Eκποιήσεις: Σήμα κινδύνου από τις τράπεζες για δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο

Τη διαφωνία του με την πρόταση νόμου που θα επιτρέπει στους ενυπόθηκους δανειολήπτες να προσφεύγουν σε δικαστήριο για την αναστολή των διαδικασιών εκποίησης, εκφράζει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, προειδοποιώντας με σειρά επιπτώσεων τόσο για το κράτος όσο και το τραπεζικό σύστημα.

«Η Πρόταση Νόμου για παραπομπή στα ήδη βεβαρημένα κυπριακά Δικαστήρια με τον μεγάλο χρόνο εκδίκασης υποθέσεων θα προκαλέσει μεγάλη και μόνιμη εμπλοκή τόσο στις τράπεζες, όσο και ευρύτερα στο Δικαστικό Σύστημα αλλά και στην οικονομία με δυνητικές επιπτώσεις στις αξιολογήσεις της χώρας, στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στις προοπτικές της Κύπρου, σε μια περίοδο -μάλιστα- με μεγάλες προκλήσεις», αναφέρει ο Σύνδεσμος σε σχόλιο για την πρόταση νόμου, κατόπιν ερώτησης του ΚΥΠΕ.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει πως «οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός) έχουν διαμηνύσει σε πολύ αυστηρό τόνο ότι οι συνεχείς τροποποιήσεις της νομοθεσίας, και ειδικά των χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν τις διαδικασίες ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων, αυξάνει τον πιστωτικό κίνδυνο με σημαντικότατες συνέπειες στα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ)».

Θα πρέπει να γνωρίζετε, σημειώνει, ότι ο καθορισμός των κεφαλαιακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένου του Πυλώνα ΙΙ, και των αναγκαίων προβλέψεων για τις ΜΕΧ, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραδοχές που αφορούν την αξία των εξασφαλίσεων. Συνεπώς, η αβεβαιότητα σε σχέση με τη σταθερότητα του κυπριακού νομικού πλαισίου και η συνεχής τροποποίηση/επιμήκυνση/αναστολή των διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων οδηγεί σε επιβολή αύξησης κεφαλαίων και επιπλέον προβλέψεων.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές αλλά και οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί έχουν θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη μείωση των ΜΕΔ. Προς τούτο, έχουν θεσπίσει και θέσει σε ισχύ αυστηρούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Κατευθυντήριες Γραμμές.

Όπως προσθέτει, σε περίπτωση υιοθέτησης των Προτάσεων Νόμου οι κυπριακές τράπεζες θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές τράπεζες αφού, ενώ είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν τις Οδηγίες, τους Κανονισμούς και τις Κατευθυντήριες Γραμμές, δεν θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης του εργαλείου της εκποίησης.

«Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις Κατευθυντήριες Γραμμές που έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή και αφορούν τη δημιουργία προβλέψεων για εξασφαλισμένες και μη-εξασφαλισμένες χορηγήσεις. Από το πρώτο έτος χορήγησης πιστωτικής διευκόλυνσης, ακόμα και για εκείνες τις χορηγήσεις που δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθίσταται υποχρεωτική η δημιουργία προβλέψεων για κάθε άνοιγμα (δάνειο)», σημειώνει.

Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές παρακολουθούν τα γεγονότα και τις εγχώριες εξελίξεις και ανάλογα μεταβάλλουν τις εποπτικές απαιτήσεις τους σε σχέση με την κεφαλαιακή επάρκεια των ΠΙ.

Οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Τραπεζών, η υιοθέτηση της πρότασης νόμου θα οδηγήσει σε αύξηση του προφίλ κινδύνου του κυπριακού τραπεζικού συστήματος και κατ’ επέκταση των κυπριακών τραπεζών και αβεβαιότητα σε σχέση με τη σταθερότητα του κυπριακού νομικού πλαισίου, υποβάθμιση του αξιόχρεου της κυπριακής οικονομίας και των ΠΙ., αρνητική μεταβολή των παραδοχών που εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), τόσο κατά τους ατομικούς (ανά τράπεζα) ελέγχους όσο και σε ελέγχους που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών καθορίζουν το ύψος των προβλέψεων και κατ΄επέκταση τις κεφαλαιακές ανάγκες των ΠΙ.

Περαιτέρω, προσθέτει, θα οδηγήσει σε μείωση της αξίας των εξασφαλίσεων, τόσο των εξυπηρετούμενων όσο και των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, λόγω ακριβώς της καθυστέρησης και της επιμήκυνσης του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών ρευστοποίησης, ανάγκη παροχής επιπρόσθετων εξασφαλίσεων για χορήγηση νέων δανείων και πιθανή αύξηση στο κόστος δανεισμού νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενθάρρυνση και πιθανόν αύξηση των στρατηγικών κακοπληρωτών και τέλος μείωση, μείωση της αξίας των χαρτοφυλακίων δανείων σε περίπτωση πώλησης δανείων σε τρίτους (εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων). 

Δειτε Επισης

Οι μέτοχοι της Ελληνικής που πρέπει να πείσει για την δημόσια πρότασή της η Eurobank
Πήρε θέση για την δημόσια πρόταση της Eurobank το Δ.Σ. της Ελληνικής-Η γνώμη που εξέδωσε
H Ελληνική Τράπεζα προάγει τη βιωσιμότητα με πρωτοποριακά «πράσινα» προϊόντα
Goldman Sachs: Τα καυτά ζητήματα που θα καθορίσουν τις επιλογές της ΕΚΤ
Βλέπει θετικά τον τομέα των ηλεκτρονικών ιδρυμάτων πληρωμών η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου
Διπλή αναβάθμιση από Moody's για Τράπεζα Κύπρου-Ανέκτησε την αξιολόγηση Baa1 μετά από 13 χρόνια
DBRS: Παρακολουθεί τις εξελίξεις για την δημόσια πρόταση της Eurobank για την Ελληνική-Οι εκτιμήσεις του οίκου
Η πορεία εκκαθάρισης της Λαϊκής... Ρευστοποιούνται οι μετοχές που κατέχει στην Τρ. Κύπρου-Η αναμενόμενη είσπραξη
ΜακΚόλ (ΕΚΤ): Καμπανάκι για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα
Άνοιξε τις πύλες του το νέο κατάστημα της AstroBank στο Δάλι-Tο 15ο στο παγκύπριο δίκτυο της τράπεζας