης, μέχρι €60.000.
 • Οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €50.000.
 • Νεαρή οικογένεια με τέκνα (περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας) - να μην έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας του κανένα από τα μέλη της οικογένειας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι €65.000.
 • Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα), μέχρι €70.000. Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000 για κατασκευές.
 • Για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους, πρόσθετο ποσό μέχρι €25.000 (αναλόγως περιοχής).

Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιόκτητης κατοικίας πρέπει να είναι η ίδια ή μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2024. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, με εξαιρέσεις και επεξηγήσεις ως η αναφορά στον οδηγό του σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του σχεδίου.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 3η Ιουνίου 2024 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση. Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Η ημερομηνία έναρξης του στεγαστικού σχεδίου αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών υπαίθρου ορίζεται η 3η Ιουνίου 2024. Σκοπός του σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το σχέδιο. Το σχέδιο καλύπτει συνολικά 107 κοινότητες/περιοχές, καθώς και τμήμα της οικιστικής περιοχής της Πύλας, που δεν καλύπτονται από το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, ώστε η στεγαστική πολιτική του κράτους να καλύπτει το σύνολο των κοινοτήτων και περιοχών της υπαίθρου.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

 • Μονήρες άτομο και οικογένεια μέχρι 3 άτομα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €15.000.
 • Οικογένεια 4 ατόμων και άνω (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €20.000.
 • Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000.

Δειτε Επισης

«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ask Wire: Σταθερές οι τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων το β’ τρίμηνο-Έπονται μειώσεις
Επενδυτικές ευκαιρίες προσφέρει η AstroBank
Κρίσιμη μέρα για την οικοδομική βιομηχανία.. Ανοίγει τα χαρτιά του για την συλλογική σύμβαση ο Παναγιώτου
Προσιτή στέγη: Επαναβεβαίωσαν συνεργασία ο Δήμος Λεμεσού και ο ΚΟΑΓ-Στόχος η υλοποίηση ώριμων έργων
Κατοικίες και διαμερίσματα αυτή την βδομάδα από την Altamira Real Estate
Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης για εγλωβισμένους αγοραστές