Αυξάνει στο 1% το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας από 2 Ιουνίου 2024 η ΚΤΚ

Την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας από 0,5% σε 1,0%, με ημερομηνία εφαρμογής από τις 2 Ιουνίου 2024, αποφάσισε στις 2 Ιουνίου η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), κατόπιν σχετικής διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με τους περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 έως 2022.

Στη βάση της πιο πάνω απόφασης αλλά και των προηγούμενων αποφάσεων για το ίδιο θέμα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας που θα εφαρμόζεται από τις 30 Νοεμβρίου 2023, αυξάνεται από 0% σε 0,5%, και από τις 2 Ιουνίου 2024 αυξάνεται περαιτέρω στο 1,0%.

Η ΚΤΚ αναφέρει πως «έκρινε αναγκαίο όπως αυξήσει το ποσοστό του CCyB στο 1% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο στη Δημοκρατία του κάθε αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος που συστάθηκε στη Δημοκρατία» και σημειώνει ότι η εν λόγω αύξηση του CCyB θα εφαρμόζεται από τις 2 Ιουνίου 2024.

Η ΚΤΤ αναφέρει ότι η αξιολόγηση της, «για σκοπούς λήψης της πιο πάνω απόφασης, έγινε στη βάση ολιστικής προσέγγισης βασισμένης σε ποσοτικά εργαλεία, δηλαδή σύνολο δεικτών, σε ποιοτική ανάλυση καθώς και στην αρχή της καθοδηγούμενης διακριτικής ευχέρειας (Guided Discretion), όπως προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) μέσω της Σύστασης ΕΣΣΚ/2014/1 σχετικά με την καθοδήγηση για τον καθορισμό των ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας».

Δειτε Επισης

Ε. Ευγενίου: Πειθαρχία για μείωση χρέους και επιτάχυνση της πράσινης ψηφιακής μετάβασης
Π. Νικολάου: Τα αυστηρά μέτρα για τον πληθωρισμό να μην οδηγήσουν σε πιο σοβαρή ύφεση
Ειρήνη Πική: Συνεχίζουμε με δημοσιονομική πειθαρχία και μακροοικονομική σταθερότητα
Λουίς Ντε Γκίντος: Αδιαπραγμάτευτος ο μεσοπρόθεσμος στόχος έγκαιρης επιστροφής του πληθωρισμού στο 2%
Μειώθηκαν τα καθαρά νέα δάνεια και οι επαναδιαπραγματεύσεις τον Αύγουστο
Μικρές αυξήσεις καταθετικών επιτοκίων τον Αύγουστο, μειώσεις στα δανειστικά
Κωνσταντίνος Ηροδότου: Τρομερές οι συνέπειες αν αφήναμε τον πληθωρισμό ανεξέλεγκτο
Λουίς Ντε Γκίντος: Εντυπωσιακή βελτίωση στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Στο μικροσκόπιο του ACIFF οι νέες ρυθμίσεις στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Hellenic Bank Partnership Stories: ANCALA Partners LLB