Σταύρος Ιωάννου: Σε αναπτυξιακή πορεία η κυπριακή οικονομία, ανοδικά οι επαγγελματικές υπηρεσίες

Θεωρώντας ως αναμφίβολο πως το οικονομικό περιβάλλον το 2024 θα είναι γεμάτο προκλήσεις, ο CEO της Grant Thornton Κύπρου, Σταύρος Ιωάννου, χαρακτηρίζει ως κομβικό για τις επιχειρήσεις να μην παγιδεύονται σε εσωστρέφεια λόγω των διαρκώς εξελισσόμενων συνθηκών και τις καλεί να αντιληφθούν την κρισιμότητα των επενδύσεων σε καινοτόμες λύσεις και τεχνολογία με σκοπό να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους.

Σε συνέντευξή του στο InBusinessNews, στο πλαίσιο του «IN Business Forecasting 2024», ο κ. Ιωάννου εκφράζει την πεποίθηση ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται πλέον σε σημαντική αναπτυξιακή πορεία, υπό το πρίσμα των πρόσφατων αναβαθμίσεων, καθώς και με την ανακοίνωση των νέων προγραμμάτων στήριξης της κυβέρνησης σε δημοσιονομικό πλαίσιο.

Εστιάζοντας ιδιαίτερα στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο CEO της Grant Thornton Κύπρου τονίζει πως μέσα από την εφαρμογή του η χώρα μας μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ενισχύει την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητά της σε αντιμέτωπη πιθανών προκλήσεων.

Εκτίμηση του Σταύρου Ιωάννου αποτελεί πως ο τομέας επαγγελματικών υπηρεσιών θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία το 2024, χρονιά η οποία, όπως προβλέπει, αναμένεται να φέρει σημαντικές τάσεις και αλλαγές κλάδο.

Σε ό,τι αφορά Grant Thornton Κύπρου, ο CEO της εταιρείας υπογραμμίζει πως βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε τροχιά ανάπτυξης και έτσι προβλέπεται να συνεχίσει και το 2024.

Ειδική αναφορά κάνει στην πρόσφατη στρατηγική της συνεργασία με τα γραφεία της σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, εκφράζοντας την πίστη πως η συνεργασία αυτή θα την καταστήσει ως την κατ’ εξοχή εταιρεία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το οικονομικό περιβάλλον το 2024, υπό το πρίσμα των πληθωριστικών πιέσεων, των υψηλών επιτοκίων και των απρόβλεπτα συνεχώς μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων;

Είναι αναμφίβολο πως το οικονομικό περιβάλλον το 2024 θα είναι γεμάτο προκλήσεις. Αυτό οφείλεται στον ψηλό πληθωρισμό, τα αυξημένα επιτόκια και τη γενική αβεβαιότητα που προκύπτει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Με βάση όμως την πιο πρόσφατη έρευνα της Grant Thornton International που μετρά τα επίπεδα επιχειρηματικής αισιοδοξίας, φαίνεται ότι το 2023 υπήρξε τάση ανάκαμψης. Τώρα, με τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις αναμένετε και πάλι πως θα επηρεαστούν οι επενδυτικές προθέσεις των εταιρειών.

Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ειδικά τώρα, είναι κομβικό για τις επιχειρήσεις να μην παγιδεύονται σε εσωστρέφεια λόγω των διαρκώς εξελισσόμενων συνθηκών.

Αντιθέτως, πρέπει να αντιληφθούν την κρισιμότητα των επενδύσεων σε καινοτόμες λύσεις και τεχνολογία με σκοπό να ενισχύσουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποιες εκτιμάτε πως είναι οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις τις οποίες θα κληθεί να αντιμετωπίσει η κυπριακή οικονομία;

Πιστεύω πως οι μεγαλύτερες και πιο δύσκολες προκλήσεις που η κυπριακή οικονομία ίσως κληθεί να αντιμετωπίσει περιλαμβάνουν προβλήματα οικονομικής ανασφάλειας, εξάρτηση από τον τουρισμό, ανάγκη για καινοτομία και η προώθηση θεσμικών αλλαγών για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Οι ανεπιθύμητες διακυμάνσεις στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές έχουν αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία και το γεγονός ότι η οικονομία μας εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, αποτελεί πρόκληση λόγω των δυνητικών αναταραχών σε αυτόν τον τομέα.

Παράλληλα, η ανάγκη για καινοτομία και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών γίνεται αναγκαία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενώ οι προκλήσεις σχετικά με το περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κομμάτι της συζήτησης. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων δεν είναι κάτι που θα επέλθει με μια λύση.

Αντίθετα πιστεύω πως απαιτεί στρατηγική σκέψη, διάθεση για καινοτομία και συνεργασία με όλους τους φορείς τόσο στην κυβέρνηση αλλά και στις επιχειρήσεις για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής και βιώσιμης οικονομίας.

Σε σημαντική αναπτυξιακή πορεία η Κύπρος

Θα λέγατε πως λαμβανομένων υπόψη και των τελευταίων αναβαθμίσεων, βρίσκεται πλέον για τα καλά σε αναπτυξιακή πορεία;

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων αναβαθμίσεων καθώς και με την ανακοίνωση των νέων προγραμμάτων στήριξης της κυβέρνησης σε δημοσιονομικό πλαίσιο, μπορώ να πω ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται πλέον σε σημαντική αναπτυξιακή πορεία.

Συγκεκριμένα το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου για την περίοδο 2021-2026, το οποίο χρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο εργαλείο για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στην οικονομία της Κύπρου.

Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει την υλοποίηση στρατηγικών πρωτοβουλιών που επικεντρώνονται σε πολυσύνθετα θέματα όπως η ψηφιακή μετάβαση, η πράσινη ανάπτυξη, και η ενίσχυση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων. Η εφαρμογή του σχεδίου ενισχύει την οικονομική δομή, προάγει την καινοτομία, και διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου σε ένα διεθνές πλαίσιο.

Με αυτό τον τρόπο, η Κύπρος μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που ενισχύει την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητά της σε αντιμέτωπη πιθανών προκλήσεων.

Ανοδική πορεία για τις επαγγελματικές υπηρεσίες

Ποια εκτιμάτε θα είναι η πορεία του τομέα που δραστηριοποιήστε το 2024;

Εκτιμώ ότι ο τομέας επαγγελματικών υπηρεσιών θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία το 2024. Η αυξημένη ανάγκη για εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τομείς όπως η φορολογική συμβουλευτική, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες τεχνολογίας, οι νομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ελέγχου και άλλες, θα συνεισφέρει στην αύξηση της ζήτησης.

Η συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση και οι αυξημένες απαιτήσεις σε θέματα ρύθμισης και συμμόρφωσης επιχειρήσεων θα απαιτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές υπηρεσίες, ενώ η ψηφιακή τεχνολογία θα παίξει καίριο ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, η διαρκής εξέλιξη των νομοθετικών πλαισίων θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την παροχή σύγχρονων επαγγελματικών υπηρεσιών.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες τάσεις/αλλαγές του τομέα που αναμένετε το 2024;

Το 2024 αναμένεται να φέρει σημαντικές τάσεις και αλλαγές στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Αναδεικνύεται μια εποχή ψηφιακής μετάβασης, με τις επιχειρήσεις να επενδύουν σε ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας.

Οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές προκαλούν αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, ενώ η αυξανόμενη προσοχή στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη καθοδηγεί τις επιχειρήσεις προς νέες προκλήσεις.

Η ανάγκη για εξειδίκευση αυξάνεται, μιας και οι ομάδες μας θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα σε νομικά, φορολογικά και ρυθμιστικά θέματα. Παράλληλα, η ευελιξία της εργασίας και η αύξηση της τηλεργασίας επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για προσαρμοστικότητα και καινοτομία.

Εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών που αντιλαμβάνονται και προσαρμόζονται σε αυτές τις εξελίξεις αναμένεται να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην δυναμική αγορά.

Πρόκληση η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν τον τομέα σας και η επίλυση των οποίων κρίνεται από εσάς ως προτεραιότητα ενόψει της νέας χρονιάς;

Ίσως μια από τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μας. Η εύρεση και η διατήρηση υψηλού επιπέδου ταλέντου αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για τον οργανισμό μας, καθώς η εξειδίκευση και η εμπειρία των επαγγελματιών επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της αγοράς εργασίας και οι ραγδαίες αλλαγές στις ανάγκες των επαγγελματικών υπηρεσιών απαιτούν συνεχείς προσπάθειες για την προσέλκυση και την καταρτισμένη ανάπτυξη των ανθρώπων μας.

Για εμάς στην Grant Thornton Κύπρου, η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας, η προώθηση συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, καθώς και η αναγνώριση των επιτευγμάτων των ανθρώπων μας αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη διατήρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μας και βασικό τρόπο για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης.

Προτάσεις γύρω από το θέμα της φορολογίας

Αν είχατε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ή διαμόρφωση πολιτικών για στήριξη/ενίσχυση του τομέα σας από την κυβέρνηση, ποια θα ήταν αυτά;

Εάν μου δινόταν η ευκαιρία να ζητήσω συγκεκριμένα μέτρα ή να προτείνω προσαρμογές στην πολιτική από την κυβέρνηση για να υποστηρίξει τον τομέα μας, θα εστίαζα ακριβώς στις εισηγήσεις που κατέθεσε πρόσφατα ο ΣΕΛΚ στον υπουργό Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφερθώ στις προτάσεις γύρω από το θέμα της φορολογίας τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός Φορολογικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ως βασικό ρόλο να γεφυρώνει την επικοινωνία μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Τμήματος Φορολογίας αλλά και να διαμορφώνει τη φορολογική πολιτική μας.

Έπειτα, θα πρότεινα την σφαιρική αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος αντλώντας γνώσεις και συμβουλές από διεθνής συμβούλους. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να γίνει σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα να στηρίζει και τον σχεδιασμό για την μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Πιστεύω πως η σωστή μεταρρύθμιση του φορολογικού μας πλαισίου θα βελτιώσει και τη θέση του νησιού μας ανάμεσα στους ελκυστικούς προορισμούς για ξένους επενδυτές.

Ένας άλλος εξίσου σημαντικός τομέας στον οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθεί η κυβέρνηση, είναι η υλοποίηση των στόχων που υπάγονται κάτω από την εθνική μας στρατηγική «Όραμα 2035».

Συγκεκριμένα, θα πρότεινα οι προσπάθειες για υλοποίηση να γίνουν συντονισμένα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη.

Πιστεύω πως, εάν δοθεί έμφαση σε τομείς που έχουν μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθείται η υλοποίηση, θα είμαστε σε θέση να έχουμε θετική εξέλιξη και ως αποτέλεσμα να πετύχουμε τους στόχους που τέθηκαν στην εθνική μας στρατηγική.

Η Grant Thornton Κύπρου το 2024

Ποια είναι τα πλάνα/στρατηγική του οργανισμού σας για το 2024; Να αναμένουμε νέα προϊόντα/υπηρεσίες/αναπτύξεις και περαιτέρω εδραίωσή σας στην αγορά;

Χωρίς να είμαι σε θέση να πω πολλά, η εταιρεία μας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε τροχιά ανάπτυξης.

Έτσι προβλέπεται πως θα συνεχίσει και το 2024. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψίστης ποιότητας στους πελάτες μας και να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις με τη χρήση του παγκόσμιου δικτύου της Grant Thornton.

Στο πλαίσιο αυτό όμως προσπαθούμε να διατηρήσουμε την μοναδική κουλτούρα μας που κάνει τον οργανισμό μας να ξεχωρίζει.

Ταυτόχρονα, πιστεύω πως η πρόσφατη στρατηγική μας συνεργασία με τα γραφεία μας σε Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, θα μας καταστήσει ως την κατ’ εξοχή εταιρεία στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η συγκεκριμένη συνεργασία προβλέπει μεγάλη ανάπτυξη για την εταιρεία μας στην Κύπρο μιας και μας τοποθετεί σε μια προνομιούχα θέση για την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και την επίλυση πολύπλοκων ζητημάτων, ενώ παράλληλα θα προσφέρει μοναδική εξειδίκευση για τις ομάδες μας.

Κρίσιμος ο ρόλος της τεχνολογίας

Ο παράγοντας τεχνολογία, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, ποιο ρόλο διαδραματίζεται και ποιες αλλαγές αναμένεται να επιφέρει στον τομέα σας;

Είναι αναμφίβολο ότι η τεχνολογία, και ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον τομέα μας και προβλέπεται ότι θα φέρει σημαντικές αλλαγές.

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στις επαγγελματικές υπηρεσίες μπορεί να ενισχύσει την απόδοση και την ακρίβεια στην ανάλυση δεδομένων, προβλέποντας τάσεις και παρέχοντας στρατηγικές συστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα το κανονιστικό πλαίσιο γύρω από αυτή την τεχνολογία. Επομένως, εκκρεμεί να δούμε πώς ακριβώς θα ενσωματωθεί στον τομέα μας.

Στο σημείο αυτό όμως, θέλω να τονίσω ότι ενώ η τεχνολογία αυτή αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, δεν πιστεύω ότι θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά θα λειτουργήσει ως εργαλείο που προσφέρει τη δυνατότητα στους συνεργάτες μας να επικεντρώνονται σε πιο προχωρημένα και σύνθετα ζητήματα.

Η ενσωμάτωσή της θα επιτρέψει στις ομάδες μας να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και αποτελεσματικότερα, αποφεύγοντας λάθη και επιτρέποντας στους συνεργάτες μας να επικεντρώνονται σε πιο πολύπλοκα ζητήματα.

Συμπερασματικά, πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει ένα αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας αλλά το πως θα ενσωματωθεί ακριβώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά.

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Seasons Oriental: Εντυπωσιάζει ο πλήρως ανακαινισμένος εξωτερικός χώρος (pics)