Σε δημόσια διαβούλευση οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας

Το Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης για ετοιμασία και εφαρμογή του Σχεδίου Ενισχύσεως για κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (υβριδικές εγκαταστάσεις), ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υλοποίηση του σχεδίου ενισχύσεως για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου θα κυμανθεί από €10 εκατ. μέχρι και €40 εκατ., ανάλογα με τις εξοικονομήσεις που θα υπάρχουν από Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, τα έσοδα από Ταμείο Ρύπων, και το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, κατόπιν έγκρισης του προϋπολογισμού για το 2024.

Παράλληλα και σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο ανακοινώνει ότι θα προωθηθεί, αφού ληφθεί η σχετική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας από το Κράτος, με ιδιοκτήτη την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Επιχειρηματική Μονάδα Δικτύων) και διαχειριστή τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τα συστήματα αυτά θα είναι τουλάχιστον €40 εκατ. Η ολοκλήρωση του έργου, μετά από τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός περιόδου 18 με 24 μηνών για συστήματα μπαταριών, ενώ σε περίπτωση επιλογής άλλης τεχνολογίας αποθήκευσης, ο χρόνος υλοποίησης αναμένεται να είναι μεγαλύτερος από 24 μήνες.

Το Υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο ετοιμασίας Σχεδίου Ενισχύσεως για κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα ΑΠΕ (υβριδικές εγκαταστάσεις), το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς, όπως από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε και έσοδα από τη δημοπράτηση των ρύπων, ή/και ευρωπαϊκούς πόρους.

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η συλλογή εισηγήσεων και προτάσεων στη βάση του πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής του Σχεδίου Ενισχύσεως και η καλύτερη προετοιμασία και ενημέρωση των επενδυτών που θα συμμετέχουν στο εν λόγω Σχέδιο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι η επίτευξη των ενεργειακών ή/και περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, η μείωση του κόστους ηλεκτροπαραγωγής, η μείωση των περικοπών ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, λαμβάνοντας υπόψη και την αναγκαιότητα ένταξης περισσότερων έργων ΑΠΕ, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και η ενίσχυση της επάρκειας σε ηλεκτρισμό και του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η πρώτη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι τις 26/07/2023 και ώρα 23:59. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις gpartasides@meci.gov.cy και energyservice@meci.gov.cy.

Σημειώνεται ότι το τελικό Σχέδιο θα υποβληθεί για έγκριση από το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ή/και από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά Κατηγορία ΓΚΑΚ/GBER) και αφού προηγηθεί η τελική δημόσια διαβούλευση

Δειτε Επισης

Ο οδικός χάρτης της ΕΥΚ για ένα υπεράκτιο ενεργειακό οικοσύστημα στην Κύπρο
Πυρά ΣΑΗ κατά Κ.Δ.-«Ενεργεί κατά της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού και του ιδιωτικού τομέα»
ΡΑΕΚ: Περίπου 8% το μερίδιο των ανεξάρτητων παραγωγών και προμηθευτών στην αγορά ηλεκτρισμού
Αινιγματικός ο επικεφαλής της Chevron για την Κύπρο-Σφίγγα για το «Αφροδίτη», μίλησε για συνέργειες
Γιώργος Παπαναστασίου: Παράλληλες διαβουλεύσεις και θετικότητα με Chevron για το «Αφροδίτη»
Αναζητεί win-win λύση για το «Αφροδίτη» η Chevron-Παράταση μέχρι 1η Δεκεμβρίου
Γιώργος Παπαναστασίου: Στόχος η ενεργειακή αυτονομία της Κύπρου-Η στρατηγική της Κυβέρνησης
Αισιοδοξία για σχέδιο κοινής αποδοχής με Chevron για το «Αφροδίτη»-Προχωρά με τον «Κρόνο 2» η ENI
Νίκος Χριστοδουλίδης: Πιο κοντά στη δημιουργία του αγωγού EastMed με τις ανακαλύψεις της Eni
EuroAsia Interconnector: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση για την συμμετοχή ή όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας