W11 Ventures: Συνδυάζοντας τις νεοφυείς επιχειρήσεις και την παραδοσιακή βιομηχανία

Στόχο να αλλάξει τις νόρμες των εταιρικών υπηρεσιών στην Κύπρο, και όχι μόνο, θέτει η νέα εταιρεία W11 Ventures, εταιρεία παροχής συμβουλών για την ανάπτυξη τεχνολογίας και καινοτομίας, η οποία βασίζεται στην ισχυρή εμπειρία και την πολυετή τεχνογνωσία των ιδρυτών της, Δρ. Νικόλα Π. Μαστρογιαννόπουλου και Σταυριάνας Α. Κοφτερός.

Σε συνέντευξή τους στο CBN, ο κ. Μαστρογιαννόπουλος και η κ. Κοφτερός αναφέρθηκαν στις τρέχουσες δραστηριότητες της εταιρείας, οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν συνεργασίες με την KPMG Cyprus και την Elias Neocleous & Co LLC, καθώς και στα επαγγελματικά τους σχέδια για το μέλλον.

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για την απόφαση να δημιουργήσετε την W11 Ventures; Για παράδειγμα, διαπιστώσατε κενό στην τοπική αγορά;

Δρ. Νικόλας Π. Μαστρογιαννόπουλος: Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα κενό διεθνώς, όχι μόνο στην Κύπρο, ισχυρών επιχειρηματικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ δύο δυναμικών clusters, δηλαδή του οικοσυστήματος startup, τεχνολογίας και καινοτομίας από τη μια, και της εταιρικής και παραδοσιακής βιομηχανίας από την άλλη.

Αξιοποιώντας την επαγγελματική μας εμπειρία και τις εγγενείς δεξιότητές μας, η W11 Ventures δημιουργήθηκε για να προσφέρει το στρατηγικό συμβουλευτικό μοντέλο καινοτομίας και τεχνολογίας για να βοηθήσει τις εταιρείες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις να επιτύχουν ανταγωνιστικότητα και διεθνή ανάπτυξη.

Το μοντέλο μας επικεντρώνεται στο να βοηθάμε τις εταιρείες να επιτύχουν εκθετική ανάπτυξη με πολυλειτουργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω προηγμένων τεχνολογιών, υιοθέτησης της καινοτομίας, ανάπτυξης νέων προϊόντων, διεθνούς επιχειρηματικής ανάπτυξης και άντλησης κεφαλαίων.

Είναι μια μοναδική πρόταση προς τις εταιρείες που αξιοποιούν την καινοτομία και την τεχνολογία για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, δημιουργώντας ένα υβριδικό μοντέλο που ενισχύει τη λειτουργική απόδοση, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και επιταχύνει την ανάπτυξη από άκρο σε άκρο.

Ομοίως, οι startups και οι scaleups αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την προσαρμογή του προϊόντος στην αγορά και τη διεθνή ανάπτυξη που επίσης καταλήγει σε fuel-to-scale, χρήματα στην τράπεζα μέσω επενδύσεων για το αναπτυξιακό τους ταξίδι.

Η W11 εξαλείφει αυτά τα κενά και διαχειρίζεται πρακτικά τις επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις/συμβάσεις μεταξύ των δύο διαφορετικών οικοσυστημάτων, δημιουργώντας αξία και για τα δύο ταυτόχρονα, επιταχύνοντας την ανάπτυξή τους, τη βιωσιμότητά τους και ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς και την αποτίμησή τους.

Ποια είναι η προσέγγιση της εταιρείας στο επιχειρείν και σε ποιους πελάτες απευθύνονται οι υπηρεσίες σας;

Σταυριάνα Α. Κοφτερός: Η W11 Ventures είναι μια μοναδική boutique συμβουλευτική εταιρεία ανάπτυξης και καινοτομίας, που κλιμακώνει νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες εταιρείες, αποτελώντας σύνδεσμο προστιθέμενης αξίας εταιρικών και παραδοσιακών βιομηχανιών με το οικοσύστημα καινοτομίας, δημιουργώντας συνεργασίες μακροπρόθεσμα, προσανατολίζοντας τους πελάτες μας να δημιουργήσουν και να επενδύσουν σε επιτυχημένες καινοτόμες επιχειρήσεις, με ρόλο προσανατολισμένο στη δημιουργία γνήσιας αξίας και στην ανάπτυξη.

Η W11 διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας και σε βασικούς οργανισμούς/φορείς. Η εταιρεία λειτουργεί ως αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος και venture friend για το χαρτοφυλάκιο και τους πελάτες της, συμβουλεύοντας και υποστηρίζοντας εταιρείες καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, από τη φάση εκκίνησης, έως την αναβάθμιση, αναζητώντας επιχειρηματική εξέλιξη, άντληση κεφαλαίων, ανάπτυξη και ευκαιρίες επέκτασης στο εξωτερικό.

Η W11 παρέχει στρατηγικές συμβουλές σε επενδυτές και αμοιβαία κεφάλαια, όπως συμβουλές επενδυτικών συμφωνιών, άντληση κεφαλαίων (LP), dealflow sourcing και scouting.

Η W11 δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στις εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορίας (ΤΠΕ), την ενέργεια και τις βιοεπιστήμες/υγεία, την υγεία τεχνολογία/medtech μεταξύ άλλων, καθώς το μοντέλο της W11 είναι αγνωστικιστικό του κλάδου.

Η μοναδική προσέγγιση 360 και η τεχνογνωσία της W11 προσθέτουν αξία και διασυνδέουν τα οικοσυστήματα, καλύπτοντας τα κενά και δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους πελάτες της.

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για τις υπηρεσίες σας; Ποιοι είναι μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους οι συγκεκριμένες δεξιότητες και η επαγγελματική σας εμπειρία διαμορφώνουν τις υπηρεσίες που παρέχετε;

ΣΚ: Η ιδρυτική ομάδα της W11 Ventures συγκεντρώνει ένα μοναδικό πακέτο τεχνογνωσίας με πάνω από 44 χρόνια σωρευτικής πρακτικής εμπειρίας στην έρευνα, την καινοτομία και ανάπτυξη τεχνολογίας, την εμπορευματοποίηση, την υποστήριξη startup, την επιτάχυνση και τις επενδύσεις, μαζί με το διεθνές μας δίκτυο, που ενισχύεται απ' όλες τις απόψεις μέσω των ισχυρών στρατηγικών μας εταίρων, για την επίλυση πραγματικών αναγκών των πελατών μας και την προετοιμασία τους για το μέλλον.

Η W11 Ventures προσφέρει End to End Strategic Startup Advisory σε εταιρείες που βρίσκονται στη φάση εκκίνησης και ανάπτυξης, σε εταιρείες που αναζητούν επιχειρηματική επέκταση, την άντληση κεφαλαίων, την διεθνή ανάπτυξη ή ευκαιρίες εξόδου στο εξωτερικό.

Επιπλέον, προσφέρουμε στρατηγικές πολυλειτουργικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες, όπως για παράδειγμα:

 • Operational Deep Dives & Business Pain Points Identification,
 • Strategic Technology and Innovation Opportunity identification,
 • Strategic Foresight, Business Intelligence Advisory,
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση εταιρικών λύσεων λογισμικού και υλικού σε διάφορους κλάδους,
 • Review of technology, innovation, digital solutions plug- ins,
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών λύσεων,
 • Καινοτομία, τεχνολογία, ανίχνευση και συμβουλευτική πρόσθετων ψηφιακών και AI,
 • Robot-As-A-Service,
 • Transfer Technology,
 • Startup Scouting,
 • Investment/M&A Opportunities,
 • Strategic R&D Advisory,
 • Internationalisation: Εξερεύνηση συνεργασιών με πιθανούς διεθνείς ενδιαφερόμενους ή/και στρατηγικούς φορείς,
 • Υπηρεσίες Capita Raising,
 • Υπηρεσίες soft landing δικαιοδοσίας της Ε.Ε.,
 • Στρατηγικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επενδυτές και αμοιβαία κεφάλαια.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σύναψης επενδυτικής συμφωνίας, άντληση κεφαλαίων (LP),
 • Dealflow sourcing and scouting,
 • Συμμετοχή σε επενδυτικές συμβουλευτικές επιτροπές διεθνών ταμείων και angel syndicates (Ισραήλ).
 • Τεχνολογία και Digital Builder: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση εταιρικού λογισμικού, υλικού και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους κλάδους,
 • Ανασκόπηση τεχνολογίας, καινοτομίας, πρόσθετα ψηφιακών λύσεων.
 • Εφαρμογή στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης και προσθηκών τεχνητής νοημοσύνης,
 • Robots-as-a-Service,
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ψηφιακών λύσεων,
 • Digital Design και Digital Assets for Gaming Studios.

Ποια είναι μερικά από τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας, για το 2024 και μετά;

ΝΜ: Πιστεύουμε στην οικοδόμηση ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών σε μια προσέγγιση win-win. Είναι τιμή μας να συνεργαζόμαστε με εταιρείες, όπως η KPMG Cyprus και η Elias Neocleous & Co LLC, αλλά και εταιρείες ειδικού τομέα, όπως η Green Energy Group, για παράδειγμα, εταιρείες των οποίων το όραμα είναι σε ευθυγράμμιση με εμάς για τη δημιουργία μοναδικών υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Τα μελλοντικά μας σχέδια, που αναπτύσσονται από μια εταιρεία εννέα μηνών, είναι να μεγαλώσουμε την W11 Ventures, να επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας διεθνώς με στόχο να ενισχύσουμε το διεθνές μας αποτύπωμα, να ανοίξουμε νέες αγορές και να προσφέρουμε πραγματική αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Ποια είναι η άποψή σας για την επιχειρηματική σκηνή στην Κύπρο και πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια;

ΣΚ: Η πανδημία ανέδειξε την ψηφιακή ανάγκη και επιδείνωσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις διεθνώς.

Ταυτόχρονα, επιτάχυνε την ψηφιακή μετάβαση και την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Η καταιγίδα της τεχνητής νοημοσύνης, που υπερτροφοδοτείται και ενσωματώνεται από το ChatGPT, δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις σε παραδοσιακές εταιρείες με χαμηλά επίπεδα ψηφιοποίησης και υιοθέτησης τεχνολογίας.

Σε αναζήτηση λειτουργικής αποτελεσματικότητας και μείωσης του λειτουργικού κόστους, η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση αποτελούν βασικούς πυλώνες βιωσιμότητας και ανάπτυξης.

Επιπλέον, το ESG δημιουργεί νέες προκλήσεις και εξίσου νέες ευκαιρίες και επιχειρηματικό προσανατολισμό.

Οι εταιρείες, η παραδοσιακή βιομηχανία και οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να υιοθετήσουν το εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που υποστηρίζει ολοένα και περισσότερο την τεχνολογία και την καινοτομία.

Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για τις κυπριακές επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν διεθνώς.

Βλέπουμε θετικές αλλαγές και πιστεύουμε ότι η κυπριακή επιχειρηματική σκηνή θα επεκταθεί και θα αναπτυχθεί σημαντικά, καθώς η νοοτροπία υιοθέτησης τεχνολογίας και καινοτομίας αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Δειτε Επισης

Η αποστολή του Lidl Kids Team Κύπρου στο Μόναχο που χάρισε θέαμα και εμπειρίες ζωής
Ανανέωση συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος με TechIsland
Κίνα: Σημαντική ανάπτυξη για την κινεζική ναυπηγική βιομηχανία το πρώτο εξάμηνο
4ο Cyber Security Conference: Ο Allan Boardman στην Κύπρο
Είκοσι χρόνια CSC Christodoulou-Επετειακή εκδήλωση στην παρουσία συνεργατών και πελατών της εταιρείας
Η BBF υπερήφανος ετήσιος χορηγός του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού
Σε λειτουργία η Ακαδημία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων «Professional Skills Academy»
Ανοίγει ξανά μετά από δέκα χρόνια τις πύλες του το Δασικό Κολλέγιο... Το πρόγραμμα που θα προσφέρει
Finvasia: Υγειονομική περίθαλψη με... γιατρικό την καινοτομία-Πώς ένας ινδικός όμιλος στην Κύπρο αλλάζει τον τομέα της υγείας
Εικονικός Μαραθώνιος Πάφου: Τα έργα Πολιτικής Συνοχής όπως δεν τα έχετε ξαναδεί