Ανδρέας Σολομωνίδης: Δεν θα επιτύχουμε κλιματικά ουδέτερη ναυτιλία με ένα «μαγικό» καύσιμο

«Δεν θα επιτύχουμε κλιματικά ουδέτερη ναυσιπλοΐα με ένα μαγικό καύσιμο, αλλά θα έχουμε να κάνουμε με ένα μέλλον πολλαπλών καυσίμων», υπογραμμίζει ο διευθύνων σύμβουλος της Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), Ανδρέας Σολομωνίδης.

Σε συνέντευξή του στο CBN, ο κ. Σολομωνίδης μιλά για τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, που αγορά την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

«Ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να μεταβούμε σε αυτά τα νέα καύσιμα τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λειτουργήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τους στόλους μας πιο αποτελεσματικά», υποδεικνύει, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα αναφέρεται στο άνοιγμα λογαριασμού συναλλαγών από τη BSM στο μητρώο της Ε.Ε. στην Κύπρο, κάτι που, όπως εξηγεί, έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη σημασία της χώρας στον τομέα της ναυτιλίας και να αποδείξει τη συνεχή ηγετική της θέση στις εξελίξεις του κλάδου.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Πρόσφατα είπατε ότι η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και νέων ιδεών πρόωσης είναι μείζονος σημασίας. Μπορείτε να το αναλύσετε;

Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και νέων συστημάτων πρόωσης είναι μείζονος σημασίας. Δεν θα επιτύχουμε κλιματικά ουδέτερη ναυσιπλοΐα με ένα «μαγικό» καύσιμο, αλλά θα έχουμε να κάνουμε με ένα μέλλον πολλαπλών καυσίμων.

Εν τω μεταξύ, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να μεταβούμε σε αυτά τα νέα καύσιμα τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να λειτουργήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τους στόλους μας πιο αποτελεσματικά, «σπρώχνοντάς» τους όσο πιο κοντά στην βιωσιμότητα.

Για παράδειγμα, στα μέσα του περασμένου έτους, η Bernhard Schulte Offshore - η offshore εταιρεία του ομίλου Schulte - παρήγγειλε δύο νέα σκάφη λειτουργίας υπηρεσιών (CSOV). Τα πλοία θα έχουν υβριδική πρόωση με μπαταρία και θα είναι προετοιμασμένα για καύσιμο μεθανόλης, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η Bernhard Schulte παρήγγειλε το πρώτο δεξαμενόπλοιο CO2 από την Dalian Shipbuilding Offshore. Το κύριο καύσιμο του πλοίου θα είναι το LNG. Σε συνδυασμό με άλλες δοκιμασμένες τεχνολογίες, το δεξαμενόπλοιο CO2 θα έχει περίπου 34% χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τα συμβατικά πλοία που λειτουργούν με ναυτιλιακό καύσιμο.

Ο στόχος ο δικός μας, ως διαχειριστές πλοίων, είναι να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας σε αυτές τις προσπάθειες. Ως εκ τούτου, η BSM πρέπει να προσαρμόζεται σε κάθε επιλογή, είτε πρόκειται για LNG, μεθανόλη, υδρογόνο ή αμμωνία.

Καθώς αντιμετωπίζουμε τις υλικοτεχνικές και τεχνολογικές προκλήσεις της μετάβασης σε εναλλακτικά καύσιμα και πηγές ενέργειας, συνεργαζόμαστε ενεργά με τους πλοιοκτήτες, τους ναυλωτές και τους εμπειρογνώμονες του κλάδου για να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία.

Προτεραιότητά μας είναι η ανάπτυξη εσωτερικής τεχνογνωσίας στη διαχείριση πλοίων που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα μέσω εσωτερικών προσπαθειών και στρατηγικών συνεργασιών.

Για παράδειγμα, μαζί με τη νορβηγική εταιρεία Amon Maritime, που ειδικεύεται στην αμμωνία, δημιουργήσαμε την κοινοπραξία 50/50 "Ula Ship Management", η οποία έχει ως στόχο να προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων για τη νορβηγική αγορά, με εξειδίκευση στα πλοία που κινούνται με αμμωνία.

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ της Ε.Ε.) τέθηκε σε ισχύ το 2024. Η Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) ανέφερε ότι ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και διαχείρισης του ΣΕΔΕ της ΕΕ, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τους πλοιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης που κατέχουν τις πολύπλοκες απαιτήσεις των κανονισμών και να μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα και το σχετικό κόστος. Μπορείτε να εξηγήσετε λίγα περισσότερα σχετικά με αυτό;

Ο BSM προσφέρει μια ευρεία δέσμη μέτρων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης μετάβασης στο ΣΕΔΕ της Ε.Ε. Οι υπηρεσίες της BSM καλύπτουν την παρακολούθηση, τη συλλογή και την υποβολή των απαιτούμενων δεδομένων εκπομπών, καθώς και την επαλήθευση για κάθε ταξίδι που επηρεάζεται από το ΣΕΔΕ της Ε.Ε.

Η εταιρεία έχει επινοήσει μια άκρως αυτοματοποιημένη, ολοκληρωμένη λύση, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία επικυρωμένων δηλώσεων εκπομπών μέσω του εξουσιοδοτημένου τρίτου ελεγκτή DNV και τον υπολογισμό ισοδύναμων δικαιωμάτων για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις.

Αυτό περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό των αλληλεπιδράσεων με τις αρχές της Ε.Ε. και τη διαχείριση των λογαριασμών εκμετάλλευσης των ναυτιλιακών φορέων εκμετάλλευσης.

Αξιοποιώντας τις ισχυρές εσωτερικές δυνατότητες πληροφορικής, η BSM είναι σε θέση να παρέχει ολόκληρη τη διαδικασία πλήρως ενσωματωμένη στο ERP-οικοσύστημά της, με διαφανή απεικόνιση για τον πελάτη.

Μια διαισθητική διεπαφή επιτρέπει την εποπτεία σε πραγματικό χρόνο των εκπομπών που σχετίζονται με το ΣΕΔΕ της Ε.Ε. και την κατάσταση συμμόρφωσης, με συνεχή παρακολούθηση των ανεξόφλητων δικαιωμάτων εκπομπών και έγκαιρη συμφιλίωση.

Επιπλέον, η BSM διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά και την απόκτηση δικαιωμάτων εκπομπών μέσω του εκτεταμένου δικτύου της. Η BSM έχει ανοίξει λογαριασμούς διαπραγμάτευσης στο μητρώο της Ε.Ε. στη Γερμανία και την Κύπρο, έχει εντάξει ένα δίκτυο παρόχων και έχει εφαρμόσει τον μηχανισμό εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της Ε.Ε.

Έχουμε συνεργαστεί με επιλεγμένες τράπεζες που εργάζονται σε λύσεις κατάθεσης και φύλαξης δικαιωμάτων εκπομπών και με μεσίτες πιστοποιητικών άνθρακα που προσφέρουν υπηρεσίες εμπορίας.

Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι η βελτιστοποίηση των επιδόσεων του στόλου. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των επιδόσεων των πλοίων, η BSM παρακολουθεί τους κύριους παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανάλωση καυσίμων, όπως το κύτος, τα μηχανήματα, η ταχύτητα, η διαδρομή και ο καιρός.

Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των ταξιδιών, τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις και την αυξημένη ενεργειακή απόδοση του σκάφους.

Οι ανεπάρκειες εντοπίζονται αμέσως, επιτρέποντας την ταχεία λήψη διορθωτικών μέτρων.

Η BSM έχει ανοίξει λογαριασμούς συναλλαγών στο μητρώο της Ε.Ε. στη Γερμανία και την Κύπρο στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά και την απόκτηση δικαιωμάτων εκπομπών μέσω του εκτεταμένου δικτύου της. Τι σημαίνει αυτό για την Κύπρο;

Το άνοιγμα λογαριασμού συναλλαγών στο μητρώο της Ε.Ε. στην Κύπρο έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη σημασία της χώρας στον τομέα της ναυτιλίας και να αποδείξει τη συνεχή ηγετική της θέση στις εξελίξεις του κλάδου.

Δεδομένου του ισχυρού δεσμού της με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, η Κύπρος θα μπορούσε να αποτελέσει τον παράγοντα για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου κανονισμού και να διοχετεύσει τη δραστηριότητα προς τη διαχειριστική της αρχή, εδραιώνοντας τη θέση της ως βασικού παράγοντα στην εξέλιξη του τομέα.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη τη συνέντευξη όπως δημοσιεύθηκε αρχικά στο CBN.

Δειτε Επισης

Α. Δημητρίου: Από τους πιο αξιόπιστους οικονομικούς πυλώνες της Κύπρου η ναυτιλία-'Ετοιμη η Βουλή να συμβάλει εποικοδομητικά
Πλήρες ναυτιλιακό κέντρο η Κύπρος-Τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα του κυπριακού νηολογίου
Ξενάγηση φοιτητών του University of Nicosia στο υπό κατασκευή Palm Beach Hotel & Resort
ΕΚΟ Κύπρου: Εκστρατεία αγάπης για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία
Η Lidl Κύπρου συνεχίζει τη δέσμευσή της για στήριξη του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ ΕΕΝ Κύπρου και DIGINN-Χαιρετίζει το ΚΕΒΕ
Νικόλας Χατζηαβραάμ: Η επιρροή της ΤΝ στις επαγγελματικές υπηρεσίες και οι τρεις πολύτιμες συμβουλές
J. Conder: Η τεχνητή νοημοσύνη θα διαμορφώσει την άσκηση της δικηγορίας τα επόμενα χρόνια
Από «ανιαροί» λογιστές, πάροχοι κορυφαίας συμβουλευτικής υποστήριξης-Η αλλαγή ρόλου, ταυτότητας και κατεύθυνσης
Πεπεισμένοι για τις ικανότητές τους στο επιχειρείν οι Κύπριοι-Εύκολη η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας