«Γνωμάτευση» καταπέλτης από ΠΣΔ για ενιαία εποπτική αρχή-«Ενέργεια υπονόμευσης του κράτους δικαίου»

Απαράδεκτη χαρακτηρίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση ενιαίας εποπτικής αρχής των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, λέγοντας ότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς αποτελεσματική προηγούμενη διαβούλευση.

Σε ανακοίνωση του «σε συνέχεια των σημερινών δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου» ο ΠΔΣ προειδοποιεί πως τυχόν υλοποίηση της απόφασης θα αποτελεί «μια ακόμη ενέργεια υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως έγινε σε αρκετές άλλες περιπτώσεις με πρόσφατο παράδειγμα τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το θέμα της διασφάλισης του δημοσιογραφικού απορρήτου και των σχετικών θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Ο ΠΔΣ θεωρεί ότι η εν λόγω απόφαση, αντιβαίνει βασικές πρόνοιες Δικαίου, περιλαμβανομένου του σεβασμού του Δικηγορικού Επαγγελματικού Απορρήτου όπως έχει διασφαλιστεί με πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την απόφαση ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2022 στην Υπόθεση C-694/20 Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU v. Vlaamse Regering, καθώς και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περιλαμβανομένης της απόφασης της 6ης Δεκεμβρίου 2012 στην Υπόθεση Michaud v. France (12323/11).

Θεωρεί επίσης πως οι εν συγκεκριμένες αποφάσεις αναλύθηκαν εκτεταμένα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους δικηγόρους που χειρίστηκαν την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Συνέδριο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2024, στο οποίο, όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Οικονομικών κλήθηκε να παραστεί αλλά δεν συμμετείχε.

Επομένως, σημειώνει ο ΠΔΣ, η τυχόν επίκληση ευρωπαϊκών πρακτικών για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι αβάσιμη.

Ο ΠΔΣ «μετά λύπης» παρατηρεί ότι η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται «σε μια προσπάθεια συσκότισης και συγκάλυψης των αδυναμιών που παρουσιάζουν όργανα της εκτελεστικής εξουσίας σε θέματα εφαρμογής κυρώσεων, και κυρίως η Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ), ως επίσης προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών τους».

Διαβεβαιώνει δε πως θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για εφαρμογή της αρχής του Κράτους Δικαίου, περιλαμβανομένης της πιστής τήρησης των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα προβεί σε ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων.

Ο ΠΔΣ σημειώνει ακόμη ότι πτυχές της σημερινής απόφασης συνιστούν έκδηλα έκνομο και δυσανάλογο περιορισμό της υφιστάμενης παροχής διοικητικών υπηρεσιών από δικηγόρους, η οποία ρυθμίζεται ήδη, από το 2012, από τον Νόμο περί Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, εκφράζοντας έντονη διαφωνία στο ενδεχόμενο επιβολής ανώτατου ορίου στον αριθμό εταιρειών που θα δύναται να εξυπηρετούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κάτι το οποίο, όπως τονίζεται, επιχειρήθηκε να υιοθετηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και δεν προωθήθηκε.

«Τέτοιες αποφάσεις θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών, ενός τομέα ο οποίος αποτελεί σημαντικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, κάτι που φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Οικονομικών προωθώντας τις προαναφερόμενες θέσεις» προσθέτει ο ΠΔΣ.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την ανακοίνωση του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου:

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σε συνέχεια των σημερινών δηλώσεων του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη σύσταση Ενιαίας Εποπτικής Αρχής για εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών.

  1. Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος (ΠΔΣ) θεωρεί απαράδεκτη τη, χωρίς αποτελεσματική προηγούμενη διαβούλευση, λήψη απόφασης για σύσταση ενιαίας εποπτικής αρχής των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών.
  2. Τυχόν υλοποίηση της απόφασης θα αποτελεί, για τους λόγους που εξηγούνται κατωτέρω, μια ακόμη ενέργεια υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως έγινε σε αρκετές άλλες περιπτώσεις με πρόσφατο παράδειγμα τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορικά με το θέμα της διασφάλισης του δημοσιογραφικού απορρήτου και των σχετικών θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  3. Θεωρούμε ότι η εν λόγω απόφαση, αντιβαίνει βασικές πρόνοιες Δικαίου, περιλαμβανομένου του σεβασμού του Δικηγορικού Επαγγελματικού Απορρήτου όπως έχει διασφαλιστεί με πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την απόφαση ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2022 στην Υπόθεση C-694/20 Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU v. Vlaamse Regering, καθώς και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου περιλαμβανομένης της απόφασης της 6ης Δεκεμβρίου 2012 στην Υπόθεση Michaud v. France (12323/11).
  4. Οι εν συγκεκριμένες αποφάσεις αναλύθηκαν εκτεταμένα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους Δικηγόρους που χειρίστηκαν την Υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Συνέδριο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2024, στο οποίο το Υπουργείο Οικονομικών κλήθηκε να παραστεί αλλά δεν συμμετείχε (βλ. σχετικά https://www.cyprusbarassociation.org/index.php/el/news/39158-oloklerose-tou-synedriou-to-dikegoriko-epangelmatiko-aporreto-ypo-ten-europaike-nomologia).
  5. Επομένως, η τυχόν επίκληση ευρωπαϊκών πρακτικών για τη λήψη της πιο πάνω απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι αβάσιμη.
  6. Μετά λύπης μας παρατηρούμε ότι η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται σε μια προσπάθεια συσκότισης και συγκάλυψης των αδυναμιών που παρουσιάζουν όργανα της Εκτελεστικής Εξουσίας σε θέματα εφαρμογής κυρώσεων, και κυρίως η Μονάδα Εφαρμογής Κυρώσεων (ΜΕΚ), ως επίσης προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών τους.
  7. Ο ΠΔΣ θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για εφαρμογή της Αρχής του Κράτους Δικαίου, περιλαμβανομένης της πιστής τήρησης των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα προβεί σε ενημέρωση όλων των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργάνων.
  8. Πέραν των πιο πάνω, παρατηρούμε επίσης ότι πτυχές της σημερινής απόφασης συνιστούν έκδηλα έκνομο και δυσανάλογο περιορισμό της υφιστάμενης παροχής διοικητικών υπηρεσιών από δικηγόρους, η οποία ρυθμίζεται ήδη, από το 2012, από τον Νόμο περί Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών. Ο ΠΔΣ εκφράζει την έντονη διαφωνία του στο ενδεχόμενο επιβολής ανώτατου ορίου στον αριθμό εταιρειών που θα δύναται να εξυπηρετούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, κάτι το οποίο τονίζουμε ότι επιχειρήθηκε να υιοθετηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και δεν προωθήθηκε Τέτοιες αποφάσεις θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση του τομέα παροχής υπηρεσιών, ενός τομέα ο οποίος αποτελεί σημαντικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, κάτι που φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται το Υπουργείο Οικονομικών προωθώντας τις προαναφερόμενες θέσεις.

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία