Με αμελητέες ζημιές έκλεισε το ΧΑΚ

Με αμελητέα πτώση έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 145,06 μονάδες με ζημιές 0,28%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 88,10 μονάδες με πτώση 0,31%. Η αξία των συναλλαγών ήταν 2.688.362,44 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε πτώση 0,40%, η Εναλλακτική επίσης πτώση 0,05%, τα Ξενοδοχεία έκλεισαν με απώλειες 5,44% όπως και οι Επενδυτικές με 0,56%.

Την μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 2.009.097,95 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,870 ευρώ - πτώση 0,57%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 517.407,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,690 ευρώ - άνοδος 0,55%), της Ελληνικής Τράπεζας με όγκο 115.719,17 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,390 ευρώ - πτώση 0,83%), της Logicom με όγκο 22.350,70 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,980 ευρώ - πτώση 0,67%), και της Tsokkos Hotels με 6.622,71 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,054 ευρώ - άνοδος 0,93%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 έκλεισαν χωρίς μεταβολή. Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 231.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά την πρόσφατη αξιολόγηση στην οποία έχει προβεί για την περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2023 και Ιανουαρίου 2024, αναφορικά με τη συμμόρφωση των εισηγμένων εταιρειών Κύριας και Εναλλακτικής Αγοράς (Ρυθμιζόμενη Αγορά), για τήρηση της ελάχιστης χρηματιστηριακής αξίας [προϋπόθεση εισαγωγής και συνεχής υποχρέωση, Παράγραφοι 3.2.1(α) και 3.3.1(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί)], θα ήθελε να ανακοινώσει τα ακόλουθα:

Α. Οι τίτλοι των πιο κάτω εκδοτών θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά τους [πρόνοια 2.2.6(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)], λόγω μη συμμόρφωσης τους με την πιο πάνω ειδική προϋπόθεση εισαγωγής/ συνεχή υποχρέωση (μη τήρηση χρηματιστηριακής αξίας):

 • LCP Holdings and Investments Public Ltd – Κύρια Αγορά
 • CLR Investment Fund Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά
 • Top Kinisis Travel Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά
 • Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ – Εναλλακτική Αγορά
 • Chris Joannou Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά
 • CPI Holdings Public Ltd – Εναλλακτική Αγορά
 • Unifast Finance & Investments Public Company Ltd – Εναλλακτική Αγορά

Β. Οι τίτλοι των ακόλουθων εταιρειών για τους οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή κατά τους υπό εξέταση έξι μήνες λόγω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) εφόσον δε μπορεί να υπολογιστεί η μέση χρηματιστηριακή αξία λόγω έλλειψης συναλλακτικής δραστηριότητας:

 • Dome Investments Public Company Ltd
 • Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ
 • Display Art Plc
 • Unigrowth Investments Public Ltd
 • Harvest Capital Management Public Ltd
 • NET Info Plc

Σημειώνεται ότι για τους τίτλους της εταιρείας NET Info Plc, οι οποίοι δεν παρουσιάζονται μέχρι σήμερα με σήμανση (Σ), η σήμανση θα προστεθεί στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών από την Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024.

Γ. Για τις ακόλουθες εταιρείες, ο τίτλοι των οποίων τελούν ή τελούσαν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επιτήρησης κατά την υπό εξέταση περίοδο, δεν μπορεί επίσης να υπολογιστεί η μέση χρηματιστηριακή αξία λόγω έλλειψης διαπραγμάτευσης. Οι εταιρείες είναι:

 • Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (σε αναστολή διαπραγμάτευσης)
 • Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ (έχει γίνει άρση αναστολής διαπραγμάτευσης)
 • Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ (έχει γίνει άρση αναστολής διαπραγμάτευσης)
 • Regallia Holdings & Investments Public Ltd (έχει γίνει άρση αναστολής διαπραγμάτευσης)

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ θα αφαιρέσει τη σήμανση (Σ) από τους τίτλους των πιο πάνω εταιρειών, όταν διαπιστωθεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης έχουν εκλείψει.

Δειτε Επισης

Αμοιβαία βούληση Κύπρου-Κατάρ και μεγάλες προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων
Μέτρα αντιμετώπισης της παρατεταμένης ξηρασίας ζήτησε η Μ. Παναγιώτου από τους Υπ. Γεωργίας Ε.Ε.
Προσβλέπουν στις συνομιλίες που θα έχουν στο Προεδρικό Νίκος Χριστοδουλίδης και Εμίρης του Κατάρ
Μικρές ζημιές τη Δευτέρα στο ΧΑΚ
Πτωτικά άνοιξε η βδομάδα για το ΧΑΚ
Στην Κύπρο ο Εμίρης του Κατάρ-Τι θα συζητήσει με Χριστοδουλίδη
Σε επαγρύπνηση η Λευκωσία για το νέο πιθανό πακέτο κυρώσεων της Ε.Ε. κατά Ρωσίας-Ανησυχία για την ναυτιλία
Ν. Χριστοδουλίδης: Αναγνώριση του τρίπτυχου της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης η αναβάθμιση από Moody's
Μάκης Κεραυνός: Προοπτική διατήρησης της δημοσιονομικής ευρωστίας και πτωτικής πορείας του δημόσιου χρέους
Aναβάθμισε την προοπτική της κυπριακής οικονομίας από σταθερή σε θετική ο Moody's