ΓεΣΥ: Πώς διατηρείται και ενισχύεται η ποιοτική εξυπηρέτηση ασθενών;

Η διατήρηση και ενίσχυση της ποιοτικής εξυπηρέτησης ασθενών και παρεχόμενων υπηρεσιών στα Νοσηλευτήρια εντός ΓεΣΥ αποτελεί για τον τομέα της δημόσιας υγείας το μεγάλο διακύβευμα. Οι ασθενείς αναμένουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας περίθαλψη, ενώ οι υπηρεσίες που λαμβάνουν πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς. Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνολογία εμφανίζεται ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών.

Με τον όρο ‘ποιότητα’ να έχει εισβάλει τα τελευταία χρόνια στα νοσηλευτήρια, η βελτίωση των συστημάτων ποιότητας στον τομέα της υγείας, αποτελεί μονόδρομο. Η πληθώρα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας απαιτεί σωστό συντονισμό, οργάνωση και συνεχή εκπαίδευση τόσο από ιατρικό όσο από παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό.

Οι απαιτήσεις των ασθενών συνεχώς αυξάνονται, παροτρύνοντας έμμεσα τα νοσηλευτήρια στον άμεσο εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει απαραίτητα να βασίζονται σε διεθνή πρότυπα ποιότητας με σκοπό την καταλληλότερη και ασφαλέστερη επιλογή για τον ίδιο τον ασθενή.

Το πώς να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ποιοτική εξυπηρέτηση ασθενών είναι ένα μείζον ερώτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια το ΓεΣΥ και τους αρμοδίους. Ερώτημα, που θα επιχειρήσει να απαντήσει με εισηγήσεις βασισμένα σε στοιχεία και απόψεις, ο Πάνος Πέτρου, Διευθυντής Διαγνωστικών Τμημάτων Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ (Outpatient Services Manager) της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ. Ο Πάνος Πέτρου θα προχωρήσει στην πιο πάνω παρουσίαση, κατά τη διάρκεια του 7ου Cyprus HealthCare Conference που θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 16 Μαΐου.

Στροφή στην ποιότητα- Το who is who

Ο Πάνος Πέτρου απέκτησε το πτυχίο του BSc with Honors Biochemistry and Microbiology (Biomedical Sciences) από πανεπιστήμιο του Nottingham. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Sheffield αποκτώντας Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία και Ηγεσία, MPΗ (Master of Public Health) in Management and Leadership και συμμετείχε σε ακόμη ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο MSc Transfusion Medicine and Advanced Cell Therapies συνδυάζοντας έτσι τις γνώσεις του τόσο σε κλινικό όσο και διοικητικό επίπεδο.

Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην ποιοτική δημιουργία πρότυπων κέντρων βάση διεθνών πρωτοκόλλων. Ο κ. Πέτρου διαθέτει πέραν των 15 ετών εμπειρία σε περιβάλλον νοσηλευτηρίων τόσο στην Κύπρο όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ξεχωρίζει για τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης δύσκολων περιστάσεων και κρίσεων, επιδεικνύοντας επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.

Τα νεότερα του τομέα και η εμπορική πτυχή

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας, οι μεταβαλλόμενες ανάγκες ενός γηράσκοντος πληθυσμού, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι προκλήσεις στην οικονομία αλλάζουν άρδην τον τομέα της υγείας παγκοσμίως. Το 7ο Cyprus HealthCare Conference πραγματοποιείται στο Ξενοδοχείο Hilton Nicosia και επανέρχεται για άλλη μια χρονιά, έτοιμο, να αναλύσει την αγορά της Υγείας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, κάνοντας παράλληλα προβλέψεις για τα χρόνια που ακολουθούν.

Στην Κύπρο το ΓεΣΥ καλείται να εξελιχθεί σε προηγμένο εργαλείο παροχής ιατρικών υπηρεσιών μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στην οποία δεν χωρούν δυσχέρειες στον επιχειρησιακό συντονισμό. Ποιες οι προβλέψεις διεθνών και τοπικών εμπειρογνωμόνων για τον τομέα της υγείας και πως ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας στην Κύπρο θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πολιτών; Η επιστημονική κοινότητα, γιατροί και business leaders από ιατρικά κέντρα, κλινικές και νοσοκομεία, εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρείες, εμπορικές εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού και από όλη την αλυσίδα του τομέα της Υγείας θα παραθέσουν τις προβλέψεις και τα πλάνα τους.

Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, και το Συνέδριο θα αναλύσει ακόμη τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, ιδιωτικών και δημόσιων, σε σχέση με τα επόμενα βήματα που θα καταστήσουν το ΓεΣΥ ως ένα ισότιμο και καθολικό σύστημα υγείας. Το συνέδριο θα καταπιαστεί επίσης με την επιχειρηματική πλευρά του τομέα της Υγείας καθώς όλοι οι stakeholders αναζητούν τις νέες εμπορικές ισορροπίες, νέους πελάτες και νέες υπηρεσίες και πηγές εισοδημάτων. Ταυτόχρονα, θα αξιολογηθούν οι ευκαιρίες για νέες επενδύσεις στον τομέα της Υγείας, καθώς υπάρχουν σχεδιασμοί και κινήσεις από επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η θεματολογία

Το Συνέδριο θα εξετάσει, ειδικότερα, τις διάφορες πτυχές που αφορούν τον τομέα της υγείας και θα αναλύσει διεθνώς υιοθετημένες βέλτιστες πρακτικές για εθνικά συστήματα υγείας, με εστίαση στα μοντέλα που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες και στα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν για την Κύπρο.

Επιπλέον, θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων σε πάνελ για την ποιοτική αναβάθμιση του ΓεΣΥ. Θέματα όπως τα πρωτόκολλα ποιότητας, η ενίσχυση της αριστείας, η ανάγκη για εποπτεία και έλεγχος για διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των ασθενών στα νοσηλευτήρια, θα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης.

Σπουδαίοι ομιλητές και εμπειρογνώμονες θα διερευνήσουν επίσης την επίδραση της τεχνολογίας και τις αλλαγές στις απαιτήσεις των ασθενών, ενώ έρευνα θα παρουσιάσει τις προσδοκίες των πολιτών για το ΓεΣΥ μία πενταετία από την πρώτη μέρα εφαρμογής του. Αφού σχολιαστούν τα ευρήματά της από εμπλεκόμενους φορείς, ο θεσμός θα δώσει χώρο ώστε να συζητηθεί και το επενδυτικό τοπίο στον ιατρικό τομέα της Κύπρου με εστίαση στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προσφέρει.

Σε ποιους απευθύνεται το Συνέδριο

Το Συνέδριο ενδιαφέρει επαγγελματίες από όλο τον κύκλο υπηρεσιών υγείας καθώς και στα οργανωμένα σύνολα των δικαιούχων, ανάμεσά τους:

  • Ιδιωτικά νοσηλευτήρια εντός και εκτός ΓΕΣΥ
  • Προσωπικό και Ειδικούς Ιατρούς
  • Γιατρούς εκτός ΓΕΣΥ
  • Επιστημονικές Εταιρείες, Κλινικά Εργαστήρια, Διαγνωστικά Κέντρα, Φαρμακευτικές Εταιρείες, Εισαγωγείς και Διανομείς Φαρμάκων, Εταιρείες Ιατρικού Εξοπλισμού
  • Ασφαλιστικές Εταιρείες, Επενδυτές και Δυνητικοί Επενδυτές στον τομέα της υγείας
  • Ασθενείς

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου κάντε κλικ εδώ.

Για εγγραφές κάντε κλικ εδώ

Πληροφορίες

Signature Sponsor: Πολυκλινική Υγεία

Χορηγοί: Hellenic Bank, IMR/University of Nicosia™, KPMG, Logicom, Χ.Α Παπαέλληνας Group

Οργανωτής: ΙΜΗ

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης: University of Nicosia

Χορηγοί Επικοινωνίας: CBN (Cyprus Business News), περιοδικό ΙΝ Βusiness, πόρταλ REPORTER

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε με την ΙΜΗ:

Τηλέφωνο: 22505555 │ Φαξ: 22679820

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com

Δειτε Επισης

Στην ΟΕΒ ο Σύνδεσμος Απεικονιστικών Κέντρων Ιατρικής
Και με βούλα Υπουργικού, γενικός διευθυντής του ΟΑΥ ο Ανδρέας Παπακωνσταντίνου
To Waste Wisely Cyprus πάει Fork Food Market παρέα με το Zero Waste Project Quasimodo
MSPA Europe/Africa Conference: Σε εξέλιξη το συνέδριο για το mystery shopping στη Λεμεσό
International Compliance Forum: Επιστροφή τον προσεχή Οκτώβριο
Η Πολυκλινική Υγεία διοργανώνει για 5η χρονιά τον Θαλάσσιο Μαραθώνιο για στήριξη του Αντικαρκινικού
Το Cyprus Professional Services Conference ανέδειξε την Κύπρο ως διεθνές business hub
Krypto: Συμμετέχει και στηρίζει ως Bronze Partner το Reflect Festival
Οι εκδηλώσεις της ΚΟΕ σε συνεργασία με τους συνεργάτες-χορηγούς ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων
Επαγγελματικές υπηρεσίες: Η νέα γενιά ως εργοδότης και τα επιχειρηματικά μοντέλα που προκρίνει