Υπηρεσία Data Analytics-As-A-Service: Στρατηγική συνεργασία της TheMagnet®️ με την Analytical Solutions

Απλοποιήστε τα δεδομένα σας!

Τα εταιρικά δεδομένα πλέον είναι πιο πολύτιμα και από τον χρυσό! Ας το δούμε λίγο πιο προσεκτικά...

Τα δεδομένα μιας εταιρείας μπορούν να υποδείξουν και να διασφαλίσουν (ως ένα μεγάλο βαθμό) τις στρατηγικές κινήσεις αλλά και το μέλλον της. Τώρα λογικά σαν Ιδιοκτήτες ή Διευθυντές θα σκέφτεστε αφού κατέχετε τα δεδομένα, έχετε τη δύναμη στα χέρια σας… Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Σε πολλές περιπτώσεις τα δεδομένα που κατέχετε είναι διάσπαρτα (1.000 excel files ή 100 databases), και σε ακαταλαβίστικη μορφή που πρέπει να είστε και rocket scientist αλλά και να έχετε μνήμη ελέφαντα για να τα επεξεργαστείτε και να τα θυμάστε… και βεβαίως κάθε φορά που θέλετε να διαβάσετε κάποια από αυτά, τα αναζητάτε μέσα στα email σας, ή σας τα φέρνουν (με λογική καθυστέρηση) η ομάδα σας. Δεν είναι μέσα στο μυαλό σας και δεν θα έπρεπε να είναι!

Τόσο τα δεδομένα όσο και η ανάλυση αυτών είναι εξίσου σημαντικά για να κατακτήσετε μερίδιο αγοράς και να εξασφαλίσετε τη βιωσιμότητα της εταιρίας σας. Εδώ είναι που μπαίνει στο παιχνίδι η τεχνολογία της ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics). Δηλαδή η ικανότητα λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα και η δημιουργία επιτυχημένων στρατηγικών.

02MAGNET

Και η λύση είναι… Data Analytics-As-A-Service

Η αποστολή της στρατηγικής συνεργασίας της TheMagnet®️ με την Analytical Solutions είναι να προστατεύσουμε τους οργανισμούς από αυτές τις πολυπλοκότητες, παρέχοντας ανάλυση δεδομένων και επιχειρηματική ευφυΐα ως υπηρεσία (Data Analytics-as-a-Service - DAaaS), με το κλειδί στο χέρι (turnkey solution), με την πραγματική ευφυΐα να παραδίδεται σε εβδομάδες αντί για χρόνια και να είναι προσβάσιμη σε όλους με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η ανάλυση δεδομένων ως υπηρεσία (DAaaS) αντιπροσωπεύει μια νέα προσέγγιση και μια επεκτάσιμη υποδομή που μπορεί να παρέχει αναλυτικές δυνατότητες στους χρήστες.

Ως πάροχος υπηρεσιών DAaaS δίνουμε λύσεις σε όλες τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων:

 • Αποδοτικότητα κόστους: Το DAaaS επιτρέπει στους οργανισμούς να έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες ανάλυσης σε μηνιαία ή χρονιαία συνδρομή, εξαλείφοντας την ανάγκη για αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.
 • Επεκτασιμότητα: Η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας μας αποτελείται από υποδομές και πόρους που μπορούν να εξυπηρετήσουν απαιτητικούς και κυμαινόμενους όγκους δεδομένων και επεξεργασίας.
 • Πρόσβαση και εμπειρογνωμοσύνη: Η ανάλυση δεδομένων απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες στην επιστήμη των δεδομένων, τη στατιστική, τον προγραμματισμό και την οπτικοποίηση δεδομένων. Οι ομάδες ανάλυσης δεδομένων μας αποτελούνται από έμπειρους αναλυτές και επιστήμονες δεδομένων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την εκτέλεση προηγμένων εργασιών ανάλυσης. Αξιοποιώντας το DAaaS, οι οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κορυφαία τεχνογνωσία χωρίς να χρειάζεται να προσλαμβάνουν και να εκπαιδεύουν ειδικούς σε θέματα δεδομένων στα εσωτερικά τους.
 • Γρηγορότερος χρόνος διάθεσης στην αγορά: Η υλοποίηση μιας εσωτερικής λύσης ανάλυσης δεδομένων μπορεί να είναι χρονοβόρα, απαιτώντας εκτεταμένες προσπάθειες εγκατάστασης, διαμόρφωσης και ολοκλήρωσης. Η υπηρεσία DAaaS προσφέρει προ-ρυθμισμένες αναλύσεις και εργαλεία που μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αρχίσουν να αντλούν πληροφορίες από τα δεδομένα τους πιο γρήγορα και επιταχύνοντας τον χρόνο αξιοποίησης.
 • Ενσωμάτωση και διαχείριση δεδομένων: Η υπηρεσία DAaaS προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης δεδομένων που βελτιστοποιούν τη διαδικασία εισαγωγής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων από διάφορες πηγές. Η πλατφόρμα υποστηρίζει δυνατότητες ολοκλήρωσης, καθαρισμού και μετασχηματισμού δεδομένων, επιτρέποντας στους οργανισμούς να ενοποιούν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους πιο αποτελεσματικά.
 • Ευελιξία και προσαρμογή: Η υπηρεσία DAaaS προσφέρει ευελιξία όσον αφορά τις επιλογές ανάπτυξης, επιτρέποντας στους οργανισμούς να επιλέξουν μεταξύ δημόσιου νέφους (public cloud), ιδιωτικού νέφους (private cloud) ή υβριδικών αναπτύξεων (hybrid systems) με βάση τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις τους.
 • Ασφάλεια και συμμόρφωση: Η ασφάλεια των δεδομένων και η συμμόρφωση αποτελούν κρίσιμα ζητήματα στις πρωτοβουλίες ανάλυσης δεδομένων, ιδίως όταν πρόκειται για ευαίσθητα ή ρυθμιζόμενα δεδομένα. Ως πάροχος DAaaS και πιστοποιημένοι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, έχουμε εφαρμόσει ισχυρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχους συμμόρφωσης για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων και τη διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης, ανακουφίζοντας τις ανησυχίες των οργανισμών σχετικά με τους κινδύνους ασφάλειας δεδομένων.
 • Industry Specific: Εξειδικευμένες λύσεις για συγκεκριμένους τομείς έχουν σχεδιαστεί για γρήγορη ανάπτυξη και χαμηλό κόστος, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις μοναδικές επιχειρηματικές προκλήσεις τους. Τέτοιοι τομείς σήμερα περιλαμβάνουν: Hotels & Entertainment, Insurances, Logistics, Shipping, Finance & Accounting, Retail, Pharmaceutical, καθώς και πολλούς άλλους τομείς της βιομηχανίας που προστίθενται συνεχώς.
 • Συνεχής καινοτομία: Η συνεχής επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη εξασφαλίζει πρόσβαση στις πιο πρόσφατες δυνατότητες ανάλυσης. Οι πελάτες μας μπορούν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, καθώς και τις μεθοδολογίες χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε δαπανηρές αναβαθμίσεις ή προσπάθειες ανάπτυξης εσωτερικά.

Η Analytical Solutions συνεργαζόμενη στρατηγικά με την TheMagnet®️, είναι υπερήφανη που προσφέρει μια ολοκληρωμένη, οικονομικά αποδοτική, κλιμακωτή και ευέλικτη προσέγγιση στην ανάλυση δεδομένων που έρχεται να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διαχείριση πρωτοβουλιών ανάλυσης στις εσωτερικές υποδομές μιας εταιρείας, ή στο cloud.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Business Intelligence (BI) and Data Analytics as a Service (DAaaS)
 • Business Intelligence (BI) & Custom Data Analytics
 • Data Warehouse Management and Operations

Με τα πιο πάνω Managed Services, οι οργανισμοί μπορούν να επικεντρωθούν στην άντληση πληροφοριών από τα δεδομένα τους και στις επόμενες τους στρατηγικές κινήσεις, αντί να ανησυχούν για την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης και διαχείρισης τέτοιων υποδομών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή επικοινωνήστε μαζί μας!

Δειτε Επισης

Υπ. Οικονομικών: Η αναβάθμιση από S&P's αντανακλά και την ενίσχυση των κυπριακών τραπεζών
Ν. Χριστοδουλίδης: Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και ξένες επενδύσεις απαραίτητα συστατικά για διατήρηση της ανάπτυξης
S&P's: Δημοσιονομικά που υπερτερούν, ενισχυμένο το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Στο GOLD Ιουνίου: Η ανάπτυξη της Λεμεσού σε ένα δυναμικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό κέντρο
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Οι 1.573 θέσεις πρώτου διορισμού στο δημόσιο που πάνε με απόφαση Υπουργικού για αποπαγοποίηση στην Βουλή
ΑΔΜΗΕ: Συζητήσεις με Τρ. Κύπρου για χρηματοδότηση του Great Sea Interconnector-Τα σημαντικά βήματα σε εξέλιξη
Άγγιξε σχεδόν τα €600 εκ. το δημοσιονομικό πλεόνασμα το πρώτο τρίμηνο
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την τεχνητή νοημοσύνη-Ποιες εταιρείες επηρεάζονται και οι νομικοί κίνδυνοι