Στον αστερισμό των ESG: Η Υπ. Γεωργίας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η 70ή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την «Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η οποία περιλαμβάνει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 υπο-στόχους, που αποσκοπεί στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, παγκοσμίως.

Η Ατζέντα 2030 ισορροπεί τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη διεθνή συναίνεση και κοινή επιδίωξη για ειρήνη, ασφάλεια, δικαιοσύνη και κοινωνική ένταξη.

Η Κύπρος έχει ήδη υποβάλει δύο εκθέσεις προόδου παρουσιάζοντας τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της απόδοσης στην υλοποίηση των ΣΒΑ με ενθαρρυντικά μηνύματα. Μεταξύ άλλων, σημαντικά βήματα καταγράφει προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) η χώρα στον τομέα της γεωργίας. Οι προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί σε βιώσιμες πρακτικές, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν την υιοθέτηση μιας σειρά φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και μεθόδων διατήρησης του νερού, την καλή διαβίωση των ζώων και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω καινοτόμων πρακτικών. Πρόκειται για μέτρα που συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και που ευθυγραμμίζονται με τη δέσμευση της Κύπρου στους ΣΒΑ.

Έξι χρόνια έως την επίτευξη των ΣΒΑ και η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, πραγματοποιεί μια ομιλία στην οποία θα καταγράψει τις προόδους, τις προοπτικές και τα περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση.

Η Δρ. Παναγιώτου θα προβεί στην εν λόγω ομιλία, που φέρει τίτλο «Έξι χρόνια έως την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: η πορεία της Κύπρου», κατά το προσεχές 16ο Συνέδριο για την Εταιρική Βιωσιμότητα & Υπευθυνότητα.

Επιστημονικό υπόβαθρο και πολιτική καριέρα

Η δρ Μαρία Παναγιώτου γεννήθηκε το 1982 στη Λάρνακα. Αποφοίτησε το 2004 από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με άριστα. Το 2006 έλαβε τον τίτλο MPhil (B) στη Σύγχρονη Ιστορία της Αν. Μεσογείου από το University of Birmingham και το 2017 πήρε διδακτορικό τίτλο στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Έχει εργαστεί ως επιστημονική υπεύθυνη σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα αριστείας, συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας με καθήκοντα διδασκαλίας οικονομικής ιστορίας, ενώ μεταξύ 2017- 2022 έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά άρθρα σε σύμμεικτους τόμους και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Διετέλεσε Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΕΔΕΚ. Τον Μάρτιο του 2023 διορίστηκε στη θέση της Επίτροπου Περιβάλλοντος και τον Ιανουάριο του 2024 διορίστηκε ως Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο στόχος της διοργάνωσης και η θεματολογία

Το 16ο Συνέδριο για την Εταιρική Βιωσιμότητα & Υπευθυνότητα, η πιο ολοκληρωμένη ετήσια σύναξη επιχειρήσεων και στελεχών που υλοποιούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πραγματοποιείται στις 4 Ιουλίου στη Λευκωσία και ετοιμάζεται για άλλη μια χρονιά να συγκεντρώσει ανθρώπους που χαράζουν τη στρατηγική για μακροχρόνια Εταιρική Βιωσιμότητα, εφαρμόζοντας αρχές των κριτηρίων ESG.

Κυρίαρχος στόχος της διοργάνωσης, είναι η ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κυπριακών και διεθνών επιχειρήσεων και ανάλυση των λόγων για τους οποίους οι υπεύθυνες επιχειρήσεις καθίστανται πιο ελκυστικές, έχοντας περισσότερες πιθανότητες μακροπρόθεσμης αειφορίας.

