Αυτούσιο το νομοσχέδιο για την τηλεργασία-Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων

Τις προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση της τηλεργασίας εντείνει το υπουργείο Εργασίας, θέτοντας ως στόχο όπως το σχετικό νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή πριν από το κλείσιμο του Σώματος για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Το θέμα συζητήθηκε κατά την τελευταία συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος την περασμένη Δευτέρα, με τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Παναγιώτου να εκφράζει μετά τη συνεδρία την κοινή πεποίθηση Υπουργείου και κοινωνικών εταίρων ότι πρόκειται για ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γιάννη Παναγιώτου, επί του νομοσχεδίου, που φέρει τον τίτλο «Ο περί ρύθμισης του πλαισίου οργάνωσης της τηλεργασίας Νόμους του 2022», υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σε σχέση με διάφορες πτυχές. Παρά τις διαφωνίες αυτές, μέσα στο επόμενο διάστημα θα καταβληθεί προσπάθεια για κατάληξη σε κοινά αποδεκτές λύσεις, ώστε το όλο ζήτημα να μπορέσει να προχωρήσει.

Μιλώντας στο InBusinessNews, ο κ. Παναγιώτου υπέδειξε ότι το νομοσχέδιο αναφέρεται κυρίως στο πώς θα εφαρμόζονται οι όροι εργασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ωράρια, τα οποία δεν θα διαφέρουν με αυτά της φυσικής παρουσίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η όποια νομοθετική ρύθμιση επιτευχθεί σε επίπεδο Κυπριακής Δημοκρατίας, θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατή με την Οδηγία που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία θα είναι νομικά δεσμευτική για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων βεβαίως και η Κύπρος.

Οι περί τούτου διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν πριν από περίπου ένα χρόνο και εντός του προσεχούς καλοκαιριού οι κοινωνικοί εταίροι θα παρουσιάσουν στην Κομισιόν τις προτάσεις τους, που θα αποτελέσουν τον κορμό του νέου ρυθμιστικού πλαισίου που θα βάζει κανόνες στους νέους υβριδικούς τρόπους εργασίας στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης.

Στόχος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μέχρι τις αρχές Ιουλίου να υπάρξει μια συμφωνία που θα λάβει τη μορφή Οδηγίας και θα είναι η βάση της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως ένας καλός συμβιβασμός μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων. Ένα από τα σημεία τριβής και συνάμα μεγάλο «αγκάθι» του όλου εγχειρήματος, αποτελεί η διασαφήνιση του όρου «οικειοθελής».

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, σε δηλώσεις του στο InBusinessNews, υπογράμμισε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εξελίξεις για το θέμα «τρέχουν», διαβεβαιώνοντας πως η κυπριακή ρύθμιση θα συμβαδίζει με αυτές.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι μεταξύ των κοινωνικών εταίρων δεν προκύπτουν διαφορετικές επί της ουσίας αντιλήψεις, και πως το σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί η τηλεργασία ως μια ευέλικτη μορφή εργασίας, η οποία θα βοηθά την παραγωγικότητα.

Οι πρόνοιες του νομοσχεδίου

Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο και το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση, και το οποίο το InBusinessNews δημοσιεύει πιο κάτω αυτούσιο, ως τηλεργασία ορίζεται «η εξ' αποστάσεως παροχή της εξηρτημένης εργασίας του εργοδοτούμενου από τη δηλωμένη ως μόνιμη κατοικία του και με τη χρήση της τεχνολογίας, δυνάμει σύμβασης εργασίας πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να παρασχεθεί και από εγκαταστάσεις του εργοδότη και σε περίπτωση που είναι χώρος εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου».

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, η τηλεργασία θα συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου, κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας και νοείται ότι, η τηλεργασία, δεν δύναται να επηρεάζει δυσμενώς οποιουσδήποτε όρους εργοδότησης.

Κατ΄ εξαίρεση, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζεται μετά από απόφαση του εργοδότη για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας και μετά από αίτηση του εργοδοτούμενου σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Ποιος αναλαμβάνει το κόστος

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο εργοδότης είναι αυτός που αναλαμβάνει το κόστος που προκαλείται στον εργοδοτούμενο από την τηλεργασία, δηλαδή το κόστος του εξοπλισμού. Επίσης, ο εργοδότης, θα πρέπει να παρέχει στον εργοδοτούμενο τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του και να αναλαμβάνει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για εκτέλεσή της.

Σημαντικό στοιχείο του νομοσχεδίου αποτελεί η διευκρίνιση που αφορά το καθεστώς απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «η οποιαδήποτε συμφωνία περί τηλεργασίας δεν θίγει το καθεστώς απασχόλησης ή και τη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου με τηλεργασία ως πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής ή άλλης μορφής απασχόλησης, αλλά μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εργασία και η τηλεργασία μπορεί να παρέχεται με πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, αποκλειστικά με τηλεργασία ή σε συνδυασμό με απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη».

Οι εργαζόμενοι με τηλεργασία θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους συγκρίσιμους εργοδοτούμενους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ιδίως, σε σχέση με τον όγκο εργασίας, τα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις επιβραβεύσεις, την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση, την κατάρτιση και επαγγελματική τους εξέλιξη, τη συμμετοχή σε σωματεία, τη συνδικαλιστική τους δράση και την απρόσκοπτη και εμπιστευτική επικοινωνία τους με τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους.

Σε σχέση με την αξιολόγηση του εργαζόμενου, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι θα γίνεται με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του εργοδοτούμενου.

Στο νομοσχέδιο ξεκαθαρίζεται ότι ο εργαζόμενος με τηλεργασία, εκτός ωραρίου εργασίας, έχει το δικαίωμα αποσύνδεσης και απαγορεύεται η κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος του επειδή άσκησε το συγκεκριμένο δικαίωμα.

«Ο εργαζόμενος με τηλεργασία έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως, να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιοσδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του», αναφέρει συγκεκριμένα το νομοσχέδιο.

Για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου, ο υπουργός εφόσον το κρίνει αναγκαίο, θα ορίζει είτε επιθεωρητές είτε άλλους λειτουργούς με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νομοσχέδιο.

Τέλος, προβλέπονται κυρώσεις για τους εργοδότες που θα παραβαίνουν τις διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα χρηματική ποινή, της οποίας το ύψος δεν θα υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ.

Πιο κάτω παραθέτουμε αυτούσιο το νομοσχέδιο που συζητείται μεταξύ κοινωνικών εταίρων και υπουργού Εργασίας, και στο οποίο-θα πρέπει να σημειωθεί- αναμένεται να επέλθουν τροποποιήσεις πριν από την επικείμενη κατάθεσή του στη Βουλή:

1

2

3

4

5

6

7

Δειτε Επισης

Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Ε.Ε.: Χαλλούμι ΠΟΠ και αύξηση εμπορίου μέσω Πράσινης Γραμμής στις προσπάθειες προετοιμασίας της επανένωσης
Ικανοποίηση συντεχνιών για συμφωνία πλαίσιο και αυξήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία