Τμήμα Εφόρου Εταιρειών: Μέχρι τις 31 Μαρτίου η ενημέρωση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024, σύμφωνα με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ), θα πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα της τελικής λύσης όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους, και να προβούν στην ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ), είτε με στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων, είτε δηλώνοντας την εξαίρεσή τους βάσει της παραγράφου 3 (1)(α)(β) της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021 ως αυτή τροποποιήθηκε, είτε ασκώντας το δικαίωμα της Δέουσας Επιμέλειας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής του ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2024, το ΤΕΕΔΙ αναφέρει ότι από την 1η Απριλίου 2024 η μη συμμόρφωσή τους με τα πιο πάνω θα επιφέρει την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και άλλων κυρώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και της Οδηγίας ΚΔΠ112/2021, ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αναφέρει επίσης ότι από την 1η Απριλίου 2024 όλες οι πιο κάτω ενέργειες θα είναι διαθέσιμες και η μη συμμόρφωση προς αυτές θα επιφέρει χρηματικές επιβαρύνσεις ως ακολούθως:

Σε σχέση με την ενημέρωση Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας αναφέρει ότι εντός 45 ημερών από την ημέρα που περιήλθε εις γνώσιν του Οργανισμού ή των αξιωματούχων/συνεταίρων του η αλλαγή των Πραγματικών Δικαιούχων, θα πρέπει να ενημερώνεται το ΜΠΔ και εντός 90 ημερών από την σύσταση ενός νέου Οργανισμού θα πρέπει ο Οργανισμός ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι του να ενημερώνουν το ΜΠΔ με στοιχεία Πραγματικών δικαιούχων.

Αναφορικά με την επιβεβαίωση Πραγματικών Δικαιούχων, το Τμήμα αναφέρει ότι από την 01/10 μέχρι και την 31/12 εκάστου έτους οι Οργανισμοί ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία που υπάρχουν στο ΜΠΔ.

Σε σχέση με την αναντιστοιχία, το ΤΕΕΔΙ αναφέρει ότι εντός 30 ημερών από την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης από το ΤΕΕΔΙ προς τον Οργανισμό για την ύπαρξη αιτήματος αναντιστοιχίας, ο Οργανισμός ή οι αξιωματούχοι/συνεταίροι του θα πρέπει να προβαίνουν σε ανάλογη ενέργεια στο ηλεκτρονικό σύστημα ΜΠΔ, ως απάντηση προς την ειδοποίηση.

Τέλος, το ΤΕΕΔΙ υπενθυμίζει ότι ισχύουν οι ενέργειες που αφορούν την ηλεκτρονική έρευνα στο ΜΠΔ, το αίτημα για εξαίρεση δημοσιοποίησης στοιχείων και το αίτημα για πρόσβαση στα στοιχεία ανήλικου.

Δειτε Επισης

Νέα πρόεδρος του Συμβουλίου «Φωνή» η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα
Paul Sies: Μετά την αποχώρηση από Cyprus Airways, αναλαμβάνει CEO στην Journey Mentor
Ανοίγει ο δρόμος για απασχόληση ξένων εργαζομένων-Συμφωνούν οι κοινωνικοί εταίροι με πρόταση Παναγιώτου
Ρεκόρ συμμετοχών στον «Γύρο της Πάφου 2024»
Γ. Παπαναστασίου για Great Sea Interconnector: Όχι επιβάρυνση του καταναλωτή πριν τη λειτουργία του καλωδίου
ΤΕΠΑΚ: Τον Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης παρουσίασε ο Πρύτανης-Οι έξι πυλώνες
Το στίγμα πορείας του Χριστόδουλου Πατσαλίδη-Η συνεργασία με Κεραυνό και το πρώτιστο μέλημα του Διοικητή
Στα ταμεία του κράτους €608 εκ. από ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Τμήμα Φορολογίας
Η Ελληνική Τράπεζα μαζί με το Priceless Planet Coalition της Mastercard® γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Γης
«Country Homes 2»: Η νέα οικιστική ανάπτυξη της Cyfield στα Λεύκαρα-Ένα συγκρότημα 17 κατοικιών