Τι αναμένεται να πράξει η Demetra στη δημόσια πρόταση της Eurobank για Ελληνική

Εν αναμονή των εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές των συναλλαγών στις οποίες προέβη το τελευταίο διάστημα, αλλά και της δημόσιας πρότασης που υποχρεωτικά θα υποβάλει η Eurobank Α.Ε. προς τους μετόχους της Ελληνικής για απόκτηση του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, καίριας σημασίας ερώτημα αποτελεί η στάση που θα τηρήσουν οι εναπομείνατες μέτοχοι έναντι ακριβώς της δημόσιας πρότασης.

Υπενθυμίζεται ότι με την ολοκλήρωση των συναλλαγών στις οποίες προέβη το τελευταίο διάστημα, όταν δηλαδή ληφθούν οι απαιτούμενες εποπτικές εγκρίσεις, η συμμετοχή της Eurobank Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής θα ανέλθει στο 55,3%, αποκτώντας έτσι και επίσημα το πλειοψηφικό πακέτο.

Ως γνωστό, με τις κινήσεις στις οποίες προέβη τις προηγούμενες εβδομάδες, η Eurobank A.E. εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της Wargaming και της Poppy S.à r.l στην Ελληνική, καθώς και ένα 1,6% από τη Senvest Management LLC.

Το ενδιαφέρον στην δημόσια πρόταση

Με την ολοκλήρωση των πρόσφατων αυτών συναλλαγών, δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Ελληνικής θα καταστεί η Demetra Holding Plc, που μαζί με την Logicom κατέχουν σήμερα ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, το οποίο πλησιάζει το 25%.

Την ίδια ώρα, ένα άλλο περίπου 20% κατανέμεται σήμερα σε διάφορους μικρότερους μετόχους, μεταξύ των οποίων ένα σημαντικό μερίδιο(σ.σ. συνολικά γύρω στο 10%) στα διάφορα ταμεία των μελών της ΕΤΥΚ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας ανέρχεται περίπου στις 25 χιλιάδες.

Ενόψει των πιο πάνω ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει εκ των πραγμάτων η στάση που θα τηρήσουν οι μέτοχοι επί της δημόσιας πρότασης την οποία θα καταθέσει η Eurobank A.E., και πολύ περισσότερο η στάση που θα τηρήσει η Demetra ως ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος.

Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι απλώς φιλολογικού χαρακτήρα ως προς το τελικό ποσοστό το οποίο θα καταφέρει να εξασφαλίσει η Eurobank Α.Ε., αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την επόμενη μέρα της δημόσιας πρότασης και δη τις κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσει, ούσα πλέον ιδιοκτήτρια δύο τραπεζών στο κυπριακό τραπεζικό περιβάλλον. Της Eurobank Κύπρου και της Ελληνικής.

Συγκεκριμένα, αυτό που από γνώστες των δρωμένων περιγράφεται ως το πλέον επικρατέστερο σενάριο είναι να υπάρξει ή να επιχειρηθεί συνένωση των δύο τραπεζών, κάτι το οποίο ωστόσο σε ό,τι αφορά την Ελληνική προϋποθέτει-βάσει του καταστατικού της τράπεζας-να έχει τη σύμφωνο γνώμη ενός ποσοστού της σύνθεσης του μετοχικού της κεφαλαίου, της τάξης του 75%.

Γίνεται δηλαδή αντιληπτό ότι το ποσοστό αυτό μοιάζει να αποτελεί κλειδί σε ό,τι αφορά τις όποιες σκέψεις και πιθανές κινήσεις της Eurobank A.E. για συνένωση της θυγατρικής που ήδη διατηρεί στην Κύπρο και της Ελληνικής.

Οι προθέσεις της Demetra

Στο πλαίσιο αυτό, και σε ό,τι αφορά την Demetra-αλλά και την Logicom-, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες από την αγορά συνηγορούν στο ότι το ενδεχόμενο πώλησης των μετοχών τους, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, είναι από εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο.

Και αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθώς έχοντας στηρίξει επανειλημμένως την Ελληνική και έχοντας συμβάλει με προσπάθειες αρκετών χρόνων στην εξυγίανσή της, τώρα που η τράπεζα οδεύει σε καλύτερους δρόμους είναι φυσικό και λογικό οι συγκεκριμένοι μέτοχοι να μην επιθυμούν να…αποποιηθούν των κόπων και των χρημάτων τα οποία επένδυσαν, πωλώντας τις μετοχές τους.

Δεν θα ήθελαν δηλαδή, ενώ έβαζαν εδώ και χρόνια χρήματα για την διάσωση/εξυγίανση της Ελληνικής, συμμετέχοντας στις κατά καιρούς αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου, σήμερα που η τράπεζα καταγράφει κερδοφορία να βρεθούν εκτός.

Όπως μας υποδείχθηκε χαρακτηριστικά, πρόκειται για μετόχους που δεν αγόρασαν, αλλά έβαλαν διαχρονικά χρήματα, για να είναι σήμερα η Ελληνική ένας εύρωστος, υγιής και με υπερβάλλουσα ρευστότητα, τραπεζικός οργανισμός. Αλλά και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανακεφαλαιοποίησή του, να είναι το μοναδικό από τα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα του τόπου, όπου δεν υπήρξε κούρεμα καταθέσεων.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, στην όλη εξίσωση προστίθεται το γεγονός ότι από τις εκτιμήσεις που γίνονται προκύπτει πως σε περίπτωση συνένωσης των Eurobank Κύπρου και Ελληνικής θα υπάρξουν συνέργειες της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, και ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι μέτοχοι θα επιθυμούσαν να επωφεληθούν μέρους αυτής της αξίας, πέραν της αξίας των μετοχών τους.

Ο παράγοντας... ΕΤΥΚ

Σε ό,τι αφορά την στάση που θα τηρηθεί από πλευράς των ταμείων μελών της ΕΤΥΚ, αυτό που αναφέρεται αρμοδίως είναι πως χωρίς να έχει υποβληθεί η πρόταση και χωρίς να έχει μελετηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει καμία περί τούτου τοποθέτηση. Όπως αφήνεται να νοηθεί ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν από την τιμή που θα δοθεί και από το γενικότερο πλαίσιο του περιεχομένου της δημόσιας πρότασης που θα υποβάλει η Εurobank A.E.

Η νομοθεσία και τι θα γίνει εάν δεν…

Υπενθυμίζεται πως βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όταν μια εταιρεία αποκτήσει πέραν του 30% του μετοχικού κεφαλαίου μιας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, υποχρεούται όπως προβεί σε δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της συγκεκριμένης εισηγμένης εταιρείας για να αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού της κεφαλαίου.

Προϋπόθεση για να είναι επιτυχής η δημόσια πρόταση αποτελεί η απόκτηση τουλάχιστον του 50% συν μία μετοχής, κάτι που στην περίπτωση της Ελληνικής η Eurobank Α.Ε.-υπό την αίρεση πάντα των εγκρίσεων- έχει επιτύχει. Εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας (squeeze out) γίνεται με την απόκτηση πέραν του 90% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που η δημόσια πρόταση δεν είναι επιτυχής, η Eurobank Α.Ε. για ένα χρονικό διάστημα δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη εξαγορά μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας και με την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος θα μπορεί να επανέλθει με νέα δημόσια πρόταση.

Δειτε Επισης

Στις 29 Ιουνίου το 56ο τακτικό παγκύπριο συνέδριο της ΕΤΥΚ-Τα θέματα στη ημερήσια διάταξη
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Moody’s: Αναβάθμισε την Eurobank από σε Ba1 από Ba2-Ιδιαίτερη μνεία στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας
Ενδιαφέρον EFG για ενδυνάμωση παρουσίας στην Κύπρο, βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα της χώρας μας
Μειωμένη ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω υψηλών επιτοκίων
ΚΕΔΙΠΕΣ: Πώς προχωρούν «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και εκστρατεία εξόφλησης ΜΕΧ με εξασφάλιση πρώτη κατοικία
Αποκέντρωση στην Κεντρική... Ο στόχος και το πλάνο Χρ. Πατσαλίδη για μετασχηματισμό της τράπεζας
Δοικητής: Πάνε πολύ καλά οι τράπεζες αλλά... δεν βγήκαμε από το δάσος-Τα επιτόκια και η στρέβλωση
Το καμπανάκι Χρ. Πατσαλίδη στις τράπεζες για την φήμη τους-Κίνδυνος η δυσαρέσκεια της κοινωνίας