Άλλωστε, η ανάγκη για ενσωμάτωση μετρήσιμων στόχων και βέλτιστων πρακτικών, στο πλαίσιο των ESG, στην ίδια τη στρατηγική ανάπτυξης των επιχειρήσεων πλέον επηρεάζει άμεσα το ίδιο το μοντέλο λειτουργίας τους, την οργανωτική δομή, την οικονομική πολιτική αλλά και τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Υπό το μικροσκόπιο θα τεθούν οι τελευταίες παγκόσμιες εξελίξεις σε θέματα Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας, με εστίαση στην οδηγία CSRD, τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα ESRS, ο θεσμός θα παρουσιάσει κατά την 16η διεξαγωγή του διεθνή και εγχώρια case studies επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους της οικονομίας που εφάρμοσαν καινοτόμες πολιτικές και πρακτικές.

Στο συνέδριο, που θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, συμμετέχουν στελέχη Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Υπεύθυνοι μονάδων ΕSG, Διευθυντές και Στελέχη Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων από κυπριακές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών.

Το ραντεβού τους κάθε χρόνο ανανεώνουν επίσης, Διαφημιστικά Γραφεία, Γραφεία και Επαγγελματίες Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφεία και Επαγγελματίες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εργοδοτικές οργανώσεις, Εμπορικά επιμελητήρια και άλλοι επαγγελματικοί φορείς με ενδιαφέρον για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ποιους ενδιαφέρει

Με δεδομένο ότι πλέον η μη έγκαιρη υιοθέτηση πρακτικών ESG ή η αποτελεσματική εναρμόνιση με τις νομοθετικές απαιτήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια επενδυτικών ευκαιριών και μεριδίου αγοράς, το Συνέδριο απευθύνεται στο σύνολο σχεδόν των τομέων της οικονομίας:

  • ESG και Sustainability Managers
  • Corporate Sustainability Μanagers και Εxecutives
  • Υπεύθυνους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Διευθυντές και Στελέχη Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων από κυπριακές επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών
  • Διαφημιστικά Γραφεία
  • Γραφεία και Επαγγελματίες Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
  • Γραφεία και Επαγγελματίες Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  • Συνδέσμους που καταπιάνονται με θέματα Εταιρικής Βιωσιμότητας και ΕΚΕ
  • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)
  • Υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες δεν διαθέτουν στρατηγική Εταιρικής υπευθυνότητας και προτίθενται να δημιουργήσουν

Πληροφορίες

Για πληροφορίες και εγγραφές πατήστε εδώ.

Πληροφορίες συνεδρίου

Χορηγοί: ΑΛΦΑΜΕΓΑ, Coca-Cola HBC Κύπρου, Cyta, ECOMMBX Limited, Grow Sustainability Consulting, Ελληνική Τράπεζα, ΙMR/University of NicosiaTM

Υποστηρικτές: Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου (ΣΔΕΚ), Συνδέσμος Διαφημιζομένων Κύπρου (ΣΔΚ), McDonald's Κύπρου, The Island Private School

Οργανωτές: CSR Cyprus & ΙΜΗ

Χορηγοί Επικοινωνίας: Άλφα Κύπρου, CBN (Cyprus Business News), περιοδικό GOLD, περιοδικό ΙΝ Βusiness, πόρταλ REPORTER, SUPER FM

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:

Τηλέφωνο: 22505555 │ Φαξ: 22679820

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Δειτε Επισης

Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης
S&P's: Δημοσιονομικά που υπερτερούν, ενισχυμένο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Daniele Quercia: O κορυφαίος ειδικός της Nokia Bell Labs στο CITEA Digital Cyprus 2024
Στο GOLD Ιουνίου: Η ανάπτυξη της Λεμεσού σε ένα δυναμικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κέντρο
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Οι 1.573 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο που πάνε με απόφαση Υπουργικού για αποπαγοποίηση στην Βουλή
Διάκριση Πανεπιστημίου Frederick στα Times Higher Education Impact Rankings
ΑΔΜΗΕ: Συζητήσεις με Τρ. Κύπρου για χρηματοδότηση του Great Sea Interconnector-Τα σημαντικά βήματα σε εξέλιξη
Σχέδιο χορηγιών για σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αντίστροφη μέτρηση για το 7ο Παγκύπριο Συνέδριο Γάλακτος, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας