ΙδΕΚ: Καμιά χρηματοδότηση εταιρειών που εγγράφηκαν στην Κύπρο καθαρά για φορολογικούς σκοπούς

Εκ νέου κάλεσμα απευθύνει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σε όποιον έχει σχετικά στοιχεία ή πληροφορίες να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία εγγράφως και ονομαστικά, απαντώντας στους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σύμφωνα με τους οποίους, εταιρείες ξένων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο καθαρά για φορολογικούς σκοπούς, λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα Προγράμματα του ΙδΕΚ.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το ΙδΕΚ τονίζει ότι τόσο το ίδιο το Ίδρυμα όσο και αρμόδια υπουργεία, κάλεσαν στο παρελθόν άτομα που προέβαλαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, να προβούν σε επίσημη καταγγελία ούτως ώστε να μπορούν να διερευνηθούν.

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζεται ότι το ΙδΕΚ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους συμπεριλαμβανομένων ελέγχων υπόστασης των φορέων που συμμετέχουν στα έργα και ελέγχους πραγματικών δικαιούχων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον Έφορο Εταιριών και τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ελέγχει επίσης τη διευθέτηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων αλλά και των υποχρεώσεων τους προς την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του ΙδΕΚ:

Σε σχέση με ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σύμφωνα με τους οποίους, εταιρείες ξένων συμφερόντων που έχουν εγγραφεί στην Κύπρο καθαρά για φορολογικούς σκοπούς, λαμβάνουν χρηματοδότηση από τα Προγράμματα του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, το ΙδΕΚ επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

  1. Τον Δεκέμβριο του 2021 το ΙδΕΚ προχώρησε στην εισαγωγή αυστηρότερων κριτηρίων και όρων συμμετοχής στα προγράμματά του. Μια από τις κύριες αλλαγές ήταν ότι για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή φορέων θα πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένοι και να δραστηριοποιούνται στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε αντίθεση με τον όρο που ίσχυε από το 2016 μέχρι το 2021 βάσει του οποίου ήταν αρκετό να είχαν την έδρα τους στις περιοχές δικαιοδοσίας της ΚΔ.
  2. Η «δραστηριοποίηση» φορέων τεκμηριώνεται με την ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων που περιγράφονται στα έγγραφα κανονισμών του ΙδΕΚ.
  3. Οι κανονισμοί συμμετοχής συμμορφώνονται με το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους.
  4. Το ΙδΕΚ διενεργεί διοικητικούς ελέγχους συμπεριλαμβανομένων ελέγχων υπόστασης των φορέων που συμμετέχουν στα έργα και ελέγχους πραγματικών δικαιούχων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τον Έφορο Εταιριών και τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ελέγχει επίσης τη διευθέτηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων αλλά και των υποχρεώσεων τους προς την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  5. Επιπρόσθετα, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους των φορέων που χρηματοδοτούνται καθώς επίσης και εκτεταμένους οικονομικούς/λογιστικούς ελέγχους των δαπανών.
  6. Στο πλαίσιο των πιο πάνω ελέγχων, όπου προκύπτει υποψία μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ή/και απάτης, το ΙδΕΚ προχωρεί σε πιο ενδελεχείς διαδικασίες ελέγχου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε σχετικές καταγγελίες στις αρμόδιες Αρχές οι οποίες έχουν την ευθύνη διερεύνησης τους.
  7. Το Διοικητικό Συμβούλιου του Ιδρύματος εξετάζει θέματα σχετικά με τα πιο πάνω και λαμβάνει, όπου τεκμηριώνεται, σχετικές αποφάσεις.
  8. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙδΕΚ έχει προχωρήσει σε τερματισμούς χρηματοδοτούμενων έργων, διακοπή συμβολαίων χρηματοδότησης, μη καταβολή χρηματοδότησης, νομικές διαδικασίες ανάκτησης χρηματοδότησης που είχε καταβάλει, αλλά και σε επιβολή κυρώσεων αποκλεισμού φορέων από τα προγράμματά του.
  9. Το ΙδΕΚ συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές του Κράτους από τις οποίες αναμένει τις απαραίτητες εγκρίσεις για υιοθέτηση επιπρόσθετων διαδικασιών ελέγχου.
  10. Το ΙδΕΚ παρακολουθεί την έκδοση σχετικών κανονισμών ή/και νομοθεσιών και διασφαλίζει την άμεση συμμόρφωση τους.

Τόσο το ΙδΕΚ όσο και αρμόδια υπουργεία, κάλεσαν στο παρελθόν άτομα που προέβαλαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, να προβούν σε επίσημη καταγγελία ούτως ώστε να μπορούν να διερευνηθούν. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν το έχουν πράξει. Καλούμε εκ νέου, όποιον έχει σχετικά στοιχεία ή πληροφορίες να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία εγγράφως και ονομαστικά.

Δειτε Επισης

Werner Hoyer: Κινητοποίησε τεράστιους πόρους για την Κύπρο, ανοιχτόμυαλος Ευρωπαίος ο Κ. Πετρίδης (vid)
Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης: Συγκεκαλυμμένη και προκλητική ανωμαλία το capacity planning του ΟΑΥ
Business Consulting της Grant Thornton: «Μετασχηματίζει» τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σε προοπτικές
Γιώργος Πέτρου: Δεν φεύγει από την ΕΤΥΦΑ η ΑΗΚ, θέλουμε να έχουμε λόγο στις συζητήσεις για το φυσικό αέριο
Ο Πανίκκος Βάκκου νέος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Με συμφωνία τριών σημείων, διασφαλίζεται το εργασιακό μέλλον των 69 υπαλλήλων της Kition-Τι προβλέπει
Ινστιτούτο Κύπρου και Λούβρο καινοτομούν στη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Το έργο του φιλανθρωπικού θεσμού Telethon και οι εκδηκλώσεις στο πλαίσιο του «Μήνα Telethon 2024»
Ώθηση στις ξενές επενδύσεις στον πανεπιστημιακό τομέα-Τροποποιείται και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία
ΔΝΤ: Ανθεκτική η οικονομία της Κύπρου, ανάγκη μείωσης χρέους και μεταρρυθμίσεων