Προσέλκυση ταλέντων υψηλής εξειδίκευσης... Τα απαιτούμενα προσόντα για υποβολή αίτησης πολιτογράφησης

Τα προσόντα που απαιτούνται για υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2023, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο, τα προσόντα για πολιτογράφηση, δυνάμει του άρθρου 111Β(1) του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, τα όποια θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση, περιλαμβάνουν:

 • νόμιμη και συνεχή διαμονή για 12 μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτηση, με περιόδους απουσίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 90 ημέρες να μην διακόπτουν το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και
 • νόμιμη παραμονή για αθροιζόμενα χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα των 7 ετών κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων 10 ετών από το χρονικό διάστημα των 12 μηνών.

Στα απαιτούμενα προσόντα συγκαταλέγονται επίσης:

 • ο καλός χαρακτήρας, η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1,
 • η επαρκής γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας,
 • κατάλληλο κατάλυμα και σταθεροί και τακτικοί οικονομικοί πόροι,
 • επαρκείς για τη συντήρηση των ιδίων και των μελών της οικογένειας του αιτητή, καθώς και
 • η πρόθεσή του να διαμείνει στη Δημοκρατία.

Το Υπουργείο σημειώνει εν συνεχεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 111Β(2) τα προσόντα διαφοροποιούνται για τα πρόσωπα που διαμένουν στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σε εταιρείες, οι οποίες καθορίζονται με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 92.018 και ημερομηνία 15/10/2021, που αφορά στη Στρατηγική για την Προσέλκυση Εταιρειών για Δραστηριοποίηση ή/και Επέκταση των Δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους.

Όπως αναφέρεται, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν:

 • επιχειρήσεις/εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και που λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο, τα οποία στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οπουδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο γραφείο,
 • κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες,
 • κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας (με προϊόντα που σχετίζονται με την αεροπορική και διαστημική βιομηχανία, υπολογιστές, τομέας πληροφορικής, τεχνολογιών και επικοινωνίας, φαρμακευτικά προϊόντα, βιοϊατρικό εξοπλισμό, εξοπλισμό έρευνας και ανάπτυξης, ηλεκτρικά μηχανήματα, χημικές ουσίες, μη ηλεκτρικά μηχανήματα), κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή
 • κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας και
 • οι εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ξένων Εταιρειών του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Συμπληρώνεται ότι τα προσόντα για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πρόνοιες του άρθρου 111Β(2), καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, είναι:

 • νόμιμη και συνεχής διαμονή για 12 μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, με περιόδους απουσίας που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις 90 ημέρες να μην διακόπτουν το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και
 • νόμιμη παραμονή για αθροιζόμενα χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα 4 ετών ή 3 ετών, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή Α2 ή Β1 αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των αμέσως προηγούμενων 10 ετών από το χρονικό διάστημα των 12 μηνών, με απουσία που δεν υπερβαίνει συνολικά τις 90 ημέρες να μη διακόπτει το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Απαιτείται επίσης καλός χαρακτήρας, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2 ή Β1, επαρκής γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Δημοκρατίας, κατάλληλο κατάλυμα και σταθεροί και τακτικοί οικονομικοί πόροι, επαρκείς για τη συντήρηση των ιδίων και των μελών της οικογένειας του αιτητή, όπως και η πρόθεσή του να διαμείνει στη Δημοκρατία

Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα προσόντα πολιτογράφησης, τα συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και το έντυπο της αίτησης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, καταλήγει η ανακοίνωση

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία