Εφάρμοσε πλήρως όλες τις συστάσεις GRECO για δικαστές η Κύπρος

Η Κύπρος ήταν μια από τις χώρες που εφάρμοσαν πλήρως όλες τις συστάσεις όσον αφορά τη δικαστική εξουσία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2023 της ομάδας εμπειρογνωμόνων κατά της διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) η οποία παρουσιάστηκε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται πως όσον αφορά τους Εισαγγελείς το επίπεδο συμμόρφωσης της Κύπρου με τις συστάσεις της GRECO βρισκόταν στο 75%, ενώ σε σχέση με τους Βουλευτές βρισκόταν στο 25%, έχοντας εφαρμόσει εν μέρει το 75%.

Όσον αφορά το σύνολο των συστάσεων και για τις τρεις ομάδες αξιωματούχων, η Κύπρος εφάρμοσε πλήρως το 56,3% από αυτές, εφάρμοσε μερικώς το 37,5%, ενώ δεν εφάρμοσε καθόλου το 6,3%

Συνολικά όσον αφορά τις συστάσεις της GRECO, στα 47 κράτη μέλη που αξιολογήθηκαν διαπιστώθηκε πλήρης εφαρμογή του 54,4% των συστάσεων όσον αφορούν τους βουλευτές, τους δικαστές και τους εισαγγελείς, μερική εφαρμογή του 30,7% των συστάσεων και μη εφαρμογή του 14,9% των συστάσεων.

Στα τέλη του 2023 οκτώ χώρες αντιμετώπιζαν τις διαδικασίες μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αξιολόγησης της GRECO, λόγω των χαμηλών επιπέδων εφαρμογής των συστάσεων για τους βουλευτές, τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Πρόκειται για την Αυστρία, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, την Τσεχία, τη Δανία, τη Μολδαβία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Τουρκία.

Η Φινλανδία και η Νορβηγία ήταν οι μόνες χώρες που είχαν εφαρμόσει πλήρως όλες τις συστάσεις της GRECO και για τις τρεις κατηγορίες αξιωματούχων. Πρώτη χώρα στην εφαρμογή των συστάσεων ήταν το Λουξεμβούργο (είχε εφαρμόσει πλήρως το 93% των συστάσεων), ενώ ακολουθούσαν η Λιθουανία (92%), η Αλβανία (90%), το Ηνωμένο Βασίλειο (88%), η Βουλγαρία (84%), η Σερβία (82%), η Λετονία (81%), ο Άγιος Μαρίνος (77%), η Σουηδία (75%), οι ΗΠΑ (75%), η Εσθονία (74%), το Μαυροβούνιο (73%), το Μονακό (72%), οι Κάτω Χώρες (71%) και η Ισλανδία (70%).

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά μη υλοποιημένων συστάσεων συνολικά ήταν το Λιχτενστάιν (56%), η Τουρκία (52%), η Τσεχία (43%), η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (39%), η Ουγγαρία (33%), η Πολωνία (27%), η Αυστρία (25%) και η Ελλάδα (24%).

Δικαστές
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που συνοψίζει τα ευρήματα των εκθέσεων που έχει δημοσιεύσει η GRECO μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, τα 47 κράτη μέλη που αξιολογήθηκαν είχαν εφαρμόσει πλήρως το 56,9% των συστάσεων για τη δικαστική εξουσία. Καταγράφεται επίσης μερική εφαρμογή του 29,6% των συστάσεων και μη εφαρμογή του 13,5% των συστάσεων.

Οι χώρες που εφάρμοσαν πλήρως όλες τις συστάσεις για τη δικαστική εξουσία ήταν, εκτός από την Κύπρο, η Δανία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Σουηδία και οι ΗΠΑ.

Υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης με τις συστάσεις για τη δικαστική εξουσία καταγράφηκαν και στον Άγιο Μαρίνο (Σαν Μαρίνο, 88%), την Ιταλία (83%), τη Ρουμανία (83%), την Εσθονία (80%), τη Βόρεια Μακεδονία (75%), τη Σλοβενία (75%) και το Βέλγιο (71%).

Το υψηλότερο ποσοστό μη υλοποιημένων συστάσεων στην κατηγορία αυτή καταγράφηκε στο Μαυροβούνιο (67%), ενώ 50% καταγράφηκε στην Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες, την Ελβετία και την Τουρκία.

Η Ισλανδία και η Ελβετία ήταν οι μόνες δύο χώρες που δεν είχαν συμμορφωθεί πλήρως με καμία σύσταση. Άλλες χώρες που είχαν συμμορφωθεί πλήρως με μικρό μόνο ποσοστό των συστάσεων ήταν η Βοσνία-Ερζεγοβίνη (13%), η Τουρκία (17%), η Πορτογαλία (17%), η Ελλάδα (17%) και η Ιρλανδία (20%).

Εισαγγελείς
Όσον αφορά τις συστάσεις που αφορούν τις εισαγγελικές αρχές, τα 47 κράτη μέλη που αξιολογήθηκαν είχαν εφαρμόσει πλήρως το 64,8% των συστάσεων, είχαν εφαρμόσει μερικώς το 25,1% των συστάσεων και δεν είχαν εφαρμόσει το 10,1% των συστάσεων.

Η Κύπρος εφάρμοσε πλήρως το 75% των συστάσεων, ενώ δεν εφάρμοσε καθόλου το 25%.

Δεκαεπτά χώρες είχαν εφαρμόσει πλήρως όλες τις συστάσεις όσον αφορά τους εισαγγελείς: η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, το Μαυροβούνιο, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Άλλες χώρες με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις συστάσεις σχετικά με τους εισαγγελείς ήταν η Σλοβενία (89%), ο Άγιος Μαρίνος (88%), η Αρμενία (86%), η Γεωργία (86%), η Ιταλία (83%), το Αζερμπαϊτζάν (80%), η Κροατία (80%), η Σλοβακία (80%), το Βέλγιο (75%), η Κύπρος (75%) και η Ισλανδία (75%).

Η Τουρκία (50%) ήταν η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό μη υλοποιημένων συστάσεων για τις εισαγγελικές αρχές. Ακολουθούσαν η Τσεχία (40%), η Βοσνία - Ερζεγοβίνη (38%), η Ελλάδα (38%) και η Ουκρανία (27%).

Βουλευτές
Όσον αφορά τις συστάσεις της GRECO για τους Βουλευτές, τα 47 κράτη μέλη που αξιολογήθηκαν συνολικά είχαν εφαρμόσει πλήρως το 43,2% των συστάσεων, είχαν εφαρμόσει μερικώς το 36,5% των συστάσεων και δεν είχαν εφαρμόσει το 20,3% των συστάσεων.

Η Κύπρος εφάρμοσε πλήρως το 25% των συστάσεων, ενώ εφάρμοσε εν μέρει το 75%.

Έξι χώρες είχαν εφαρμόσει πλήρως όλες τις συστάσεις για τους βουλευτές: η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις συστάσεις για τους βουλευτές κατέγραψαν το Μονακό (83%), η Ελλάδα (82%), η Λιθουανία (80%), το Λουξεμβούργο (80%), η Σερβία (80%), το Μαυροβούνιο (75%), οι Κάτω Χώρες (75%), η Ισπανία (75%) και οι ΗΠΑ (71%).

Τα υψηλότερα ποσοστά μη συμμόρφωσης κατέγραψαν το Λιχτενστάιν (100%), η Κροατία (67%), η Πολωνία (67%), η Τσεχία (60%), η Σλοβακία (60%), η Ουγγαρία (57%), η Τουρκία (57%), η Ιταλία και η Λετονία (από 50%).

Δέκα χώρες δεν είχαν εφαρμόσει πλήρως ούτε μία σύσταση του GRECO όσον αφορά τους βουλευτές: η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Τσεχία, η Δανία, η Ιταλία, η Λιχτενστάιν, η Μάλτα, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η Τουρκία.

Δειτε Επισης

Οι 1.573 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο που πάνε με απόφαση Υπουργικού για αποπαγοποίηση στην Βουλή
Με γεμάτο πρόγραμμα στο Λουξεμβούργο ο Κεραυνός-Πού θα συμμετέχει και τα θέματα που θα συζητηθούν
Άγγιξε σχεδόν τα €600 εκ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο
Ξεπέρασε τις 75.000 η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Ετήσια αύξηση 7,3% στις κενές θέσεις εργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2024
Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την τεχνητή νοημοσύνη-Ποιες εταιρείες επηρεάζονται και οι νομικοί κίνδυνοι
Με μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις του ποσοστού απασχόλησης στην Ε.Ε. η Κύπρος το πρώτο τρίμηνο
Ο Νικόλας Α. Ιωαννίδης ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης
Ανοίγουν την Τρίτη οι αιτήσεις για το σχέδιο ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Σχέδιο επιχορήγησης αδειών εργοδοτουμένων-Όλες οι πληροφορίες