Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €69,7 εκατομμυρίων το πρώτο τρίμηνο 2023

Κέρδη ύψους €69,7 εκατομμυρίων, σε σύγκριση με κέρδος €24,1 εκατ. την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2022, κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο 2023 η Ελληνική Τράπεζα, με τον νέο δανεισμό να φθάνει τα €315 εκατ. (αύξηση 17% σε ετήσια βάση), ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στο 35% μέχρι τον Απρίλιο του 2023 (από 28% το 2022).

Από τα κέρδη ύψους €69,7 εκατομμυρίων, τα €20,7 εκατ. αφορούν κέρδος από διάθεση ομάδας εκποίησης που κατέχεται προς πώληση.

Ο Δείκτης εξόδων προς έσοδα βρέθηκε στο 40%, ενώ έξοδα προσωπικού ήταν μειωμένα κατά 24% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) τον Δεκέμβριο του 2022.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η Ελληνική διατήρησε άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 454% και με €6,0 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην τράπεζα να επωφεληθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Σημαντικό το γεγονός ότι στις 30 Μαρτίου 2023 η Ελληνική ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του «Project Starlight», μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της τράπεζας και τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη των MEΔ στο 3,4% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Σε δήλωσή του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Oliver Gatzke, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι ή τράπεζα βρίσκεται στον σωστό δρόμο, ώστε να πετύχει κέρδη πριν από τη φορολογία πέραν των €200 εκατ.

Αναλυτικά, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2023, Oliver Gatzke, δήλωσε:

«Το 2023 ξεκίνησε δυναμικά για την Ελληνική Τράπεζα καταγράφοντας ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο με κέρδη ύψους €69,7 εκατομμυρίων, κυρίως εξαιτίας των υψηλότερων εσόδων και του εξορθολογισμού του κόστους. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την προσήλωσή μας στην ενίσχυση της αξίας της Τράπεζας, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της οικονομίας.

Το πρώτο τρίμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε από αναταράξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Η Ελληνική Τράπεζα παρέμεινε ανεπηρέαστη από αυτές τις εξελίξεις, κυρίως λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής της θέσης (Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 25,1%) και της πλεονάζουσας ρευστότητας της (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 454%).

Η ισχυρή οικονομική μας θέση μάς δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους λιανικούς και επιχειρηματικούς μας πελάτες, παρέχοντας ανταγωνιστικά και εξατομικευμένα, χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο νέος δανεισμός κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2023 έφτασε τα €315 εκατ. (αύξηση 17% σε ετήσια βάση), ενισχύοντας το μερίδιο αγοράς μας στο 35% μέχρι τον Απρίλιο του 2023 (από 28% το 2022). Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €108,1 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 74% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο διεθνές περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων.

Ο αναπροσαρμοσμένος δείκτης εξόδων- εσόδων ανέρχεται στο 40%, ευθυγραμμισμένος με τους μεσοπρόθεσμους στόχους της Τράπεζας, η οποία παραμένει προσηλωμένη στις πρωτοβουλίες της για διαχείριση του κόστους αντισταθμίζοντας τη συνεχόμενη αύξηση των εργασιακών δαπανών, π.χ. ΑΤΑ και αυτόματες αυξήσεις μισθών.

Άλλα σημαντικά δεδομένα του 2023 περιλαμβάνουν:

  • Στις 8 Μαρτίου 2023, εκδώσαμε με επιτυχία νέο ομόλογο ύψους €200 εκατ. Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2 Subordinated) στα πλαίσια του Προγράμματος EMTN. Το συνολικό βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4,5 φορές. Η μεγάλη συμμετοχή των επενδυτών επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη στην Τράπεζα και τη θετική αποτίμηση των αγορών κεφαλαίων ως προς την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας.
  • Στις 30 Μαρτίου 2023 ανακοινώσαμε την ολοκλήρωση του «Project Starlight», μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στον ισολογισμό της Τράπεζας και τον αναπροσαρμοσμένο Δείκτη των MEΔ στο 3,4% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ).

Μετά και από την πρόσφατη συμπερίληψη κυπριακών νομικών και φυσικών προσώπων στους καταλόγους κυρώσεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου θα ήθελα να επαναλάβω την πλήρη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις κυρώσεις που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, εφαρμόζοντας πολιτική μηδενικής ανοχής μέσω αυστηρών και ενδελεχών ελέγχων και μέτρων.

Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου και η ισχυρή μας αφοσίωση μάς δίνει την πεποίθηση ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, ώστε να πετύχουμε κέρδη πριν από τη φορολογία πέραν των €200 εκατ. Είμαι πολύ ευγνώμων και περήφανος γιατί το προσωπικό μας παραμένει αφοσιωμένο στην εξυπηρέτηση των πελατών μας, στην εφαρμογή του απαιτητικού πλάνου μετασχηματισμού μας και στη συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2023:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

▪ Αύξηση του ΑΕΠ ύψους 3,4% την 1η τριμηνία του 2023, παρά την Ρώσο-Ουκρανική κρίση, συνεχίζοντας την θετική τάση κατά τη διάρκεια του 2023.

▪ Ο τουριστικός τομέας αντεπεξέλθεται της κρίσης; Δυνατή απόδοση κατά τη διάρκεια του 2022, με αρχικά σημάδια μιας πολύ υποσχόμενης τουριστικής περιόδου για το 2023. Η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική και ευέλικτη.

▪ Οι πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξανόμενα επιτόκια επηρεάζονται από την κρίση, τα νομισματικά μετρά καθώς και από τα αυξημένα πιστωτικά περιθώρια.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

▪ Στρατηγικό Σχέδιο για τον μετασχηματισμό και την αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, το οποίο επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

▪ Τράπεζα επικεντρωμένη στη λιανική τραπεζική με σταθερή πελατειακή βάση και σημαντικό μερίδιο αγοράς στα νοικοκυριά (38% στις καταθέσεις και 33% στα δάνεια).

▪ Αύξηση των επιτοκίων με αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερα έσοδα από τόκους λόγω της δομής του ισολογισμού.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

▪ Η ολοκλήρωση του Project Starlight την 1η τριμηνία του 2023 προαναγγέλλει μια νέα εποχή για την Τράπεζα. Τιτλοποίηση περίπου €0,81 δισ. ΜΕΔ και την πώληση της APS Debt Servicer.

▪ Δείκτης ΜΕΔ στο 3,4%, με τον Δείκτη κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ στο 51%

ΑΠΟΔΟΣΗ

▪ Καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η τριμηνία του 2023 ύψους €108,1 εκατ., αυξημένα κατά 74% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση των επιτοκίων

▪ Κέρδος για την 1η τριμηνία του 2023 ύψους €69,7 εκατ. σε σύγκριση με κέρδος €24,1 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2022. €20,7 εκατ. αφορούν κέρδος από διάθεση ομάδας εκποίησης που κατέχεται προς πώληση.

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) στο 24,9% την 1η τριμηνία του 2023 ή 17,5% αναπροσαρμοσμένo για το κέρδος από διάθεση.

▪ Δείκτης εξόδων προς έσοδα στο 40% και έξοδα προσωπικού μειωμένα κατά 24% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του Σχεδίου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) τον Δεκέμβριο του 2022.

▪ Μομέντουμ νέων δανείων ύψους €315 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2023, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

▪ Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 25,1% και Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) στο 19,3%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες εποπτικές απαιτήσεις

▪ Επιτυχής έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Tier 2 Subordinated Notes) ύψους €200 εκατ. τον Μάρτιο του 2023 προσελκύοντας σημαντικό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.

▪ Άνετη ρευστότητα, με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 454% και με €6,0 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ, επιτρέποντας στην Τράπεζα να επωφεληθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων.

Δειτε Επισης

Στις 29 Ιουνίου το 56ο τακτικό παγκύπριο συνέδριο της ΕΤΥΚ-Τα θέματα στη ημερήσια διάταξη
Παίρνουν σάρκα και οστά οι τάσεις για μείωση δανειστικών επιτοκίων
Πάει για νέο μοντέλο διοίκησης ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου-Οι κατασταστικές αλλαγές στη γενική συνέλευση
Moody’s: Αναβάθμισε την Eurobank από σε Ba1 από Ba2-Ιδιαίτερη μνεία στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας
Ενδιαφέρον EFG για ενδυνάμωση παρουσίας στην Κύπρο, βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα της χώρας μας
Μειωμένη ζήτηση για δάνεια από νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω υψηλών επιτοκίων
ΚΕΔΙΠΕΣ: Πώς προχωρούν «Ενοίκιο έναντι Δόσης» και εκστρατεία εξόφλησης ΜΕΧ με εξασφάλιση πρώτη κατοικία
Αποκέντρωση στην Κεντρική... Ο στόχος και το πλάνο Χρ. Πατσαλίδη για μετασχηματισμό της τράπεζας
Δοικητής: Πάνε πολύ καλά οι τράπεζες αλλά... δεν βγήκαμε από το δάσος-Τα επιτόκια και η στρέβλωση
Το καμπανάκι Χρ. Πατσαλίδη στις τράπεζες για την φήμη τους-Κίνδυνος η δυσαρέσκεια της κοινωνίας