Ανδρέας Μιχαήλ: Τι θα κρίνει την ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας το 2024

Η ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Κύπρο για το 2024 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθεροποίηση των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία της χώρας και τη μείωση του πληθωρισμού, αναφέρει ο ιδιοκτήτης και managing director της Cyview Developers, Ανδρέας Μιχαήλ.

Σε συνέντευξη του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2024», ο κ. Μιχαήλ επισημαίνει πως αν το πιο πάνω επιτευχθεί, προβλέπεται σημαντική ανάκαμψη στον τομέα της κατασκευαστικής δραστηριότητας, εστιάζοντας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

«Επιπλέον», σημειώνει», «η συνεχιζόμενη άνοδος του αριθμού των ξένων εταιρειών που εγκαθίστανται στο νησί μέσω του headquartering θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου».

Αναφερόμενος στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας, ο Ανδρέας Μιχαήλ προειδοποιεί, μεταξύ άλλων, πως η έλλειψη εξιδεικευμένου εργατικού δυναμικού ενδέχεται να δυσκολέψει την προσπάθεια έγκαιρης και ποιοτικής ολοκλήρωσης των έργων.

Τονίζοντας πως από τη στιγμή της γέννησης της Cyview Developers το 2001, πρωταρχικός της στόχος, ήταν να προσφέρει στην αγορά ακινήτων της Κύπρου, αναπτύξεις υψηλής ποιότητας, ο managing director της εταιρείας υπογραμμίζει πως

το 2024 βρίσκονται στο στάδιο ανέγερσης και ολοκλήρωσης 35 οικιστικά και εμπορικά έργα σε Λατσιά, Στρόβολο, Αγλαντζιά, Δάλι και Έγκωμη.

Επίσης, όπως υποδεικνύει, το 2024 σηματοδότησε την επέκταση της εταιρείας και στην Ακρόπολη, με τα πρώτα της έργα στην περιοχή.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο το 2024, υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων, των υψηλών επιτοκίων και των απρόβλεπτα συνεχώς μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων;

Οι οικονομικές προβλέψεις μπορεί να προβάλλουν ενθαρρυντικά σενάρια, αλλά δεν πρέπει να μας δημιουργούν ψευδαισθήσεις ασφάλειας.

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια γεωγραφικά στρατηγική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, κοντά σε περιοχές με έντονες γεωπολιτικές εντάσεις, οι οποίες μπορεί ανά πάσα στιγμή να επηρεάσουν την οικονομία, τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις αλλά και τον τουρισμό.

Οι εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών για το 2024 δείχνουν συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, με το ΑΕΠ της χώρας να αυξάνεται κατά περίπου 3%, ενώ η ανεργία και ο πληθωρισμός παρουσιάζουν μείωση.

Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα

Ποιες εκτιμάτε πως είναι οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία;

Η δέσμευση για συνεχή προσαρμογή, καινοτομία και βελτίωση είναι ουσιώδης για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού οικονομικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η μείωση της εξάρτησης από τον τουρισμό, η προώθηση της καινοτομίας και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων είναι βασικά βήματα για τη διασφάλιση της μελλοντικής ανταγωνιστικότητας.

Θα λέγατε πως λαμβανομένων υπόψη και των τελευταίων αναβαθμίσεων, η Κύπρος βρίσκεται πλέον για τα καλά σε αναπτυξιακή πορεία;

Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πράγματι έχουν αναγνωρίσει τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ωστόσο, η πραγματική ανάπτυξη απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και συντονισμένη δράση από κράτος και ιδιωτικό τομέα.

Η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία.

Σημαντική είναι επίσης και η ανάγκη καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, καθώς αυτή μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ταχύτητα που θα έχει η οικονομική ανάπτυξη.

Η πορεία του κατασκευαστικού τομέα

Ποια εκτιμάτε πως θα είναι η πορεία του τομέα που δραστηριοποιήστε το 2024;

Η ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Κύπρο για το έτος 2024 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σταθεροποίηση των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία της χώρας και τη μείωση του πληθωρισμού.

Εάν αυτό επιτευχθεί, προβλέπεται σημαντική ανάκαμψη στον τομέα της κατασκευαστικής δραστηριότητας, εστιάζοντας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη άνοδος του αριθμού των ξένων εταιρειών που εγκαθίστανται στο νησί μέσω του headquartering θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου.

Αυτό το φαινόμενο αυξάνει τη ζήτηση στον τομέα της κατασκευής και των ακινήτων, δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας.

Πρέπει, ωστόσο, να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι η κατασκευαστική βιομηχανία και ο τομέας των ακινήτων έχουν αποδειχθεί επανειλημμένα ως ασφαλείς και αποτελεσματικές επενδύσεις, ιδίως σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Αν είχατε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ή διαμόρφωση πολιτικών για στήριξη/ενίσχυση του τομέα σας από την κυβέρνηση, ποια θα ήταν αυτά;

Το πρώτο που θα επιθυμούσαμε θα ήταν την εισαγωγή πολιτικών που θα διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στον κατασκευαστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των διαδικασιών άδειων και της μείωσης της γραφειοκρατίας.

Θα προτείναμε επίσης την παροχή οικονομικών κινήτρων, όπως επιδοτήσεις ή φορολογικά κίνητρα, για επενδύσεις σε έργα κατασκευής που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της υποδομής της χώρας.

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ως αδήριτη ανάγκη την προώθηση της βιώσιμης κατασκευής και τη χρήση πράσινων τεχνολογιών, ενθαρρύνοντας τα έργα που σέβονται το περιβάλλον.

Οι τάσεις και ο παράγοντας τεχνολογία

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες τάσεις/αλλαγές του τομέα που αναμένετε το 2024;

Η εντεινόμενη προσήλωση στη βιώσιμη κατασκευή και η ενίσχυση της χρήσης πράσινων τεχνολογιών, αποτελούν κεντρικές πτυχές στρατηγικών που ακολουθούν σήμερα οι κατασκευαστικές εταιρείες.

Παράλληλα, παρατηρείται διεθνώς μία τάση αύξησης των ερευνητικών προσπαθειών για την ανάπτυξη νέων κατασκευαστικών υλικών που χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα.

Τέλος, προβλέπεται και αυξημένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της κατασκευαστικής διαδικασίας, από το σχεδιασμό, μέχρι και την εκτέλεση και τη διαχείριση των έργων.

Αναλυτικότερα, ο παράγοντας τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο διαδραματίζει και ποιες αλλαγές αναμένεται να επιφέρει στον τομέα σας;

Ο κατασκευαστικός τομέας εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνουν θεμελιωδώς τις διαδικασίες, βελτιώνοντας την απόδοση, την ασφάλεια και την βιωσιμότητα των κατασκευαστικών έργων.

Η χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης έχει ανοίξει νέες προοπτικές και προκλήσεις, οι οποίες καλύπτουν πολλούς τομείς της διαδικασίας κατασκευής.

Τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν τον κλάδο σας και η επίλυση των οποίων κρίνεται από εσάς ως προτεραιότητα ενόψει της νέας χρονιάς;

Οι αλλαγές στις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον κατασκευαστικό κλάδο, όπως οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι απαιτήσεις ασφαλείας, μπορεί να αναγκάσουν τις επιχειρήσεις να προβούν σε προσαρμογές και επενδύσεις.

Συγχρόνως, η έλλειψη εξιδεικευμένου εργατικού δυναμικού ενδέχεται να δυσκολέψει την προσπάθεια έγκαιρης και ποιοτικής ολοκλήρωσης των έργων.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί στρατηγικές προσέγγισης, όπως η προσεκτική αναζήτηση νέων πηγών υλικών, η σταθερή επένδυση σε εκπαίδευση και εκσυγχρονισμό του εργατικού δυναμικού, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, και η στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να εξομαλυνθούν οι διαδικασίες σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Σε εξέλιξη 35 οικιστικά και εμπορικά έργα

Ποια είναι τα πλάνα/στρατηγική του οργανισμού σας για το 2024; Να αναμένουμε νέες αναπτύξεις και περαιτέρω εδραίωσή σας στην αγορά;

Από τη στιγμή της γέννησης της Cyview Developers το 2001, πρωταρχικός μας στόχος,

ήταν να προσφέρουμε στην αγορά ακινήτων της Κύπρου, αναπτύξεις υψηλής ποιότητας και προσωπική συνεπή πελατειακή εξυπηρέτηση μετά την πώληση καθιστώντας κάθε έργο μας μια μακροχρόνια επένδυση.

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις που ξεχωρίζουν για τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή τους απόδοση, ενώ η αξιοπιστία και η αφοσίωσή μας στην έγκαιρη παράδοση των έργων έχουν οικοδομήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτης μας.

Το 2024 βρίσκονται στο στάδιο ανέγερσης και ολοκλήρωσης 35 οικιστικά και εμπορικά έργα σε Λατσιά, Στρόβολο, Αγλαντζιά, Δάλι και Έγκωμη.

Επίσης την χρονιά αυτή επεκταθήκαμε και στην Ακρόπολη, με τα πρώτα μας έργα στην περιοχή. Μια περιοχή στην οποία παρατηρήσαμε πως καταγράφεται αυξημένη ζήτηση και περιορισμένη προσφορά.

Η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία, η τεχνογνωσία 20 και πλέον χρόνων, η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η συνέπεια που μας χαρακτηρίζει, καθορίζουν την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας.

Αυτά είναι τα υλικά που συνθέτουν τον χαρακτήρα μας και με αυτά θα πορευθούμε, ισχυροποιώντας τη δέσμευσή μας στη μετατροπή των οικιστικών ονείρων των πελατών μας σε πραγματικότητα.

Δειτε Επισης

«Γνωμάτευση» καταπέλτης από ΠΣΔ για ενιαία εποπτική αρχή-«Ενέργεια υπονόμευσης του κράτους δικαίου»
Σε υψηλό σχεδόν δέκα ετών την Τρίτη το ΧΑΚ-Ενώπιον μεγάλων μηνιαίων κερδών της τάξης του 5%
Παίρνει σάρκα και οστά η ενιαία εποπτική αρχή-Η σύνθεση, πώς θα λειτουργεί και ο ρόλος της Κεφαλαιαγοράς
Το καρδιογράφημα της τιμής του ελαιόλαδου στην Κύπρο... Η μεγαλύτερη αύξηση που καταγράφηκε έως σήμερα
Ηθική δικαίωση για Giovani Developers η δικαστική απόφαση για το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών
Λαγκάρντ: Αμετάβλητη η πολιτική για επιτόκια-Επικρίνουν οι ευρωβουλευτές
Εξετάζοντας τη σημασία του βιώσιμου μάρκετινγκ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)
Χρίστος Τσάνος: Η πορεία της Tsanos Group, η τουριστική ανάπτυξη στα ορεινά και οι επενδύσεις στις Πλάτρες
Μ. Ταννούσης: Το επενδυτικό τοπίο της Κύπρου και η σημασία των συναντήσεων με τους ξένους επενδυτές
Έτοιμες για μετασχηματισμό οι εταιρείες-Οι προτεραιότητες των CEOs και οι προοπτικές για το 2024