Χορηγία Κατηγορίας Εμπόριο

Mallouppas & Papacostas: Αίτημα στην Κεφαλαιαγορά για το Squeeze Out

Σε υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για εξάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze Out) για απόκτηση του εναπομείναντος ποσοστού 5,866% (2.534.770 μετοχές) στην Mallouppas & Papacostas, προχώρησαν οι Πόλυς Μαλλούππας, Λίζα Μαλλούππα, Ανδρέας Μαλλούππας, Μαρία Μαλλούππα, Κώστας Παπακώστας και Χρυστάλλα Παπακώστα.

Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Mallouppas & Papacostas Public Co Limited («Mallouppas & Papacostas»), οι Πόλυς Μαλλούππας, Λίζα Μαλλούππα, Ανδρέας Μαλλούππας, Μαρία Μαλλούππα, Κώστας Παπακώστας και Χρυστάλλα Παπακώστα ανέβασαν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Mallouppas & Papacostas ανέρχεται στο 94,134%.

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την ανακοίνωση της εταιρείας στο ΧΑΚ:

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2024 σχετικά με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης προς τους μετόχους της Mallouppas & Papacostas Public Co Limited («Mallouppas & Papacostas»), οι κ.κ. Πόλυς Μαλλούππας, Λίζα Μαλλούππα, Ανδρέας Μαλλούππας, Μαρία Μαλλούππα, Κώστας Παπακώστας και Χρυστάλλα Παπακώστα (οι «Προτείνοντες») ανακοινώνουν με την παρούσα ότι το ποσοστό συμμετοχής των Προτεινόντων στο μετοχικό κεφάλαιο της Mallouppas & Papacostas ανέρχεται σε 94,134%.

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης οι Προτείνοντες σε περίπτωση που αποκτήσουν τουλάχιστον 90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Mallouppas & Papacostas, προτίθενται να εξασκήσουν το δικαίωμα που τους παρέχεται από το Άρθρο 36 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 έως 2022 (ο «Νόμος») για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out) για να αποκτήσουν το 100% των μετοχών της Mallouppas & Papacostas, με αντάλλαγμα ίσο με την προτεινόμενη αντιπαροχή των €0,25 ανά μετοχή, το οποίο ήταν και η προσφερόμενη αντιπαροχή κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός τριών μηνών από τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Οι Προτείνοντες ανακοινώνουν στο επενδυτικό κοινό με την παρούσα, και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, ότι στις 09 Φεβρουαρίου 2024 έχουν προβεί σε υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για εξάσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze Out) που προνοεί ο Νόμος, για απόκτηση του εναπομείναντος ποσοστού 5,866% (ήτοι 2.534.770 μετοχές).

Δειτε Επισης

Έρευνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που επηρεάζουν αγρότες ξεκινά η Κομισιόν
O νέος κανονισμός περί μέτρων και σταθμών-Οφέλη για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Πετρελαιοειδή: Πτώση στις συνολικές, αλλά άνοδος στις πωλήσεις από πρατήρια
Το καρδιογράφημα της τιμής του ελαιόλαδου στην Κύπρο... Η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφηκε έως σήμερα
Στην Υπουργική Διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ο Γιώργος Παπαναστασίου
Mallouppas & Papacostas: Πράσινο άναψε η Κεφαλαιαγορά για το Squeeze Out
Οι βραβευθείσες Υπεραγορές του Ομίλου Mas για το 2023
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αλλά και αυξημένος ανταγωνισμός για συγκεκριμένα προϊόντα
Αιγοπροβατοτρόφοι: Ξεκάθαρο το ευρωπαϊκό δικαστήριο-Όχι σε ενέργειες που θα βλάψουν το χαλλούμι
Οι λύσεις κλιματισμού της Samsung φέρνουν την επανάσταση στη θέρμανση κατοικιών