Χορηγία Κατηγορίας Υπηρεσίες

Ικανοποίηση ΚΕΒΕ για προσφυγικές εταιρείες και καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το ΚΕΒΕ χαιρετίζει την ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ότι η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρεί το Τμήμα, για εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα που συστάθηκε ή ενεγράφη πριν από τις 14 Αυγούστου 1974 και είχε την έδρα της ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών της ή ολόκληρη την περιουσία της σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν έχει δραστηριοποιηθεί έκτοτε στις ελεύθερες περιοχές και η οποία εμπίπτει στην κατηγορία των εταιρειών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 391Α του περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113 και στη Σημείωση 2 του Ν.149(I)/1999 Ειδική Διάταξη, παρατείνεται λόγω της ιδιάζουσας φύσεως των συγκεκριμένων εταιρειών, μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Τονίζεται, τέλος, ότι από την Οκτωβρίου 2024 η μη συμμόρφωση θα επιφέρει την επιβολή διοικητικών και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Κ.Δ.Π.112/21, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΚΕΒΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του θέματος, καθώς και τις ανησυχίες που εξέφρασαν ορισμένα από τα μέλη του, αναγνώρισε τη δυσκολία και την αδυναμία πολλών Προσφυγικών Εταιρειών με αδρανή περιουσιακά στοιχεία να συμμορφωθούν έγκαιρα με την υποχρέωση υποβολής των πραγματικών τους δικαιούχων, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η ταυτοποίηση των δικαιούχων κληρονόμων.

Το ΚΕΒΕ, με δική του πρωτοβουλία, συναντήθηκε με το γραφείο της Εφόρου Εταιρειών και του Γενικού Εισαγγελέα και πέτυχαν να δοθεί η παράταση των έξι μηνών σε αυτές τις εταιρείες.

Προτρέπεται η συμμόρφωση με την παραπάνω υποχρέωση, προκειμένου να αποφευχθούν παράνομες αγοραπωλησίες κατεχόμενης ιδιοκτησίας. Επιπλέον, καλούνται οι εταιρείες να συμπληρώσουν τοTop of Form έντυπο ΗΕ67 (πατήστε εδώ) του Εφόρου Εταιρειών για να καταχωρηθούν στο μητρώο Προσφυγικών Εταιρειών, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομαλή ύπαρξη τους.

Το έντυπο ΗΕ 67 αφορά εταιρείες οι οποίες είχαν εγγραφεί πριν από τις 14 Αυγούστου 1974, είχαν την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των εργασιών τους ή ολόκληρη την περιουσία τους σε κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή και δεν δραστηριοποιούνται πλέον ή/και δεν διαθέτουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο παρά μόνο τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται ότι μετά την καταχώριση του έντυπου ΗΕ67, η εταιρεία εξαιρείται από την υποβολή περαιτέρω εγγράφων και την καταβολή τελών, για όσο χρονικό διάστημα δεν δραστηριοποιείται στις ελεύθερες περιοχές, αλλά όχι για την υποχρέωση υποβολής των πραγματικών δικαιούχων.

Δειτε Επισης

Νέες προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος για την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου
Ανδρέας Σπύρου: Η Κύπρος ιδανικός προορισμός για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις
Βραβείο «Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας 2023» για τον αν. καθηγητή του ΤΕΠΑΚ Νίκο Μίτλεττον
TΕΠΑΚ: Σε έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Βιώσιμες κοινότητες: Σύνδεση με το μέλλον μέσω έξυπνων και πράσινων λύσεων
Επιβεβαίωση δυναμικής και ανάπτυξης... Σε σταθερά ανοδική πορεία το 2023 ο τομέας του στοιχήματος
Legal 500 EMEA 2024: «Top Tier Firm» σε τρεις τομείς πρακτικής η δικηγορική Pyrgou Vakis
Coca-Cola HBC Κύπρου: Για ακόμη μια χρονιά στηρίζει έμπρακτα τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου
Διαχείριση δεδομένων υγείας μέσω Amazon Web Services
Θέλουν ΑΤΜ στην ύπαιθρο και σε απομακρυσμένες περιοχές οι ηλικιωμένοι