Το σχέδιο επιδότησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νοσηλευτηρίων-Όσα αφορούν τις επιχειρήσεις

Παρουσιάστηκε σήμερα στους εμπλεκόμενους φορείς το Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021-2026).

Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε νοσηλευτήρια, για αγορά καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού ή την κάλυψη ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού, με έμφαση στην αγορά υψηλής ή ψηφιακής τεχνολογίας.

TRIA

Το Σχέδιο με προϋπολογισμό πέντε εκατομμυρίων ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό εργαλείο «Next Generation EU» και έχει ως στόχους την ενίσχυση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και τη βελτίωση της ποιότητας και του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Το Σχέδιο δίνει τη δυνατότητα οι δικαιούχοι να μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση μέχρι και για τρείς (3) διαφορετικές επενδυτικές προτάσεις στην βάση δύο καθεστώτων του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis) και του Κανονισμού 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός).

Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χρηματοδότηση με βάση τον Κανονισμό De Minimis, το ύψος χορηγίας ανέρχεται στο:

 • 50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση αγοράς νέου/καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού.
 • 30% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση αγοράς νέου/καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού.

Στην περίπτωση αυτή, το μέγιστο ύψος της χορηγίας ανέρχεται στις 200.000 ευρώ.

Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν χρηματοδότηση με βάση το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, για την αγορά νέου/καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη πρόσθετης ανάγκης, το ύψος χορηγίας ανέρχεται στο:

 • 20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων.
 • 10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους.

Σ’ αυτή την περίπτωση το μέγιστο ύψος της χορηγίας ανέρχεται στις 300.000 ευρώ, με το περιορισμό ότι η αντικατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη.

DYO

Αίτηση

Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από τις 29 Μαΐου 2023 ως 23 Ιουνίου 2023 και θα πρέπει να υποβάλλεται στην διεύθυνση: (Υπόψη: κα Ανδρούλλα Στυλιανού) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. Κτήριο «Γιώρκειο», Μεσοπάτωμα, Γραφείο Μ29, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία.

Υποβολή Ενστάσεων

 • Η επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 30 ημερών.
 • Η ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί σε συστημένη επιστολή, παραθέτοντας τους λόγους προς τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας.
 • Η ένσταση θα εξετάζεται από τριμελή Επιτροπή, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας.
 • Στην Επιτροπή Ενστάσεων δεν συμμετέχει κανένα μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης
 • Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει μόνο το περιεχόμενο της αίτησης και τη διαδικασία αξιολόγησης για να διαπιστώσει εάν υπήρξε οποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος.
 • Εάν η ένσταση κρίνεται δικαιολογημένη, η αίτηση αποστέλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για επαναξιολόγηση.
 • Σε κάθε περίπτωση οι αιτητές ενημερώνονται το συντομότερο
 • Σε περίπτωση που η ένσταση δεν ικανοποιηθεί, οι αιτητές μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο εάν το επιθυμούν

Για τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Ανδρούλα Στυλιανού, τηλ. 22605735/ 22605417.

Όλες οι αιτήσεις έχουν αναρτηθεί στη σελίδα των Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας. Δείτε ΕΔΩ

nannanana

Σύντομα και το «Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη Διαπίστευση»

Στην ομιλία της, η υπουργός Υγείας, Πόπη Κανάρη είπε πως, «η θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί έναν βασικό θεσμό του κράτους πρόνοιας για ισότιμη και καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για εκσυγχρονισμό του τομέα της υγείας, τη θεμελιώδη αρχή για αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, τη βάση για επιδίωξη της ποιότητας».

Παράλληλα ανέφερε πως, «σε κάθε χώρα, το σύστημα υγείας και οι πολιτικές που εφαρμόζονται γύρω από αυτό είναι εξέχουσας σημασίας για την ευημερία ενός λαού και την ποιότητα ζωής του. Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο τομέας της Υγείας, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους άξονες πολιτικής που συνθέτουν για το Υπουργείο Υγείας, τον βασικό πυρήνα του ανθρωποκεντρικού μοντέλου ανάπτυξης που οραματιζόμαστε να πετύχουμε. Είναι γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία τα συστήματα υγείας αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις: αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης και περίθαλψη χρόνιων παθήσεων στον γηράσκοντα πληθυσμό, ελλείψεις επαγγελματιών υγείας και ανισότητες πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη. Ως επακόλουθο, τα συστήματα υγείας πρέπει να είναι ανθεκτικά: να μπορούν να προσαρμόζονται για να αντιμετωπίζουν τις νέες και αναδυόμενες ανάγκες σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες με αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ποιότητα».

Η κα Κανάρη πρόσθεσε ότι, «το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας τις τεράστιες αυτές προκλήσεις, έθεσε ανάμεσα στις κύριες στρατηγικές του προτεραιότητες, την αναβάθμιση, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των νοσηλευτηρίων. Ένας εκ των βασικών πυλώνων είναι και η εξασφάλιση σύγχρονου και καινοτόμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, πρέπει να αναβαθμίζεται και ανανεώνεται συνεχώς, γεγονός που καθίσταται κοστοβόρο για τα νοσηλευτήρια».

«Προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των νοσηλευτηρίων», σημείωσε, «το Υπουργείο Υγείας έθεσε στόχο να παρέχει οικονομικά κίνητρα, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε Νοσηλευτήρια, μέσα από το «Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων». Το Σχέδιο, έχει ως σκοπό την αγορά καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με έμφαση στην αγορά υψηλής ή ψηφιακής τεχνολογίας. Αποσκοπεί στην επιδότηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, είτε για αντικατάσταση υφιστάμενου, τυχόν παλαιωμένου, είτε για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών. Μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται ειδικότερα, η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, σε συνάφεια με τους ευρύτερους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου».

Πρόσθεσε ότι, «το σχέδιο έχει προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ και είναι προσαρμοσμένο να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Θα χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό εργαλείο «Next Generation EU», μέσα από το οποίο προωθούνται 133 επενδυτικά και μεταρρυθμιστικά μέτρα τα οποία αντικατοπτρίζουν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Ειδικότερα ο άξονας πολιτικής υπό τον τίτλο «Δημόσια Yγεία και Πολιτική Προστασία – Διδάγματα από την Πανδημία», με προϋπολογισμό €74,1 εκατομμυρίων, περιλαμβάνει μέτρα που θα συμβάλουν στην αύξηση της ετοιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών του Γενικού Συστήματος Υγείας».

Σημείωσε ότι, «το ταξίδι προς την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας στα πλαίσια ενός λειτουργικού βιώσιμου και ποιοτικού ΓεΣΥ, δεν σταματά με το «Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού», που είναι σήμερα ενώπιον σας. Πολύ σύντομα θα ενημερωθείτε για το «Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη Διαπίστευση». Ένα ακόμα σχέδιο χορηγίας, που θα προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης και τεκμηρίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας. Με την ενίσχυση των νοσηλευτηρίων, πρόθεση μας είναι να διασφαλίσουμε ένα σύστημα Υγείας, που να σέβεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες του ασθενή και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας, θα συνεχίσει να καταγράφει τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες, προκειμένου να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις παροχής υψηλού, ποιοτικού και αποδοτικού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, καθώς και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών όπως αρμόζει σε νοσηλευτήρια που ακολουθούν σύγχρονα, ευρωπαϊκά πρότυπα».

«Κλείνοντας θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω θερμά την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, την Διευθύντρια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και όλους τους εμπλεκόμενους λειτουργούς που στήριξαν το Υπουργείο Υγείας σ’ αυτήν την προσπάθεια και κατ’ επέκταση όλους εσάς, που καλείστε να λάβετε μέρος σ’ αυτά τα προγράμματα επιδότησης. Απώτερος σκοπός είναι να λειτουργήσουμε όλοι, μέσα από τις δράσεις μας, ως θεματοφύλακες ενός αναβαθμισμένου Γενικού Συστήματος Υγείας», κατέληξε η κα Κανάρη.

Δειτε Επισης

Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος
CYPIN: Οι τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες της Mitsubishi Heavy Industries
Επίσκεψη συνέδρων του Συνασπισμού Europa Uomo της Ευρώπης στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο
Ημερίδα ProW: Η ευζωία των νηπιαγωγών και η θετική σχολική κουλτούρα στο επίκεντρο
CNP CYPRIALIFE: Επιβράβευσε τις παραγωγικές επιτυχίες των κορυφαίων ασφαλιστικών της συμβούλων
O Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου βραβεύει τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο
H Epic γιόρτασε την ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα με καθαρισμό παραλίας
Το ΙΝΓΚ στον αγώνα κατά της Νόσου του Huntington
Φωτογραφική έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας»
O τηλεμαραθώνιος TELETHON επιστρέφει στο ΡΙΚ