Ενοίκιο έναντι δόσης: Οι κατοικίες που επηρεάζονται και οι οικονομικές επιπτώσεις του σχεδίου

Φορέας υλοποίησης του Σχεδίου ενοίκιο έναντι δόσης ανέλαβε η ΚΕΔΙΠΕΣ, το οποίο αφορά μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με εξασφάλιση κύρια κατοικία με αγοραία αξία έως €250.000.

Η εκτέλεση του ρόλου της ΚΕΔΙΠΕΣ προϋποθέτει αλλαγές στον κατάλογο δεσμεύσεων, ώστε να επιτραπεί η αγορά και διαχείριση των κύριων κατοικιών εκτός του χαρτοφυλακίου της ΚΕΔΙΠΕΣ, αλλά και για να επιτραπεί η αναστολή πληρωμής κρατικής βοήθειας (μία έως δύο δόσεις ανάλογα με τη συμμετοχή στο Σχέδιο), ώστε να εξοφληθούν οι κύριες κατοικίες και οι δαπάνες του Σχεδίου.

Οι παράμετροι του Σχεδίου

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο αφορά μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις με εξασφάλιση κύρια κατοικία με αγοραία αξία μέχρι €250.000.
Διαβάστε ακόμα:

Ανακάμπτουν τα πολυτελή ακίνητα με αλματώδη αύξηση 76% το 2022

Τουρισμός: Πόσο και σε ποιο βαθμό είναι για όλους οι θάλασσες της Κύπρου

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα λήπτες συγκεκριμένων επιδομάτων, όπως επίσης οι επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι δανειολήπτες για ένταξη στο Σχέδιο Εστία και στο Σχέδιο Οικία.

Με βάση τις παραμέτρους του Σχεδίου, διενεργείται τεχνικός έλεγχος καταλληλότητας και εκτίμηση της αξίας του ακινήτου.

Παράλληλα, η ΚΕΔΙΠΕΣ αποκτά την κύρια κατοικία και καταβάλλει προς τη συμμετέχουσα (τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων) περί το 65% της αγοραίας αξίας.

Η συμμετέχουσα διαγράφει την πιστωτική διευκόλυνση που παραμένει μετά την αφαίρεση της τιμής απόκτησης του ακινήτου στον βαθμό που δεν καλύπτεται από άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις

Ο ιδιοκτήτης γίνεται ενοικιαστής
Προηγείται η εξάλειψη επιβαρύνσεων επί της κύριας κατοικίας εντός προκαθορισμένων ποσοστών, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει ενοίκιο στην ΚΕΔΙΠΕΣ ύψους 65% του αγοραίου ενοίκου.

Ο ιδιοκτήτης γίνεται ενοικιαστής και η διάρκεια ενοικίασης είναι ίση με 14 έτη ή εφ’ όρου ζωής όπου ο ενοικιαστής είναι άνω των 65 ετών.

Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα επαναγοράς της κατοικίας μετά την πάροδο πέντε ετών και πριν την λήξη 14 ετών σε προκαθορισμένη τιμή, η οποία αναγράφεται στη σύμβαση ενοικίαση.

Η τιμή επαναγοράς λαμβάνει υπόψη διάφορες παραμέτρους (περιλαμβανομένων μεταβολών στις τιμές ακινήτων, εξόδων και πληρωμών ενοικίων) και παραμένει ελκυστική.

Οι κύριες κατοικίες και οι οικονομικές επιπτώσεις
Εκτιμώντας τις οικονομικές επιπτώσεις, η ΚΕΔΙΠΕΣ τονίζει ότι η δυνητική περίμετρος του Σχεδίου αφορά 250 κύριες κατοικίες.

Τόσο για τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων όσο και για την ΚΕΔΙΠΕΣ, αναμένεται να υπάρξει αίτηση και έγκριση για 400 κύριες κατοικίες με αγοραία αξία €90 εκατ.

Οι εκτιμώμενες ταμειακές εκροές για τράπεζες και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων από για την απόκτηση των κύριων κατοικιών ανέρχονται στα €58,5 εκατ., τα οποία προκύπτουν από το 65% των ακινήτων €90 εκατ. που θα αποκτηθούν, μαζί με επιδιορθώσεις €13,5 εκατ.
Όσον αφορά τις κύριες κατοικίες που κατέχει η ΚΕΔΙΠΕΣ, θα προχωρήσει σε ανταλλαγή ακινήτου έναντι χρέους, καταβάλλοντας €13.5 εκατ. για επιδιορθώσεις και €9 εκατ. για εξόφληση επιβαρύνσεων.

Η χρηματοδότηση αφορά αναστολή μίας ή δύο δόσεων πληρωμής κρατικής βοήθειας.

Οι ετήσιες ταμειακές ροές εκτιμώνται στα €2,6 εκατ. για ενοίκια και στο €1,9 εκατ. για έξοδα, με την απόδοση για την ΚΕΔΙΠΕΣ να υπολογίζεται στο 2%.

Δειτε Επισης

Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις