Business Consulting της Grant Thornton: «Μετασχηματίζει» τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σε προοπτικές

Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες της αγοράς για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά τον μετασχηματισμό του επιχειρησιακού τους μοντέλου, η Grant Thornton Κύπρου, τον Οκτώβριο του 2022, δημιούργησε τμήμα Business Consulting.

Ενάμιση χρόνο μετά, το τμήμα δραστηριοποιείται καταγράφοντας θετικό πρόσημο, καθώς μέσω των ποιοτικών υπηρεσιών που πρόσφερει κατάφερε να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με σημαντικό αριθμό πελατών.

Σε συνέντευξή τους στο InBusinessNews, ο επικεφαλής του τμήματος Business Consulting και συνέταιρος της Grant Thornton Κύπρου, Σάκης Μωυσέως και ο ανώτερος διευθυντής του Business Consulting, Κωνσταντίνος Ράφτης, προβαίνουν σε μια αποτίμηση της μέχρι σήμερα λειτουργίας του τμήματος, παραθέτοντας ταυτόχρονα τους πυλώνες των υπηρεσιών που προσφέρει.

Παράλληλα, σκιαγραφούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά το ταξίδι του επιχειρησιακού τους μετασχηματισμού και προειδοποιούν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε περίπτωση μη προσαρμογής.

Τον Οκτώβριο του 2022 η Grant Thornton Κύπρου δημιούργησε τμήμα Business Consulting. Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να δημιουργήσετε το συγκεκριμένο τμήμα;

Σάκης Μωυσέως (Σ.Μ.): Οι κύριοι λόγοι που ώθησαν την Grant Thornton Κύπρου να δημιουργήσει το τμήμα του Business Consulting είναι οι αυξανόμενες ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως προς τον μετασχηματισμό του επιχειρησιακού τους μοντέλου.

Έχουμε όλοι παρατηρήσει και παραδεχθεί μπορώ να πω, ότι οι συνθήκες στο ευρύτερο περιβάλλον έχουν αλλάξει σημαντικά, λόγω διάφορων εξωγενών παραγόντων όπως οι κρίσεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.

Για αυτό το λόγο καθίσταται επιτακτική ανάγκη και όχι επιλογή οι οργανισμοί να μετασχηματίσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο. Τι εννοούμε πρακτικά με αυτό;

Να επανεξετάσουν τον τρόπο που εξυπηρετούν τους πελάτες τους, να αναθεωρήσουν ίσως την τιμολογιακή τους πολιτική, να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους και να αναβαθμίσουν μέσω της συνεχόμενης εκπαίδευσης τις δεξιότητες και τις ικανότητες του προσωπικού τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρείν.

Τέλος θα πρέπει να εντάξουν στο επιχειρησιακό τους μοντέλο τις κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις που θα τους βοηθήσουν να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικοί.

Πώς αποτιμάτε τον πρώτο ενάμιση χρόνο λειτουργίας σας;

Σ.Μ: Μετά από ενάμιση χρόνο λειτουργίας, η αξιολόγηση της πορείας του τμήματος έχει άκρως θετικό πρόσημο αφού καταφέραμε μέσω των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με ένα σημαντικό αριθμό πελατών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Για εμάς ο όρος «ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας» δεν είναι γενικός και αόριστος αλλά πολύ συγκεκριμένος. Σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας μέσω των υπηρεσιών μας άμεσες και πρακτικές λύσεις που θα έχουν θετική επίδραση στην λειτουργία των οργανισμών τους.

Και είμαστε σε θέση να πετύχουμε αυτό τον στόχο αφού τα στελέχη μας έχουν άριστη τεχνική κατάρτιση και κατέχουν τις ανάλογες εμπειρίες. Επιπρόσθετα οι διεθνείς εμπειρίες, η εμπειρογνωμοσύνη και οι καλές πρακτικές της Grant Thornton παγκόσμια είναι ένας σημαντικός παράγοντας που διασφαλίζει την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ποιοι είναι οι πυλώνες των υπηρεσιών που προσφέρετε;

Κωνσταντίνος Ράφτης (Κ.Ρ.): Οι βασικοί πυλώνες των υπηρεσιών μας έχουν ως πρώτιστο στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς να διανύσουν με επιτυχία το λεγόμενο “transformational journey” που αφορά μεταξύ άλλων τομείς όπως επιχειρησιακό μοντέλο, τις τεχνολογικές λύσεις και το "customer experience", αντιμετωπίζοντας όλες τις σχετικές προκλήσεις.

Βοηθάμε τους πελάτες μας να καθορίσουν τη στρατηγική τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν καλύτερες επιλογές, βάσει των οποίων θα οικοδομηθεί η μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού.

Ο ανασχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου των οργανισμών είναι ένας ακόμα πυλώνας των υπηρεσιών που παρέχουμε. Εάν ένας οργανισμός καταφέρει να λειτουργεί απρόσκοπτα και αποτελεσματικά, αυτό του δίνει τη δυνατότητα να είναι ευέλικτος και οικονομικά αποδοτικός.

Άλλος ένας βασικός πυλώνας των υπηρεσιών μας αφορά τη Διαχείριση Προγραμμάτων και Έργων (Program & Project Management) εκ μέρους των πελατών μας, με τρόπο που διασφαλίζεται μια δομημένη και διαφανής προσέγγιση για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των έργων.

Επίσης το τμήμα κατέχει την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες όσο αφορά τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού οι οποίες περιλαμβάνουν τον ανασχεδιασμό των σχετικών διαδικασιών, τη δημιουργία πλαισίων διαχείρισης της μάθησης, της απόδοσης και των αμοιβών.

Τέλος το τμήμα είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα εταιρειών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, αλλά και τον επανασχεδιασμό των διαδικασιών που αφορούν τις υποστηρικτικές λειτουργίες ενός οργανισμού όπως π.χ. το Λογιστήριο/Οικονομικό Τμήμα.

Το τι θέλω να τονίσω σε αυτό το σημείο είναι ότι κατέχουμε την τεχνογνωσία και τις εμπειρίες να εισηγηθούμε προς τους πελάτες μας τις τεχνολογικές λύσεις που θα πρέπει να εφαρμόσουν για να γίνουν πιο αποδοτικοί και στις πλείστες των περιπτώσεων να υλοποιήσουμε έργα που αφορούν αυτές τις εισηγήσεις.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί κατά το ταξίδι του επιχειρησιακού μετασχηματισμού;

Κ.Ρ.: Κατά την άποψή μου, μία σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν αρχικά οι οργανισμοί στην προσπάθεια τους να μετασχηματιστούν επιχειρησιακά, είναι να καθορίσουν με σαφήνεια τους κύριους στόχους αυτού του εγχειρήματος.

Εάν οι κύριοι στόχοι δεν καθοριστούν με σαφήνεια κατά πάσα πιθανότητα οι οργανισμοί δεν θα είναι σε θέση να καθορίσουν και τις συγκεκριμένες δράσεις τις οποίες θα πρέπει να υλοποιήσουν αλλά ούτε και να προϋπολογίσουν με σχετική ακρίβεια τους πόρους που θα πρέπει να επενδυθούν για το έργο του επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Μία άλλη σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην προσπάθεια τους αυτή, είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.

Τα έργα που αφορούν τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό είναι κατά το πλείστο πολύπλοκα και για αυτό το λόγο υπάρχει ο κίνδυνος να μην τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης γεγονός που θα επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρησιακή λειτουργία του οργανισμού, με πιθανό αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και στην εμπιστοσύνη του προσωπικού για τα διαφαινόμενα αποτελέσματα του έργου.

Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, είναι πολύ πιθανόν να αυξήσει σημαντικά το κόστος.

Τέλος ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι οργανισμοί σε αυτό το transformational journey είναι η διαχείριση της αλλαγής και αυτή αφορά τόσο το προσωπικό του οργανισμού αλλά και σε πολλές των περιπτώσεων και τους πελάτες.

Για αυτό το λόγο ο οργανισμός θα πρέπει να καταρτίσει ένα ολιστικό πλάνο διαχείρισης της αλλαγής που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις όπως την επανεκπαίδευση του προσωπικού με στόχο να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τα καθήκοντα του στο νέο επιχειρησιακό πλαίσιο του οργανισμού.

Η μετεξέλιξη του επιχειρησιακού μοντέλου κάθε οργανισμού είναι απαραίτητο ζητούμενο ώστε να προσαρμόζετε και να εξελίσσετε στα νέα δεδομένα. Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για τους οργανισμούς εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να παραμένουν στάσιμοι;

Σ.Μ.: Ο κίνδυνος που θα προκύψει για τους οργανισμούς συνοψίζεται κατά την άποψη μου στην εξής φράση: «Μείωση της ανταγωνιστικότητας».

Οι οργανισμοί στον ιδιωτικό τομέα δεν θα είναι σε θέση να συγκρατήσουν τα κόστη τους ή τα κόστη τους θα είναι σαφώς υψηλότερα από τους ανταγωνιστές τους που επέλεξαν να μετασχηματίσουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο, με αποτέλεσμα να μετακυλήσουν τα αυξημένα κόστη στους πελάτες τους, μέσω αυξήσεων στις τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν.

Στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους δεν θα είναι «value for money» άρα θα υπάρξει μείωση στον κύκλο εργασιών τους που θα οδηγήσει σε απώλεια κερδών γεγονός που θα καταστήσει τον οργανισμό μη βιώσιμο.

Όσον αφορά τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το κόστος αυτής της αναποτελεσματικότητας θα περάσει αναπόφευκτα στην πραγματική οικονομία δηλαδή στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με αρνητικότατες συνέπειες.

Δειτε Επισης

Συμφωνία Χατζημανώλη-Aponte για ενίσχυση των υπό κυπριακή σημαία πλοίων του ομίλου MSC
Απονεμήθηκαν τα «Zero Waste HoReCa Champions Awards 2024»
Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Eργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου
Πρώτη αύξηση μετά από δύο χρόνια για τον στόλο των ποντοπόρων πλοίων υπό κυπριακή σημαία
ISIS Clinic: Νέα γυναικολογική/μαιευτική κλινική έρχεται στη Λευκωσία
H Ypera Ασφαλιστική βράβευσε τους ανθρώπους και συνεργάτες της
Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον πρωτογενή τομέα
«Χρώμα & Φως από XM»: Εγκαίνια για το Κέντρο Απασχόλησης και Φροντίδας Παιδιών
Ήταν όλοι εκεί για τα 20 χρόνια ζωής της CSC Christodoulou
Σε ενίσχυση του στόλου με πλοία υπό κυπριακή σημαία συμφώνησαν Χατζημανώλη-MSC