Δήμος Έγκωμης: Θέμα της Κυβέρνησης η αξιοποίηση της Κρατικής Έκθεσης

Η προοπτική της συνολικής μετατροπής του χώρου της Κρατικής Έκθεσης μόνο σε δάσος/ πάρκο (χωρίς οιαδήποτε κτιριακή δομήσιμη ανάπτυξη εντός του χώρου) είναι θέμα που αφορά την Κυβέρνηση ως ιδιοκτήτη του χώρου και σε τέτοια απόφαση της Κυβέρνησης το δημοτικό συμβούλιο Έγκωμης θα τηρήσει θετική στάση και θα συνεργασθεί με κάθε αρμόδιο φορέα, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα ο Δήμος Έγκωμης, αναφορικά με την αξιοποίηση του χώρου της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η Ομάδα Έργου που συστάθηκε με στόχο την ετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία να περιλαμβάνει και μελέτη χωροταξικού σχεδίου για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του χώρου της Κρατικής Έκθεσης, κατέληξε ότι οι προτιμητέες πιθανές επιλογές για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου είναι η δημιουργία ζώνης καινοτομίας ή/και δημιουργία ζώνης επιχειρηματικότητας/ εκθεσιακών χώρων και αποφάσισε την ανάθεση σε Συμβούλους/ Εμπειρογνώμονες μελέτης βιωσιμότητας και χωροταξικής μελέτης, για αξιολόγηση των εν λόγω επιλογών και πρόκριση του καταλληλότερου σεναρίου του χώρου. Σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη ανάπτυξη, οι μελετητές εισηγήθηκαν όπως αυτή υλοποιηθεί σταδιακά σε 3 φάσεις, χρονικού ορίζοντα 14 ετών.

Σημειώνεται ότι η συνολική έκταση του χώρου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων ανέρχεται στις 250 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, με τη μελέτη να προτείνει όπως το συνολικό δομήσιμο εμβαδό ανέλθει στις 83 χιλιάδες τ.μ., με τις 167 χιλιάδες τ.μ. να προβλέπονται ως ανοικτοί χώροι κοινωνικής συνάθροισης, πάρκων, πρασίνου, παιδότοπων κλπ.

Δεδομένου ότι διατυπώνεται συχνά δημόσια πρόταση για τη μετατροπή όλου του χώρου, και των 250 χιλιάδων τ.μ. σε εθνικό πάρκο/ δάσος (χωρίς οιαδήποτε δομήσιμη προταθείσα ανάπτυξη), ο Δήμος Έγκωμης διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τη μελέτη της ομάδας έργου, καθοριστικό στοιχείο στο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί το δημόσιο πάρκο και η δημόσια πλατεία. Σύμφωνα με την παρουσιασθείσα μελέτη, σχεδιάστηκε ήδη πάρκο με βασικό σκοπό, όπως αναφέρεται, τη δημιουργία ενός σημαντικού πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υποχρεωτικό δημόσιο πράσινο για τη λειτουργική, περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση του υπό μελέτη χώρου και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας του με τις άμεσα γειτνιάζουσες περιοχές.

Για τον σκοπό αυτό, συνεχίζει η ανακοίνωση, το μέγεθος και η διάταξη του σχεδιάστηκε με στόχο τη δημιουργία, όσο γίνεται, μεγαλύτερου μήκους πρόσοψης πρασίνου, προς όφελος της νέας ανάπτυξης, με πλάτος ικανό ώστε να παρέχει πληθώρα κοινωνικού εξοπλισμού και να μπορεί να φιλοξενεί πολλαπλές ανεξάρτητες χρήσεις, όπως παιδότοπους, σημεία συνάθροισης, ψυχαγωγίας, άθλησης και διεξαγωγής εκδηλώσεων, κλπ.

Συμπληρώνεται ότι η έκταση του προτεινόμενου πάρκου είναι μεγέθους 43 χιλιάδων τ.μ. και συγκρίνεται σε κλίμακα με το Πάρκο Ακροπόλεως, ή τον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας τα οποία έχουν έκταση περίπου 35 χιλιάδων τ.μ., ενώ ο χώρος πρασίνου θα μπορούσε να επεκταθεί στις  60 χιλιάδες τ.μ. Περαιτέρω, καθώς μόνο το 33% (82.680 τ.μ. από τα 250.586 τ.μ.) θα είναι καλυμμένο από μη διαπερατά υλικά, υπάρχει διαθέσιμο το μεγαλύτερο ποσοστό του χώρου ανάπτυξης για τη δημιουργία πρασίνου.

Ο Δήμος Έγκωμης διευκρινίζει ότι η προοπτική της συνολικής μετατροπής του χώρου της Κρατικής Έκθεσης μόνο σε δάσος/ πάρκο (χωρίς οιαδήποτε κτιριακή δομήσιμη ανάπτυξη εντός του χώρου), είναι θέμα που αφορά την Κυβέρνηση ως ιδιοκτήτη του χώρου και σε τέτοια απόφαση της Κυβέρνησης, το δημοτικό συμβούλιο Έγκωμης θα τηρήσει θετική στάση και θα συνεργασθεί με κάθε αρμόδιο φορέα, σημειώνεται στη συνέχεια και προστίθεται ότι κατά τον ίδιο τρόπο, το δημοτικό συμβούλιο έθεσε από την πρώτη στιγμή σειρά όρων και προϋποθέσεων ώστε στο ενδεχόμενο που ετέθη ενώπιόν του για τη  δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας στο χώρο να κυριαρχεί  το πράσινο, οι χώροι άθλησης/ ψυχαγωγίας, η κοινωνική συνεύρεση, με όσο το δυνατό λιγότερο μπετόν και λιγότερα κτίρια που να συνάδουν με το όλο πράσινο περιβάλλον και κοινωνική συνάθροιση.

Προστίθεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε ότι, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, στην έκταση των 250 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει η Κρατική Έκθεση πρέπει να κυριαρχεί η κοινωνική συνεύρεση, με πάρκα, παιδότοπους, χώρους άθλησης κλπ για τους κατοίκους της δυτικής Λευκωσίας και όχι μόνο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης επαναλαμβάνει ακόμη ότι, καθηκόντως, μελέτησε το προταθέν σχέδιο δημιουργίας Ζώνης Καινοτομίας και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την παρουσία στο Δήμο Έγκωμης 20 χιλιάδων φοιτητών που φοιτούν στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια της περιοχής, αποφάσισε ομόφωνα ότι στους σημερινούς δύσκολους καιρούς τέτοιο κέντρο, από οικονομικής πλευράς, αν αποφασισθεί από την κυβέρνηση να ανεγερθεί, θα προσφέρει πρωτίστως σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στους νέους ανθρώπους  του τόπου.

Συμπληρώνεται ότι την ίδια στιγμή, το δημοτικό συμβούλιο Έγκωμης, με την ομόφωνη απόφαση του ημερ. 17/5/2022, είχε θέσει και σαφείς όρους/ προϋποθέσεις για την εν λόγω ανάπτυξη και είχε καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την δημιουργία τερματικού σταθμού λεωφορείων στο συγκεκριμένο χώρο, συγκατατίθεται στη χωροθέτηση και δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου και άθλησης και σαφώς ηπιότερες αναπτύξεις στις ανεγέρσεις κτιρίων, καθώς και στη δημιουργία λίμνης κατακράτησης όμβριων υδάτων που θα σώσει την περιοχή από σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, η οποία θα τοπιοτεχνηθεί ώστε να λειτουργεί ταυτόχρονα ως δημόσιο πάρκο με χώρους κοινωνικής συνάθροισης.

Σημειώνεται ακολούθως ότι μετά και τις γνωστοποιηθείσες θέσεις του δήμου Έγκωμης, η ομάδα Έργου στις τελικές της εισηγήσεις προέβη μεταξύ άλλων στην υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μελέτης Βιωσιμότητας για δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Ζώνης, την υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μελέτης Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Συνηγορεί επίσης στην ενσωμάτωση της λίμνης κατακράτησης όμβριων υδάτων στο έργο, η οποία να λειτουργεί ταυτόχρονα ως δημόσιο πάρκο και ενσωμάτωση του περιβάλλοντος χώρου με κατάλληλη τοπιοτέχνηση, την μεταφορά του κεντρικού, αφετηριακού και τερματικού σταθμού σε άλλη περιοχή εκτός πόλεως όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Nicosia Mall, ενόψει και των διαμαρτυριών του Δήμου Έγκωμης για αποφυγή πρόκλησης περαιτέρω τροχαίας κίνησης, κυκλοφοριακής συμφόρησης με τις συνεπαγόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον, οχληρία στην περιοχή και περιορισμό στο σχεδιασμό του έργου, καθώς και τον επανασχεδιασμό της προτεινόμενης αναβάθμισης της λεωφόρου Λευκοθέου σε άξονα ηπιότερης κυκλοφορίας και χαμηλότερων ταχυτήτων με βάση τα σύγχρονα πρότυπα σχεδιασμού αστικών δρόμων, διασφαλίζοντας ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον για άνετη και ευχάριστη κίνηση των πεζών με δυνατότητες συνεργείων μεταξύ των χρήσεων των γειτονικών τεμαχίων.

Ο Δήμος Έγκωμης, αναφέρει ότι αναμένει από τη Κυβέρνηση να καθορίσει την τελική της θέση γύρω από το θέμα. Ο Δήμος έχει επανειλημμένα ανακοινώσει ότι είναι ευπρόσδεκτη από πλευράς κυβέρνησης (ως ιδιοκτήτη του χώρου της Κρατικής Έκθεσης) και η διενέργεια σχετικού δημοψηφίσματος με συγκεκριμένα ερωτήματα προς τους δημότες Έγκωμης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Δειτε Επισης

Νέα εβδομάδα, νέες επενδυτικές ευκαιρίες από την Altamira Real Estate
Astrobank: Προς πώληση ακίνητα ιδανικά για επένδυση
Σε εξέλιξη η κατασκευή του Zeus Tower-Signature Collection-Εντυπωσιακό βίντεο από τα έργα στο Limassol Blu Marine
Ονειρικές πολυτελείς κατοικίες με θέα τη θάλασσα
Υπογράφηκε η σύμβαση για κατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων στον Στρόβολο-Στο €1 εκ. το κόστος
The Great Ocean Building: Μια νέα πολυώροφη γραφειακή ανάπτυξη στη Λεμεσό-Τι θα περιλαμβάνει
Χωρίς άσπρο καπνό αλλά συνεχίζεται η προσπάθεια... οικοδόμησης συμφωνίας για τη συλλογική σύμβαση
Αύξηση 3,3% στον αριθμό αδειών οικοδομής το πρώτο τρίμηνο του 2024-Τα στοιχεία ανά κατηγορία έργου
Έρχεται το μεγάλο Open Day της Altamira Real Estate στο Majestic Gardens στην Τερσεφάνου
AstroΒank: Προς πώληση ακίνητα ιδανικά για επένδυση