Πράσινο από Επιτροπή Οικονομικών σε σειρά αιτημάτων για αποδέσμευση κονδυλίων

Αιτήματα για αποδέσμευση κονδυλίων που αφορούν Υπουργεία, οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας ενέκρινε την Παρασκευή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Οικονομικών ενέκρινε την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €1.989.827 για το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τις ανάγκες της διοίκησης και τμημάτων του, ενώ για το Τμήμα Δημοσίων έργων εγκρίθηκε κονδύλι ύψους €500.00 για την ετοιμασία μελέτης αξιολόγησης της ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου (Network-wide rσad safetγ assessment), με βάση ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Επίσης, ενέκρινε την αποδέσμευση κονδυλίου €200.000 για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτίρια και κονδυλίου €80.000 για διάφορα οδικά έργα.

Επιπλέον, η Επιτροπή Οικονομικών ενέκρινε την αποδέσμευση πιστώσεων πέρα του €1,2 εκατομμυρίου από τον προϋπολογισμό του 2024, για τις ανάγκες αγοράς υπηρεσιών από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Πιο αναλυτικά, ποσό ύψους €723.860 αφορά την αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων/συμβούλων για την ετοιμασία μελετών, ποσό ύψους €435.120 για σύμβαση υπηρεσιών, ενώ κονδύλι ύψους €50.000 αφορά σε έξοδα μηχανογράφησης και €25.000 σε έξοδα Συστημάτων Πληρωμών.

Επίσης, η Επιτροπή ενέκρινε την αποδέσμευση κονδυλίου από τον προϋπολογισμό της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) συνολικού ποσού περίπου €392.700 που αφορά, ειδικότερα, την αγορά υπηρεσιών επιθεωρητών Διασφάλισης Ποιότητας, ύψους €238.000, Επιθεωρητή με εξειδίκευση σε συστήματα πληροφορικής (ΙΤ lnspector), ύψους €59.500 και Ερευνώντων Λειτουργών ύψους €95.200.

Τέλος, η Επιτροπή Οικονομικών ενέκρινε την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €1.520.500 από τον προϋπολογισμό της ΑνΑΔ για αγορά υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα.

Δειτε Επισης

Ανοίγματα στο Η.Β. για προσέλκυση επενδύσεων-Παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Κύπρο ο Χριστοδουλίδης
Μικρή πτώση στο ΧΑΚ λόγω αρνητικού κλίματος διεθνώς
Κατευθυντήριες γραμμές Κομισιόν για ορθή εφαρμογή περιοριστικών μέτρων κατά Ρωσίας
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Βιώσιμο μέχρι 2080, βούληση για εξορθολογισμό της επενδυτικής πολιτικής
ΗΠΑ: Δύο εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες στις νέες κυρώσεις κατά Λευκορωσίας
Στο Λονδίνο σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης για προώθηση επενδύσεων
Σοβαροί κίνδυνοι για οικονομία αν κλιμακωθεί η ένταση-Οι ανησυχίες και τι φοβίζει τον επιχειρηματικό κόσμο
Με μικρή άνοδο άρχισε η εβδομάδα στο ΧΑΚ
Βιώσιμο μέχρι το 2080 και δεν κινδυνεύει το ΤΚΑ-Θα πρέπει να δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό
Μεταβατικές διατάξεις για προαγωγές 2024-2025 στο δημόσιο-Η πρόταση νόμου που συζητείται στη Βουλή