«Σαφάρι» Δημήτρη Σκουρίδη στην Ιαπωνία για ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας

Στην Ιαπωνία για ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, βρέθηκε ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης.

Η εβδομάδα περιλάμβανε σειρά σημαντικών δράσεων και συναντήσεων του Επικεφαλής Επιστήμονα, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του κράτους για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Στις 9 Απριλίου, ο Επικεφαλής Επιστήμονας συναντήθηκε με τον Σύμβουλο Επιστήμης, Καινοτομίας, Ψηφιακής Τεχνολογίας και Ευρωπαϊκών Πολιτικών στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Ιαπωνία, κ. Peter Fatelnig.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται του οικοσυστήματος καινοτομίας της Κύπρου και της ευθυγράμμισής του με τις στρατηγικές της ΕΕ, ο ρόλος των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ Κέντρων Αριστείας και η συμβολή τους στην εφαρμοσμένη έρευνα και η εντατικοποίηση δράσεων προς την ταχύτερη εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των καινοτόμων ιδεών, νέων τεχνολογιών κλπ..

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενημέρωση για τoυς τομείς εστίασης εταιρικών σχέσεων ΕΕ - Ιαπωνίας, όπως η ενέργεια, η βιοτεχνολογία και η ψηφιακή τεχνολογία. Συζητήθηκε επίσης η σημασία του πρόσφατα ανακοινωθέντος Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη Διακυβέρνηση Δεδομένων (EU Data ACT) και η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων στην εφαρμογή του.

Στις 10 Απριλίου, ο Επικεφαλής Επιστήμονας συμμετείχε στην τελετή έναρξης της Εμπορικής Έκθεσης Sea Japan 2024 (Offshore & Port Tech) μαζί με άλλους κρατικούς αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, και η Α.Ε. Πρέσβης της Κύπρου στην Ιαπωνία, κ. Γιάννης Μιχαηλίδης.

Η Κύπρος συμμετείχε με εκθεσιακό περίπτερο στο οποίο εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Ναυτιλίας πρόβαλαν τα πλεονεκτήματα της κυπριακής ναυτιλίας και γαλάζιας οικονομίας και την αξιοπιστία που διακατέχει την κυπριακή σημαία, ενώ παρείχαν πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Κύπρος ως ένα ανεπτυγμένο Ναυτιλιακό Κέντρο.

Ο Επικεφαλής Επιστήμονας αναφέρθηκε στην έμφαση που δίνεται στη Ναυτιλία, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας, για την ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων του οικοσυστήματος. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει ένα από τα Κέντρα Αριστείας, το Cyprus Marine & Maritime Institute (CMMI) στην εφαρμοσμένη έρευνα αλλά και στην σημασία που δίνει το κέντρο στην ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων και προϊόντων στη Ναυτιλία.

Στη συνέχεια, εξήρε την εξαιρετική δουλεία που γίνεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας υπό την ηγεσία της Υφυπουργού, κ. Μαρίνας Χατζημανώλη, ενώ αναφέρθηκε και στην καινοτόμα εταιρία Cellock, η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις με φορείς της Ιαπωνίας, μεταξύ των οποίων ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστημών και Τεχνολογίας (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology – MEXT) και οι κ. Νishijo Masaaki και κ. Odoi Satoshi (Director International Science & Technology Science Policy Bureau), στους οποίους ο κ. Σκουρίδης - έπειτα από συνεννόηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, κ. Νικόδημο Δαμιανού - παρουσίασε τους κύριους άξονες της Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον για συνεργασία στους τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογίας με τη δρομολόγηση υπογραφής Μνημονίου Συναντίληψης (Memorandum of Understanding – ΜoU).

O Επικεφαλής Επιστήμονας συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Χρηματοδοτικού Ιδρύματος της Ιαπωνίας (JST) κ. Hashimoto Kazuhito, όπου συζητήθηκαν οι ιδιαιτερότητες των δύο χωρών στους τομείς της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ο κ. Kazuhito έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συνεργασία στους τομείς της έρευνας μέσω των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων του Προγράμματος της ΕΕ, Ορίζοντας Ευρώπη, στο οποίο συμμετέχει η Ιαπωνία.

Ο κ. Σκουρίδης επεσήμανε τη σημασία που δίνει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου, μέσω δράσεων και πολιτικών που περιλαμβάνονται στην Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι δράσεις στοχεύουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και κέντρων αριστείας με τη βιομηχανία, στην περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και στην ανάγκη για την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του κυπριακού οικοσυστήματος μέσω της προώθησης της συμμετοχής στις Ευρωπαϊκές Συμπράξεις για την Ενέργεια, τη Βιώσιμη Θαλάσσια Οικονομία, τις Σπάνιες Ασθένειες κλπ.. Στο πλαίσιο των συζητήσεων αναδείχθηκαν τα αμοιβαία οφέλη από πρωτοβουλίες όπως το έργο "Brain Circulation" της Ιαπωνίας και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την Κύπρο.

Στις 11 Απριλίου, ο κ. Σκουρίδης συναντήθηκε με την Α.Ε. Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία, κ. Jean-Eric Paquet, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στο Τόκιο. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Σκουρίδης ενημέρωσε τον κ. Jean-Eric Paquet για τους πυλώνες της νέας Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, την οποία επικύρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2023.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δράσεις που στοχεύουν στη διεθνοποίηση και τη συνεργασία ερευνητικών οργανισμών και βιομηχανίας, με έμφαση στην εμπορευματοποίηση των καινοτόμων εταιριών αλλά και τον ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν τα κέντρα αριστείας στον τομέα. Η συνάντηση υπογράμμισε τη σημασία των εταιρικών σχέσεων ΕΕ - Ιαπωνίας για την προώθηση της καινοτομίας και της επιστημονικής προόδου.

Ως επιστέγασμα των δραστηριοτήτων της εβδομάδας, ο Επικεφαλής Επιστήμονας επισκέφθηκε το μεγαλύτερο Κέντρο Καινοτομίας της Ιαπωνίας, Cambridge Ιnnovation Centre (CIC). Στο πλαίσιο συνάντησης με τον Αναπληρωτή Διευθυντή του CIC, Δρ. Masaru Nagura διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων της Κύπρου και της Ιαπωνίας.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, στις ευκαιρίες καθοδήγησης και στον εντοπισμό τομέων αμοιβαίας συνεργασίας για κοινή προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δράσεις του Επικεφαλής Επιστήμονα εντάσσονται στην υλοποίηση της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας 2024 – 2026 και στις προσπάθειες διεθνοποίησης του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας κυπριακών φορέων σε θέματα καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο σε περιφερειακή όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.

Δειτε Επισης

Χρηματοδότηση $6 δις για την xAI του Έλον Μασκ
Έως 25% υψηλότεροι μισθοί σε όσους έχουν δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης
CITEA Digital Cyprus Conference: Οι τέσσερις πυλώνες που θα εστιάσει η φετινή διοργάνωση
Microsoft: Παρουσίασε υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης με δυνατότητες… big brother
Σε δυναμική πορεία το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και στους «strong innovators» η Κύπρος
Το TikTok στα βήματα του YouTube: Δοκιμάζει βίντεο διάρκειας 60 λεπτών
SoftOne Technologies Α.Ε.: Οι τρεις εταιρείες που προχωρούν σε απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας
Υπηρεσία Data Analytics-As-A-Service: Στρατηγική συνεργασία της TheMagnet®️ με την Analytical Solutions
ΟΟΣΑ: Αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 7% σε μια 10ετία θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη
Δημήτρης Σκουρίδης: Προς αξιοποίηση στην υγειονομική περίθαλψη η τεχνητή νοημοσύνη