Υπ. Εργασίας: Στόχος η πλήρης ισότητα ανδρών - γυναικών στην εργασία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ανακοίνωση για την Ημέρα Ίσης Αμοβής αναφέρει ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του χάσματος αμοιβών και επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στον στόχο της πλήρους και ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελεί και η επίτευξη της ισότητας αμοιβών.

Αναφέρει ότι προσανατολίζει τις επόμενες του παρεμβάσεις σε δράσεις που θα ενισχύσουν τη μισθολογική διαφάνεια, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί και στην Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2024-2026, διευκρινίζοντας ότι για την υλοποίηση των δράσεων αυτών, προσδοκεί στη συνεργασία εργοδοτών και εργαζομένων και στην ουσιαστική συμβολή των κοινωνικών εταίρων.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι η 5η Φεβρουαρίου 2024 καθορίζει, σύμφωνα με την τρέχουσα διαφορά στις απολαβές ανδρών και γυναικών, την ημερομηνία μέχρι την οποία μια εργαζόμενη γυναίκα στην Κύπρο θα έπρεπε να εργαστεί, προκειμένου να λάβει τον μισθό που έλαβε ένας άντρας εργαζόμενος κατά το προηγούμενο έτος με τη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Κύπρο το 2021 (πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία) να βρίσκεται στο 9,7%, σε σύγκριση με 12,7% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε.

Σημειώνει ως σημαντικό το γεγονός ότι το ποσοστό του χάσματος παρουσιάζει διαχρονικά πτωτική πορεία, παρουσιάζοντας μείωση 35% την τελευταία δεκαετία.

Αναφέρει περαιτέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε τον Μάιο του 2023 στην υιοθέτηση νέας Οδηγίας που προωθεί τη μισθολογική διαφάνεια, αφού υτή φαίνεται να αποτελεί κλειδί για την επίτευξη περαιτέρω προόδου.

Προοσθέτει ότι η αυξημένη πληροφόρηση για τους μισθούς, την οποία υπαγορεύει η Οδηγία, αναμένεται να διευκολύνει τους εργαζομένους να διεκδικούν το δικαίωμά τους σε ίση αμοιβή, αλλά και τους εργοδότες και τους κοινωνικούς εταίρους να αναλάβουν κατάλληλες δράσεις για να διασφαλίσουν την εφαρμογή του δικαιώματος «ίσης αμοιβής για όμοια εργασία και εργασία ίσης αξίας».

Δειτε Επισης

Με μικρή πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο
ΟΕΒ: Παροχή διευκολύνσεων από εργοδότες την ημέρα των εκλογών
Στο Τμήμα Αφερεγγυότητας τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Μάιο-Ώθηση από τον τομέα των υπηρεσιών
ΔΝΤ: Ανθεκτική η οικονομία της Κύπρου, ανάγκη μείωσης χρέους και μεταρρυθμίσεων
Καθησυχάζει για τους υπαλλήλους της Kition o Παναγιώτου-«Με την πρέπουσα ευαισθησία τα εργασιακά»
Νίκος Χριστοδουλίδης προς τους υπουργούς: Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για την μαρίνα και το λιμάνι
Στη Δανία η Μαρίνα Χατζημανώλη-Η ατζέντα των επαφών
Λιμάνια, ενέργεια, χρηματοπιστωτικός τομέας στις βλέψεις του Κατάρ για επενδύσεις στην Κύπρο-Όλες οι πληροφορίες
Επεκτείνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου το Σχέδιο «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000»-Η ανακοίνωση του Υπ. Μεταφορών