Φ. Στασόπουλος: Από πού πηγάζει η αύξηση κερδοφορίας της Ελληνικής-Θετική εξέλιξη η συμμετοχή της Eurobank

Η αύξηση της κερδοφορίας της Ελληνικής πηγάζει από έναν συνδυασμό θετικών εξελίξεων σε σχέση με το επιχειρηματικό της πλάνο, τονίζει ο Chief Banking Officer της τράπεζας, Φοίβος Στασόπουλος, υπογραμμίζοντας πως, πέραν από τα επιτοκιακά έσοδα, η σημαντική κερδοφορία προήλθε και από τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και τις μειωμένες ανάγκες απομειώσεων, τόσο λόγω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όσο και λόγω της διαχρονικής συνετής δανειοδοτικής πολιτικής της.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, o κ. Στασόπουλος επισημαίνει περαιτέρω πως η Ελληνική Τράπεζα κατάφερε σημαντική αύξηση στα μη επιτοκιακά της έσοδα, και κυρίως στα έσοδα από τις ασφαλιστικές της εργασίες και τη χρήση καρτών, ενώ παράλληλα έλεγξε και περιόρισε τα έξοδά της.

Αναφερόμενος στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής, ο Φοίβος Στασόπουλος σημειώνει ότι έχει απαλλαγεί από το μεγαλύτερο μέρος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με την ολοκλήρωση του έργου Starlight, ενώ ταυτόχρονα, η δημιουργία νέων ΜΕΔ βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Κάτι που, όπως υποδεικνύει, αντανακλά την υποδειγματική ποιότητα χορηγήσεων κατά τα τελευταία χρόνια.

Ερωτηθείς αναφορικά με την προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού, ο Chief Banking Officer της τράπεζας προαναγγέλλει την εγκαινίαση, σύντομα, ενός οικοσυστήματος που περιστρέφεται γύρω από την αγορά κατοικίας.

Τονίζοντας πως η Ελληνική Τράπεζα εξελίχθηκε και μεγάλωσε, αποτελώντας βασικό πυλώνα του τραπεζικού μας συστήματος, αλλά και της οικονομίας γενικότερα, ο Φοίβος Στασόπουλος σημειώνει πως η συμμετοχή της Eurobank στο μετοχικό της κεφάλαιο, αποτελεί αναγνώριση της υγιούς κατάστασης της Ελληνικής και των προοπτικών της, αλλά και θετική εξέλιξη για τη μελλοντική της πορεία.

Μετά από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας, οι τράπεζες, και στην προκειμένη περίπτωση η Ελληνική, δείχνουν να επιστρέφουν για τα καλά σε τροχιά σημαντικής και βιώσιμης κερδοφορίας. Πού αποδίδετε αυτή την εξέλιξη και πώς απαντάτε σε όσους θεωρούν πως δεν είναι τίποτα άλλο από απότοκο των αυξημένων επιτοκίων; Ειδικά για την Ελληνική μάλιστα, τα δάνεια της οποίας, όπως γνωρίζουμε, ως επί τω πλείστω δεν είναι συνδεδεμένα με το Euribor και συνεπώς οι αυξήσεις δεν είναι ανάλογες άλλων τραπεζών...

Πράγματι, τόσο η Ελληνική όσο και άλλες τράπεζες κατάφεραν επιτέλους να επιστρέψουν σε σημαντικά επίπεδα κερδοφορίας.

Σε μεγάλο βαθμό, η κερδοφορία αυτή προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφέρει στο πλεόνασμα καταθέσεων και το οποίο σήμερα, με τις διαδοχικές αυξήσεις, ανέρχεται στο 4%.

Η Ελληνική Τράπεζα που διαθέτει, κατ’ αναλογία, ένα από τα ψηλότερα πλεονάσματα καταθέσεων, κάτι που επιβεβαιώνει τη διαχρονική εμπιστοσύνη που χαίρει από τους καταθέτες, σε σχέση με το δανειακό της χαρτοφυλάκιο, επωφελείται σημαντικά από την εξέλιξη αυτή.

Τονίζεται όμως ότι προηγήθηκαν μεγάλοι περίοδοι αρνητικών επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα οποία η τράπεζα απέφυγε να μετακυλήσει, στον βαθμό που ήταν δυνατό, στους πελάτες της και τα οποία επωμιζόταν η ίδια.

Η σημαντική κερδοφορία όμως προήλθε και από τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου και τις μειωμένες ανάγκες απομειώσεων, τόσο λόγω της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όσο και λόγω της διαχρονικής συνετής δανειοδοτικής πολιτικής μας.

Επίσης, καταφέραμε σημαντική αύξηση στα μη επιτοκιακά μας έσοδα και κυρίως στα έσοδα από τις ασφαλιστικές μας εργασίες και τη χρήση καρτών. Παράλληλα, ελέγξαμε και περιορίσαμε, τα έξοδά μας.

Άρα, η αύξηση της κερδοφορίας πηγάζει από έναν συνδυασμό θετικών εξελίξεων σε σχέση με το επιχειρηματικό μας πλάνο.

Έχετε δίκαιο, όμως, ότι επωφεληθήκαμε λιγότερο από άλλες τράπεζες, καθώς η πλειονότητα των δανείων μας δεν είναι συνδεδεμένα με το Euribor αλλά με το βασικό επιτόκιο της Ελληνικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα και οι πελάτες μας να επιβαρύνονται λιγότερο.

Οι άλλες πηγές εσόδων

Παρόλο που αναφερθήκατε και προηγουμένως, πέραν των επιτοκιακών, σε ποιες άλλες πηγές εσόδων δίδετε ιδιαίτερη έμφαση και ποια είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα;

Τα μη επιτοκιακά έσοδα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς, συνήθως, δεν απασχολούν κεφάλαια, ενώ επίσης συμβάλουν στην κερδοφορία, αλλά και στην ικανότητα προσφοράς πιο ανταγωνιστικών δανειστικών επιτοκίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στα έσοδα από τις ασφαλιστικές μας εργασίες, στα έσοδα από διεθνείς συναλλαγές, αλλά και στην έκδοση και χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Οι ανησυχίες για νέο κύμα ΜΕΔ

Μια από τις κύριες ανησυχίες πάντως ήταν η αύξηση των επιτοκίων να μην οδηγήσει σε ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας. Θα λέγατε, εκ του αποτελέσματος, πως η ανησυχία αυτή επιβεβαιώνεται ή διαψεύδεται;

Αναμφίβολα, η αύξηση των δανειστικών επιτοκίων σε συνδυασμό με τις πληθωριστικές τάσεις επιδεινώνουν την ικανότητα αποπληρωμής και πιθανό να οδηγήσουν στη δημιουργία μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Οι τράπεζες όμως διαθέτουν τα εργαλεία και τη γνώση που απαιτείται για να διαχειριστούν αποτελεσματικά και προληπτικά τέτοια δάνεια, κάτι που επιβεβαιώνεται από τον όγκο αναδιαρθρώσεων που ολοκληρώθηκαν το 2023.

Στην Ελληνική Τράπεζα ειδικά, όπως ήδη ανάφερα, το μεγαλύτερο μέρος του δανειακού μας χαρτοφυλακίου είναι συνδεδεμένο με το βασικό μας επιτόκιο, συνεπώς οι αυξήσεις των δανειακών επιτοκίων και κατά συνέπεια οι δόσεις αποπληρωμής είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από άλλες τράπεζες.

Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τους πελάτες μας με τα εργαλεία που διαθέτουμε.

H συμπεριφορά ιδιωτών και επιχειρήσεων

Μέσα σε αυτό το προαναφερθέν περιβάλλον, πώς κινούνται οι επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά; Απευθύνονται κοντά σας για παράδειγμα για δανεισμό ή η ψυχολογία της αβεβαιότητας λειτουργεί αποτρεπτικά για πιθανά ανοίγματα;

Οι προκλήσεις και οι εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία μας και άρα και τη ζήτηση για δανεισμό είναι επαναλαμβανόμενες και συνεχόμενες, σε βαθμό που θα πρέπει να τις θεωρούμε πλέον δεδομένες π.χ. πανδημία, πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, πληθωρισμός, πόλεμος στη Γάζα κτλ.

Σίγουρα η αβεβαιότητα και η μείωση των διαθέσιμων εσόδων επηρεάζουν αρνητικά, τόσο τους ιδιώτες όσο και τις επιχειρήσεις, καθώς προβληματίζονται περισσότερο πριν από τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων και τη σύναψη ενός δανείου που απαιτείται για να τις υποστηρίξει.

Είμαστε όμως αισιόδοξοι ότι η κυπριακή οικονομία θα συνεχίσει την υγιή της πορεία.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής

Όσον αφορά το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής, πώς θα χαρακτηρίζατε ή πώς θα περιγράφατε, αν προτιμάτε καλύτερα, την παρούσα του κατάσταση;

Το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο έχει επιτέλους απαλλαγεί από το μεγαλύτερο μέρος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων με την ολοκλήρωση του έργου Starlight, ενώ παράλληλα, η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, κάτι που αντανακλά την υποδειγματική ποιότητα χορηγήσεων κατά τα τελευταία χρόνια.

Φυσικά, οι συνθήκες επιβάλλουν συνεχή εγρήγορση και έγκαιρες ενέργειες.

Τα εργασιακά και η μείωση των εξόδων

Στο σκέλος των εξόδων, θεωρείτε πως βρίσκεστε πλέον σε ένα ικανοποιητικό στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη και τη μακρόχρονη εκκρεμότητα στα εργασιακά;

Το μισό περίπου των εξόδων μας αφορά έξοδα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό μας, καθώς είμαστε εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Παρά την εκκρεμότητα που συνεχίζεται αναφορικά με τα εργασιακά μας, συνεχίζουμε την απρόσκοπτη παραχώρηση, τόσο της ετήσιας προσαύξησης όσο και της ΑΤΑ, που προνοούνται από τις συλλογικές συμβάσεις.

Το πετυχημένο Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου πριν από ενάμιση περίπου χρόνο βοήθησε σημαντικά στον περιορισμό των εξόδων ανθρώπινου δυναμικού.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα έξοδα, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορισμό τους, ώστε να πετύχουμε τον μεσοπρόθεσμο στόχο εξόδων προς έσοδα, που έχουμε θέσει.

Οικοσύστημα για την αγορά κατοικίας

Βλέπουμε τους τελευταίους μήνες πως η τράπεζα παρουσιάζει διαρκώς νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες. Πώς εξελίσσεται η προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού;

O ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη πορεία την οποία ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια και η οποία θα συνεχιστεί, καθώς η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται.

Σε αυτή τη πορεία θα παρουσιάζουμε, σε συνεχή βάση, νέα προϊόντα και υπηρεσίες με στόχο την, όσο το δυνατό, πιο απλοποιημένη και ευχάριστη ψηφιακή εμπειρία για όλους τους πελάτες μας.

Σύντομα, για παράδειγμα, θα εγκαινιάσουμε ένα οικοσύστημα που περιστρέφεται γύρω από την αγορά κατοικίας, μιας από τις πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας, όπου η τράπεζα έχει καθοριστικό ρόλο.

Ξεκινήσαμε με τη δημιουργία «εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης» πέραν του παραδοσιακού τραπεζικού καταστήματος, δηλαδή των Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών, του Online Banking, του Hellenic Bank Mobile App και του Κέντρου Επικοινωνίας Πελατών, τα οποία εξελίσσουμε συνεχώς, ενώ παράλληλα και σταδιακά εξελίσσουμε τα καταστήματά μας, μετατρέποντάς τα από σημεία τραπεζικών συναλλαγών σε σημεία επαφής με τη πελατειακή μας βάση.

Οι πελάτες μας μπορούν πλέον να ανοίξουν λογαριασμό διαδικτυακά, να αιτηθούν προσωπικό δάνειο, λογαριασμό με όριο ή πιστωτική κάρτα και να στείλουν χρήματα, μέσω εφαρμογής στο κινητό τους, χωρίς να επισκεφθούν κάποιο κατάστημα.

Χαρακτηριστικό της στροφής των πελατών μας είναι ότι το 82% των συναλλαγών γίνεται πλέον μέσω των εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης ενώ το 97% των μεταφορών διενεργείται μέσω του Online Banking.

Η ενσωμάτωση Συνεργατισμού και RCB

Έχουν πλέον ενσωματωθεί πλήρως οι εργασίες που αποκτήσατε από τον Συνεργατισμό και τα περιουσιακά στοιχεία από την RCB, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ομοιογένεια στην τράπεζα;

Η ενσωμάτωση των εργασιών που αποκτήσαμε από τον πρώην Συνεργατισμό ήταν μια απίστευτα τεράστια πρόκληση λόγω των συγκριτικών μεγεθών, αλλά ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων της RCB, λόγω της εμπειρίας που αποκτήθηκε, ολοκληρώθηκε σε ακόμη πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Πέραν της ενσωμάτωσης των περιουσιακών στοιχείων, όμως, πετύχαμε και την πλήρη ενσωμάτωση και εναρμόνιση του ανθρώπινου δυναμικού που προστέθηκε στην οικογένεια της Ελληνικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα ομοιογενές σύνολο.

Η συμμετοχή της Eurobank...

Καταληκτικά, μπορούμε να μιλάμε με ασφάλεια πλέον για ένα υγιή τραπεζικό τομέα στην Κύπρο και πού βλέπετε τη θέση της Ελληνικής Τράπεζας σε αυτό τον τομέα μελλοντικά, δεδομένης και της ιδιομορφίας που έχει να κάνει με την προδιαγραφόμενη απόκτηση του πλειοψηφικού μετοχικού της κεφαλαίου από την Eurobank;

Διανύοντας τον ενδέκατο χρόνο από την κρίση του 2013, ο τραπεζικός τομέας κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, ιδιαίτερα έχοντας διαχειριστεί αποτελεσματικά τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις που είχαν δημιουργηθεί, ενώ οι ψηλοί δείκτες κεφαλαίων και ρευστότητας και οι χαμηλοί δείκτες μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων διασφαλίζουν έναν υγιή τραπεζικό τομέα, ικανό να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία μας.

Η Ελληνική Τράπεζα εξελίχθηκε και μεγάλωσε και αποτελεί βασικό πυλώνα του τραπεζικού μας συστήματος, αλλά και της οικονομίας γενικότερα.

Η συμμετοχή της Eurobank, ενός καθιερωμένου και αξιόπιστου ομίλου στο μετοχικό μας κεφάλαιο, αποτελεί αναγνώριση της υγιούς κατάστασης της τράπεζας και των προοπτικών της, αλλά και θετική εξέλιξη για τη μελλοντική της πορεία.

Δειτε Επισης

Αναθεώρησε τις προοπτικές της Κύπρου από σταθερές σε θετικές ο Moody's-Πώς το βλέπει το Υπ. Οικονομικών
Louis Nausicaa Beach: Νέο πρόσωπο και αέρας ανανέωσης στο ξενοδοχείο του Πρωταρά (pics/video)
Φάνος Λεβέντης: Οι φήμες για την Λαϊκή Γειτονιά και η κάθοδος ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής στις δημοτικές
Εδώ θα κτυπά η καρδιά του EuroBasket-Η επένδυση στο «Σπύρος Κυπριανού» και η κληρονομιά που θα μείνει
CFA Society Cyprus: Η βαρύτητα της χρηματοοικονομικής πρόβλεψης στη διαδικασία των επενδύσεων
Μετά τη Demetra και η ΕΤΥΚ στο Διοικητικό Δικαστήριο για την εξαγορά της Ελληνικής από Eurobank
Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο τα παράπονα στο Γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου το 2023
Οριακή άνοδος στα κόκκινα δάνεια τον Ιανουάριο λόγω εταιρικών ΜΕΧ
Ανησυχεί αλλά βλέπει φως στην άκρη του τούνελ για λιμάνι-μαρίνα Λάρνακας και τερματικό ο Κεραυνός
Εγκαίνια του ανανεωμένου Comarine Business Center στο λιμάνι Λάρνακας