Το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και τι συστήνει στο κοινό η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Η ανοδική τάση των επιτοκίων που επικρατεί διεθνώς τους τελευταίους μήνες έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος δανεισμού των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Λόγω αυτής της εξέλιξης, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προτρέπει το κοινό όπως:

  • Προτού επιλέξει το είδος του δανειστικού επιτοκίου (κυμαινόμενο ή σταθερό), να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το ύψος των επιτοκίων δεν παραμένει στατικό αλλά αυξομειώνεται. Ως εκ τούτου, οφείλουν να κατανοήσουν πλήρως τις συνέπειες των διαθέσιμων επιλογών και ιδιαίτερα σε ποιο σημείο του κύκλου ανόδου/καθόδου επιτοκίων ενδεχομένως να κλειδώσουν το δάνειό τους, ειδικά σε περίπτωση που σκέφτονται δάνεια με σταθερό επιτόκιο.
  • Μελετά προσεκτικά τις συμβάσεις δανείων που τίθενται ενώπιον τους και να αξιολογούν και να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως το ύψος της μηνιαίας δόσης καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και τυχόν χρεώσεις πρόωρης αποπληρωμής και μεταβολής του τύπου του επιτοκίου.
  • Αναζητά σαφείς και επαρκείς επεξηγήσεις για όλα τα πιο πάνω από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζονται, συμπεριλαμβανομένου και υπολογισμό του συνολικού πληρωτέου ποσού σε τόκους κάτω από διάφορα σενάρια.

Όπως τονίζει η Κεντρική Τράπεζα, τα επιτόκια αυξομειώνονται ανάλογα με τις μακροοικονομικές συνθήκες που κατά καιρούς επικρατούν. Για αυτό οι αποφάσεις των δανειοληπτών για τα χαρακτηριστικά κάποιας δανειακής σύμβασης πρέπει να λαμβάνονται μετά από έρευνα, ανάλυση και προβληματισμό.

Δειτε Επισης

Ε. Ευγενίου: Πειθαρχία για μείωση χρέους και επιτάχυνση της πράσινης ψηφιακής μετάβασης
Π. Νικολάου: Τα αυστηρά μέτρα για τον πληθωρισμό να μην οδηγήσουν σε πιο σοβαρή ύφεση
Ειρήνη Πική: Συνεχίζουμε με δημοσιονομική πειθαρχία και μακροοικονομική σταθερότητα
Λουίς Ντε Γκίντος: Αδιαπραγμάτευτος ο μεσοπρόθεσμος στόχος έγκαιρης επιστροφής του πληθωρισμού στο 2%
Μειώθηκαν τα καθαρά νέα δάνεια και οι επαναδιαπραγματεύσεις τον Αύγουστο
Μικρές αυξήσεις καταθετικών επιτοκίων τον Αύγουστο, μειώσεις στα δανειστικά
Κωνσταντίνος Ηροδότου: Τρομερές οι συνέπειες αν αφήναμε τον πληθωρισμό ανεξέλεγκτο
Τέλος Οκτωβρίου τα νέα μέτρα για την ακρίβεια-Πότε θα εφαρμοστεί η πράσινη φορολογία στα καύσιμα
Λουίς Ντε Γκίντος: Εντυπωσιακή βελτίωση στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου
Στο μικροσκόπιο του ACIFF οι νέες ρυθμίσεις στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες