Κ. Ιωάννου: Επένδυση σε βιώσιμες και καινοτόμες πρακτικές

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ως Κυβέρνηση δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών σε διάφορους τομείς, όπως η περιβαλλοντική προστασία, η ενεργειακή απόδοση, η αειφορία και η πράσινη οικονομία, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε χαιρετισμό του σε δημοσιογραφική διάσκεψη για τη λειτουργία του Κέντρου Πράσινης και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αραδίππου, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ο Υπουργός ανέφερε ότι η πρωτοβουλία ανήκει στον Δήμο Αραδίππου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λεμεσού. «Το Κέντρο, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση του πανεπιστημιακού Ιδρύματος, θα προσφέρει τα μέσα και εργαλεία για ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που θα στοχεύουν στην πράσινη και ψηφιακή επιχειρηματικότητα», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «οι υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης του μπορούν να αποβούν επωφελείς για τις επιχειρήσεις, οι οποίες, στόχος είναι, μέσα από την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και πρακτικών, να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες, εξωστρεφείς και δυναμικές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο».

Όπως ανέφερε, «από τις πρώτες κιόλας γραμμές του θεματολογίου της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, αναδεικνύεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος των Τοπικών Αρχών για την επιτάχυνση και στήριξη της μετάβασης σε όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς και για τη δημιουργία μιας σταθερής πορείας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς».

Όπως είπε ο Υπουργός, κάτω από αυτή την ομπρέλα, Τοπικές Αρχές, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιχειρήσεις και πολίτες καλούνται να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να οικοδομήσουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο θα επιδιώκεται η προστασία του περιβάλλοντος και η μεγιστοποίηση των ωφελειών για την υγεία και την καθημερινή ποιότητα ζωής. «Ως Υπουργείο Εσωτερικών και ως Κυβέρνηση χαιρετίζουμε τη συνεργασία αυτή, η οποία θεωρείται αμοιβαία επωφελής, καθότι δίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών σε διάφορους τομείς, όπως η περιβαλλοντική προστασία, η ενεργειακή απόδοση, η αειφορία και η πράσινη οικονομία», επεσήμανε.  

«Ευελπιστούμε, ότι τέτοιου είδους συνεργασίες θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλες τοπικές αρχές, αλλά και άλλους φορείς», πρόσθεσε.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στο νέο νομοθετικό πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα διέπει τη λειτουργία των Δήμων από την 1η Ιουλίου 2023 και είπε πως αυτό προβλέπει σαφείς αρμοδιότητες των δήμων στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και της κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής. «Με αυτό τον τρόπο, όπως προβλέπει και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων, που στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, διενεργείται από τις αρχές, οι οποίες είναι πιο κοντά στον πολίτη», είπε.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε επίσης ότι «η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική συνθήκη για ισχυρή ανταγωνιστικότητα και συνεπώς βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη», συνεχάρη τον Δήμο Αραδίππου και το CIIM Bioeconomia Centre του Πανεπιστημίου Λεμεσού «για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία» και ευχήθηκε «τα βέλτιστα αποτελέσματα στην υποστήριξη για πιο σύγχρονες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην Αραδίππου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».

Στο δικό του χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης ανέφερε ότι «το Κέντρο Πράσινης και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αραδίππου, θα προσφέρει υπηρεσίες με επίκεντρο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη και θα δραστηριοποιείται σε τρεις κεντρικούς άξονες, έναν κόμβο πληροφόρησης, την εκπαίδευση μέσω της Ακαδημίας Πράσινης και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας και τα ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα».

Σημείωσε περαιτέρω ότι στόχος τους είναι, «να φέρουμε κοντά τον επιχειρηματία, είτε μιας μικρής επιχείρησης, αλλά και μιας μεγάλης βιομηχανίας, σε επαφή με προτάσεις και λύσεις, που θα συμβάλουν στην Ατζέντα 2030 και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που αποτελούν το θεματολόγιο της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη αναπτύξεων κοινωνικής ευημερίας που θα εξασφαλίσουν ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών γενεών».

Όπως είπε ο Δήμαρχος, «οι πράσινοι επιχειρηματίες θεωρούνται βασικοί μοχλοί για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία και ο Δήμος Αραδίππου πρωτοπορεί στην πράσινη οικονομία, δημιουργώντας το πρώτο δημοτικό φωτοβολταϊκό πάρκο. Προσφέρουμε έτσι μια νέα και πιο δυναμική άποψη της εξελισσόμενης φύσης του «είναι» και «γίνεσαι» πράσινος Δήμος, αντί να βασιζόμαστε στις σταθερές κατηγορίες που έχουν υιοθετηθεί ανά καιρούς».

Από την πλευρά της η Ιωάννα Παναγιώτου, Executive Director UoL είπε πως «η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί μια σύγχρονη μορφή οικονομικής δραστηριότητας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για κερδοφορία και ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση, αντιμετωπίζοντάς την σαν ευκαιρία και όχι σαν εμπόδιο». Το «πρασίνισμα» μιας επιχείρησης γίνεται συνήθως με την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με κριτήρια οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά και με τρόπο έξυπνο και ισορροπημένο ώστε τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν να είναι μεγαλύτερα από το κόστος που θα προκληθεί, έτσι ώστε να διατηρηθεί η  βιωσιμότητα της επιχείρησης, επεσήμανε.

Εξήγησε ότι τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του είναι «η  διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού, η δημιουργία ποιοτικών πιστοποιημένων προϊόντων με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων, η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης και η προσέλκυση εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης».

Είναι ξεκάθαρο, συνέχισε, ότι οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας, έχουν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για τη χώρα. Η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες δεν θα επικεντρώνονται μόνο στη δημιουργία των επιχειρήσεων, αλλά και στον εκσυγχρονισμό τους, συνεπάγεται αύξηση του εθνικού πλούτου, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτομιών, αφθονία και ποικιλία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, προσέλκυση ξένων πράσινων επενδύσεων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, ανέφερε, τέλος.

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Απαντά στις ανησυχίες για τις αυξήσεις στο δημόσιο το Υπ. Οικονομικών-Στόχος η βιωσιμότητα του κρατικού μισθολογίου
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξήσεις στο δημόσιο ο επιχειρηματικός κόσμος -Οι μεγάλες ανησυχίες
Ανησυχία ΚΕΒΕ για τη διόγκωση του κρατικού μισθολογίου-Κίνδυνος να καταστεί μη βιώσιμο
Με αμελητέα κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ
Εξορθολογισμό του ρυθμού αύξησης του κρατικού μισθολογίου ζητά η ΟΕΒ-«Να μην επιστρέψουμε στα παλιά»
Aυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσια τομέα μετά από 15 χρόνια και με έναρξη ισχύος τον Οκτώβριο