Χορηγίες για να γίνει επιχειρηματικό κέντρο η εντός των τειχών Λευκωσία-Όλες οι πληροφορίες

Τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το σχέδιο χορηγιών, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, ανακοίνωσε το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το σχέδιο χορηγιών, το οποίο εντάσσεται στο σχέδιο δράσης για ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης, αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης και απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή μισθωτές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών ή του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Ιδιοκτησιών), που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας.
Διαβάστε ακόμα:
Neocleous Tower: Ο πύργος που θα στεγάσει εταιρείες υψηλών προδιαγραφών(pics)

Ένα συναρπαστικό πάρκο περιπέτειας 5.000 τ.μ. στο City of Dreams Mediterranean (photos)
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ανέρχεται στα €10 εκατ. για την περίοδο 2022-2026 (€2 εκατ. ανά έτος), ενώ το σχέδιο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι στόχοι του σχεδίου
Το σχέδιο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην προσέλκυση νέων επιχειρήσεων σε επιλεγμένες περιοχές στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, των οποίων η δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη και πολεοδομικά επιτρεπόμενη, αλλά και στην ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του σχεδίου.

Στόχος η ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των περιοχών, η αύξηση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά η επιστροφή και επαναδραστηριοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εντός των τειχών πόλη.

Παράλληλα, στοχεύει στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, στην κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, με την προσέλκυση και άλλων συναφών επενδύσεων, όπως επίσης στην αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος της εντός των τειχών πόλης με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, μέσω της αποκατάστασης/ ανακαίνισης κτηρίων και επανάχρησής τους και διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Μέσω του σχεδίου χορηγιών αναμένεται επίσης να επιτευχθεί η αποκατάσταση τουρκοκυπριακών ιδιοκτησιών, οι οποίες στην πλειονότητά τους βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω της μεγάλης ηλικίας και της έλλειψης ορθής και τακτικής συντήρησης, η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας, αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

lefkosiaepixeirein

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι του σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), και τα οποία ασκούν ή θα ασκήσουν επιθυμητή οικονομική δραστηριότητα για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις περιοχές όπου ισχύει το σχέδιο.

Για τους σκοπούς του σχεδίου και την μετατροπή κτηρίων σε επιχειρήσεις, εφαρμόζονται συγκεκριμένες πολεοδομικές ρυθμίσεις και βασικές κατευθυντήριες γραμμές, ανάλογα με τον τύπο του κάθε υπό ανάπτυξη κτηρίου (διατηρητέα οικοδομή, αρχαίο μνημείο, οποιοδήποτε άλλο κτήριο στην καθορισμένη περιοχή).

Τονίζεται ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έτυχαν οποιασδήποτε κρατικής χορηγίας από άλλο σχέδιο χορηγιών για το κτήριό τους, δύνανται να θεωρηθούν δικαιούχοι του παρόντος σχεδίου, μετά από παρέλευση δέκα ετών από την χορηγηθείσα ενίσχυση, ενώ τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία θα τύχουν έγκρισης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδίου δεν θα μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για τις ίδιες δαπάνες από άλλο σχέδιο χορηγιών της Κυβέρνησης.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι επίσης οι εν ενεργεία, εγγεγραμμένες στην Κύπρο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (νεοσύστατες ή υφιστάμενες).

Επιθυμητές χρήσεις
Οι επιθυμητές χρήσεις των επιχειρήσεων αναφέρονται στο Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας.

Τέτοια παραδείγματα αφορούν υπηρεσίες, επαγγελματικά γραφεία, πολιτιστικά κέντρα/ χώροι, επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων, λιανικό εμπόριο και ήπιες χρήσεις αναψυχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν κυρίως στη νεολαία και στους φοιτητές, αλλά δεν υφίστανται ως πλειονότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. καφέ, εστιατόρια κ.λπ.) στην καθορισθείσα περιοχή.

Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα κέντρα καινοτομίας, οι επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων, τα βιβλιοπωλεία/ copy centers, τα γυμναστήρια/ studios, τα νηπιαγωγεία, τα φαρμακεία, τα γραφεία, τα εμπορικά καταστήματα, τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών, οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού, οι φρουταρίες/ μικρά σουπερμάρκετ, τα κομμωτήρια/ beauty salons/ barber shops.

Προτείνονται επίσης επιχειρήσεις δημιουργικών επαγγελμάτων που σχετίζονται με αρχιτεκτονική, αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία, καλλιτεχνήματα, οπτικοακουστικά προϊόντα, υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, σχέδιο, φεστιβάλ, μουσική, λογοτεχνία, βιβλία και εκδόσεις, ραδιόφωνο και εικαστικές τέχνες.

epixeirein1000

Οι επιλέξιμες δαπάνες
Διευκρινίζεται ότι δεν θα θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε πρόταση με συνολική επιλέξιμη δαπάνη μικρότερη από €30.000 για κτήρια μέχρι 100 τ.μ., και μικρότερη από €50.000 για κτήρια άνω των 100 τ.μ.

Για δαπάνες που σχετίζονται με διαμόρφωση και ανακαίνιση κτηρίων (οικοδομικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις), τότε το όριο δαπάνης φτάνει μέχρι το 70% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Για εξοπλισμό (έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου και περιφερειακές συσκευές, δαπάνες για φωτισμό, δαπάνες για κατασκευή εκθετηρίου προϊόντων στον χώρο της επιχείρησης, δαπάνες για εξοπλισμό αποθήκης, πάγκους κουζίνας και ντουλάπια, δαπάνες για αγορά και εγκατάσταση κλιματιστικών πυρασφάλειας και συστημάτων ασφαλείας), η δαπάνη φτάνει έως το 20% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Για αμοιβές συμβούλων - μελετητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΤΕΚ, θα διατίθεται μέχρι 10% του συνολικού κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Στο 60% η χορηγία, μέχρι €80.000 ανά έργο
Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες, ή ενοικιαστές, ή μισθωτές οικοδομών, και το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε πρότασης με ανώτατο όριο οικονομικής βοήθειας το ποσό των €80.000 ανά έργο.

Σημειώνεται ότι, το συνολικό ύψος των αμοιβών των μελετητών που θα χαρακτηριστεί ως επιλέξιμη δαπάνη δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης.

Το σχέδιο εφαρμόζεται και θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις/ προτάσεις σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, οι οποίες θα ορίζονται στη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Με την εξάντληση του διαθέσιμου κονδυλίου της κάθε πρόσκλησης, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως θα προβαίνει σε σχετική ανακοίνωση και θα σταματήσει να δέχεται αιτήσεις, μέχρι την επόμενη πρόσκληση.

Η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η οποία προκηρύχθηκε στις 31 Ιουλίου 2023, θα έχει διάρκεια πέντε μηνών, μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και θα αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους €2 εκατ.

Δειτε Επισης

Κλιμακούμενη εμπορική σύγκρουση οι δασμοί από Ε.Ε. στα εισαγόμενα κινέζικα ηλεκτρικά οχήματα
€5,000 στο ΣΚΕ συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου από Γαλακτοβιομηχανία ΑΛΑΜΠΡΑ και οι Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Η Honda στο ετήσιο φεστιβάλ Wheels and Waves 2024 και στο hondacustoms.com με 16 εξατομικευμένες CLs
Living Outdoors: Η νέα καλοκαιρινή συλλογή του Living είναι εδώ-Summer party και μια υπέροχη προσφορά
Παγωτά PAPAFiLiPOU: Νέες οικογενειακές συσκευασίες 1,5L και αύξηση της ποσότητας παγωτού
Νέα υπεραγορά Αλφαμέγα στην Έγκωμη
Εγκαινιάστηκε η πρώτη Damiani Boutique στην Κύπρο (pics)
Αλλάζει ο χάρτης ηλεκτρισμού στην Κύπρο: Δυνατότητα επιλογής προμηθευτή και φθηνότερο ρεύμα (video)
FT: Η Κομισιόν ετοιμάζεται να ανακοινώσει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Marks & Spencer: Αποκλειστική συνεργασία με τη Sienna Miller