Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη ύψους πέραν των €93 εκατ. την πρώτη τριμηνία-Αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων

Κέρδη για την 1η τριμηνία του 2024 ύψους €93,3 εκατ. κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα, σε μια χρόνια που ξεκίνησε δυναμικά και με αποτελέσματα και με αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα και δυναμικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου παρά τις συνεχείς προκλήσεις και την αβεβαιότητα που πηγάζει από το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την πρώτη τριμηνία του 2024 ανήλθαν στα €151 εκατ., αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα έφτασαν τα €28,3 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση.

Το 2024 χαρακτηρίζεται από δύο επιτεύγματα ορόσημα για τον όμιλο, καθότι μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και τη διαμεσολαβητική πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης μεταξύ της τράπεζας και της ΕΤΥΚ.

Δεύτερο ορόσημο, η συμφωνία της τράπεζας με την CNP Assurances για τη θυγατρική της CNP Cyprus Insurance Holdings Limited, που δραστηριοποιείται σε Κύπρο και Ελλάδα, κάτι που θα επιτρέψει στην Ελληνική Τράπεζα να ενισχύσει σημαντικά τις ασφαλιστικές δραστηριότητές της και θα καταστεί ένας ηγετικός χρηματοπιστωτικός όμιλος με ισχυρή παρουσία, τόσο στον τραπεζικό όσο και στον ασφαλιστικό τομέα στην Κύπρο.

Αναλυτικά πιο κάτω τα αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2024:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Η εγχώρια οικονομία σε θετική πορεία, παρά το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τις προκλήσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.
 • Το λειτουργικό περιβάλλον συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, με τα αυξανόμενα επιτόκια και τις πληθωριστικές πιέσεις πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 • Τράπεζα επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σταθερή πελατειακή βάση και σημαντικό μερίδιο αγοράς στα νοικοκυριά (36% στις καταθέσεις και 33% στα δάνεια)
 • Συμφωνία με την CNP Assurances για την CNP Cyprus Insurance Holdings για τη δημιουργία του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα στην Κύπρο
 • Νέος δανεισμός ύψους €208 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2024, μειωμένος κατά 34% σε ετήσια βάση αντανακλώντας τις συνθήκες της αγοράς και σύμφωνα συνετά πρότυπα αναδοχής

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 • Δείκτης ΜΕΔ στο 2,5%, με τον δείκτη κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ στο 42% και τον Δείκτη κάλυψης των καθαρών ΜΕΔ με εμπράγματες εξασφαλίσεις στο 139%
 • 99,7% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο

ΑΠΟΔΟΣΗ

 • Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2024, αυξημένα κατά 40% σε ετήσια βάση, επωφελούμενοι από τα επιτόκια και τη ρευστότητας στον ισολογισμό, κυρίως λόγω των καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες
 • Δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η τριμηνία του 2024 στο 33%
 • Κέρδος για την 1η τριμηνία του 2024 ύψους €93 εκατ., με την Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 25% την 1η τριμηνία του 2024, Καθαρή λογιστική αξία ανά μετοχή (TBVPS) αυξημένη κατά 34% σε ετήσια βάση

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

 • Ρυθμιστικός και αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου στο 28,6% και 30,2% αντίστοιχα, Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου, αναπροσαρμοσμένος για την συναλλαγή CNP, στο 27,6% περίπου, με το πέρας της ολοκλήρωσης, που αναμένεται να γίνει την 1η τριμηνία του 2025
 • Αναπροσαρμοσμένος δείκτης MREL προς συνολικά ποσά ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) στο 32,5%5 ; πολύ πιο πάνω από την τελική δεσμευτική απαίτηση MREL για τις 31 Δεκεμβρίου 20256
 • Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 580% και με €5,1 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΟΜΗ

 • Η Eurobank συμφώνησε για την απόκτηση επιπρόσθετης συμμετοχής ύψους 26,1%, η οποία, μετά από έγκριση των εποπτικών αρχών, θα αυξήσει τη συμμετοχή της στο 55,3% και, σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμος του 2007 (Ν. 41(I)/2007), η Eurobank θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε υποχρεωτική προσφορά για όλες τις υπόλοιπες μετοχές.

Δειτε Επισης

Αναβάθμιση μακροχρόνιας πιστοληπτικής ικανότητας Τράπεζας Κύπρου από S&Ps-Ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση
Ο τραπεζικός χάρτης της Κύπρου...Πώς και πόσο άλλαξε μέσα σε μια δεκαετία
Γιατί η Ευρώπη φρενάρει τους κανόνες στις τραπεζικές συναλλαγές
Η ισχυρή θέση του κυπριακού τραπεζικού τομέα και μια γενική συνέλευση με...άρωμα επιτοκίων
Ο Moody's τοποθετεί τις αξιολογήσεις της Ελληνικής Τράπεζας σε αναθεώρηση για αναβάθμιση
Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών με διετή θητεία ο Αριστείδης Βουράκης-Αντιπρόεδρος ο Αντώνης Ρούβας
Ελληνική: Στις 15 Ιουλίου η εξόφληση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €100 εκατ.
Π. Νικολάου: Η πιστή εφαρμογή των κυρώσεων από τις τράπεζες και τα επιζήμια σενάρια για το προφίλ της χώρας μας
Μ. Καμμάς: Ισχυρή η κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, με υψηλή ρευστότητα και μειωμένο όγκο ΜΕΔ
Χρ. Πατσαλίδης: Οι έξι πολύ κρίσιμοι παράγοντες για περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας