Αποκτά 380 φοιτητικές εστίες έως το 2026 η εντός των τειχών Λευκωσία-Οι χορηγίες

Στην ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας στοχεύει το σχέδιο χορηγιών για φοιτητικές εστίες/φοιτητικά δωμάτια, με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €15 εκατ. και χρηματοδότηση μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο παρουσιάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Μετά την αναμενόμενη έγκριση του αναθεωρημένου οδηγού του σχεδίου από την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ακολούθως θα οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Προσέλκυση φοιτητών και αναβάθμιση της περιοχής
Αντικείμενο του σχεδίου χορηγιών είναι η παροχή κινήτρων, υπό μορφή κρατικής χορηγίας, σε ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας ή ενοικιαστές κτηρίων στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, για ανακαίνιση/ αποκατάσταση των υποστατικών τους με βασικό σκοπό τη μετατροπή τους σε φοιτητικές εστίες/ φοιτητικά δωμάτια.

Μεγάλος στόχος του όλου σχεδίου είναι η δημιουργία 380 φοιτητικών δωματίων μέχρι το 2026 στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας με σκοπό την κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, με την προσέλκυση φοιτητών και άλλων συναφών επενδύσεων, την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας και τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, μέσω της αποκατάστασης/ ανακαίνισης κτηρίων και επανάχρησης τους, αλλά και την παροχή επιλογών στέγασης σε φοιτητές με ελεγχόμενο ενοίκιο.

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προβλέπεται να ανοίξει στις αρχές Οκτωβρίου και θα έχει διάρκεια τρεις μήνες, δηλαδή μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2023.

Ο προϋπολογισμός της δεύτερης πρόσκλησης ανέρχεται στα €14,3 εκατ.

Χορηγία κι επιλέξιμες δαπάνες
Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κτηρίων στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, ανάμεσά τους φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα).

Η χορηγία φτάνει το 75% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε πρότασης, για μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε φοιτητική εστία και το 50% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε πρότασης, για εμβαδόν επέκτασης πέραν του 30% του υφιστάμενου κτηρίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, μέτρα ασφάλειας/ πυρασφάλειας, ακίνητο εξοπλισμό, αμοιβές αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών ή άλλων συμβούλων, εγγεγραμμένων στο ΕΤΕΚ (ως 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης), όπως επίσης κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας που απαιτείται για έργα με κόστος επιλέξιμης δαπάνης πέραν των €500.000.

Διευκρινίζεται ότι μόνο το μέρος του κτηρίου που θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως φοιτητική εστία και οι άμεσα συνδεδεμένοι βοηθητικοί χώροι/ χρήσεις με αυτή, δύναται να λάβουν χρηματοδότηση.

Ποσοστά επιχορήγησης ανά κτήριο
Ως μέγιστο «αναγνωρισμένο κόστος» για σκοπούς του σχεδίου θεωρείται το ακόλουθο:

  • Μέγιστο κόστος για διατηρητέες οικοδομές και αρχαία μνημεία υπολογίζεται στα €1400/τ.μ.
  • Μέγιστο κόστος για υφιστάμενες οικοδομές υπολογίζεται στα €1000/τ.μ.
  • Μέγιστο κόστος για επέκταση/ προσθήκη σε υφιστάμενη οικοδομή υπολογίζεται στα €1200/τ.μ.

Η πληρωμή γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη κατά την υλοποίηση του 50% του έργου και η δεύτερη κατά την ολοκλήρωση του έργου βάσει των εγκριθέντων σχεδίων Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα προκαταβολής ποσού ύψους μέχρι και 40% της δημόσιας ενίσχυσης, ενώ ο δικαιούχος δύναται να λαμβάνει προκαταβολή που δεν θα υπερβαίνει το 20% της δημόσιας ενίσχυσης χωρίς την προσκόμιση τραπεζικής εγγύησης, με ανώτατο ποσό τις €60.000.

Χρονική δέσμευση
Ο δικαιούχος υποχρεούται όπως, οι οικοδομικές εργασίες κάθε έργου αρχίσουν εντός τριών μηνών και ολοκληρωθούν εντός 20 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας δημόσιας χρηματοδότησης.

Παράλληλα, ο δικαιούχος υποχρεούται όπως, για συνολική χρονική διάρκεια τουλάχιστον 60 μηνών εντός οκτώ ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου και ταυτόχρονα, για τουλάχιστον έξι μήνες/ έτος, να παραχωρεί κάθε κατάλληλα διαμορφωμένο φοιτητικό δωμάτιο στο κτήριο του, σε φοιτητές με ελεγχόμενο ενοίκιο, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων μηνών λειτουργίας της φοιτητικής εστίας, τα φοιτητικά δωμάτια είναι δυνατό να ενοικιάζονται σε ακαδημαϊκό ή/ και ερευνητικό προσωπικό, και άλλο αντίστοιχο προσωπικό αναγνωρισμένης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δειτε Επισης

«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ask Wire: Σταθερές οι τιμές αγοράς και ενοικίασης ακινήτων το β’ τρίμηνο-Έπονται μειώσεις
Επενδυτικές ευκαιρίες προσφέρει η AstroBank
Κρίσιμη μέρα για την οικοδομική βιομηχανία.. Ανοίγει τα χαρτιά του για την συλλογική σύμβαση ο Παναγιώτου
Προσιτή στέγη: Επαναβεβαίωσαν συνεργασία ο Δήμος Λεμεσού και ο ΚΟΑΓ-Στόχος η υλοποίηση ώριμων έργων
Κατοικίες και διαμερίσματα αυτή την βδομάδα από την Altamira Real Estate
Κωνσταντίνος Ιωάννου: Προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης για εγλωβισμένους αγοραστές