Κατευθυντήριες γραμμές Κομισιόν για ορθή εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά Ρωσίας

Καθοδήγηση, για την ορθή εφαρμογή του νέου άρθρου 5ιη (5r) του Κανονισμού 833/2014 της 12ης δέσμης περιοριστικών μέτρων, σε νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των οποίων τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε ποσοστό άνω του 40%, νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας που έχει την έδρα του στη Ρωσία, Ρώσος υπήκοος ή φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στη Ρωσία, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, στο νέο άρθρο (5ιη) αναφέρεται ότι τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς με έδρα στην Ένωση θα πρέπει να αναφέρουν, από την 1η Μαΐου 2024, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, εντός δύο εβδομάδων από το τέλος κάθε τριμήνου, κάθε μεταφορά κεφαλαίων άνω των 100 000 EUR από την Ένωση την οποία πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου, άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων πράξεων.

Αναφέρεται επίσης ότι με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή αναφορών, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, τα πιστωτικά και χρηματοοικονομικά ιδρύματα υποβάλλουν, από την 1η Ιουλίου 2024, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται, εντός δύο εβδομάδων από το τέλος κάθε εξαμήνου, πληροφορίες σχετικά με όλες τις μεταφορές χρηματικών ποσών προς χώρες εκτός της Ένωσης σωρευτικής αξίας, κατά το εξάμηνο αυτό, άνω των 100 000 EUR τις οποίες πραγματοποίησαν τα ίδια, άμεσα ή έμμεσα, για τα νομικά πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που αναφέρονται πιο πάνω.

Στην ανακοίνωση, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι «οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται ή λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν ή ελήφθησαν».

Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνει ότι «θα χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Δειτε Επισης

Στο παιχνίδι των δημοτικών εκλογών ο ΠΑΣΙΚΑ... Γιατί μέλη του διεκδικούν θέσεις σε δημοτικά συμβούλια
Limassol Boat Show: Σκάφος Lamborghini και επιβλητικές παρουσίες από διεθνείς εταιρείες του κλάδου
Ανοδικό σερί στο ΧΑΚ
Κλείνει ξανά το μάτι στην Κ.Δ. για συμμετοχή στον Great Sea Interconnector ο ΑΔΜΗΕ-«Πολύ θετική για το έργο»
Γιώργος Σαββίδης: Δικαίωση για την Κύπρο, καμιά ευθύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας για το κούρεμα
Διαβεβαίωση Κεραυνού στην Λάουρα...Έτοιμο για συνεργασία με την Γενική Εισαγγελία της Ε.Ε. το Υπ. Οικονομικών
Στο 6% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο... Στις Υπηρεσίες το ψηλότερο ποσοστό απασχολουμένων
Politico για Κολέγιο των Επιτρόπων: Tο κυπριακό ναυτιλιακό λόμπι σπρώχνει για το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών
Τμήμα Φορολογίας: Τι ισχύει με τις αναδρομικές αναπροσαρμογές εισφορών Ταμείου Σύνταξης στη δήλωση εισοδήματος
Σε τεντωμένο σχοινί η εργατική ειρήνη στην οικοδομική βιομηχανία, πιέσεις και στην ξενοδοχειακή