Χορηγία Κατηγορίας Οικονομία

Μειώθηκε το κυβερνητικό χρέος στην Κύπρο το 4ο τρίμηνο 2022

Στο 86,5% του ΑΕΠ μειώθηκε στην Κύπρο το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης κατά το τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2022, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, όταν βρισκόταν στο 91,3%, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ε.Ε., σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ευρωζώνη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η αναλογία χρέους - ΑΕΠ μειώθηκε στο 91,6% σε σχέση με 93,0% το περασμένο τρίμηνο, ενώ στην Ε.Ε. μειώθηκε από 85,1% σε 84,0%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η μείωση τόσο όσον αφορά την ευρωζώνη όσο και όσον αφορά την Ε.Ε., η μείωση οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ η οποία αντιστάθμισε την αύξηση του κυβερνητικού χρέους σε απόλυτους αριθμούς.

Μείωση καταγράφηκε και σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021, στην Κύπρο (από 101,2% σε 86,5%), την ευρωζώνη (από 95,5% σε 91,6%) και την Ε.Ε. (από 88,0% σε 84,0%).

Στα τέλη του τέταρτου τριμήνου του 2022, τα χρεόγραφα αντιπροσώπευαν το 82,5% του γενικού κυβερνητικού χρέους στην ευρωζώνη και το 81,9% στην Ε.Ε. Τα δάνεια αντιστοιχούσαν στο 14,5% και στο 15,1% σε ευρωζώνη και Ε.Ε. αντίστοιχα, ενώ το συνάλλαγμα και οι καταθέσεις αντιστοιχούσαν στο 3,0% στην ευρωζώνη και στο 2,9% στην Ε.Ε.

Τα στοιχεία για τη σύνθεση του γενικού κυβερνητικού χρέους ανά κράτος μέλος καταγράφονται μόνο ως αναλογίες επί του γενικού ΑΕΠ. Στην Κύπρο το συνάλλαγμα και οι καταθέσεις αντιστοιχούν στο 0,6% του ΑΕΠ (σε σύγκριση με 2,7% στην ευρωζώνη και 2,5% στην Ε.Ε.), τα χρεόγραφα αντιστοιχούν στο 54,0% (σε σύγκριση με 75,6% και 68,8%) και τα δάνεια αντιστοιχούν στο 32,0% (σε σύγκριση με 13,3% και 12,7%).

Η Eurostat δημοσιεύει επίσης τριμηνιαία στοιχεία για τον διακυβερνητικό δανεισμό (ΔΔΧ) λόγω της εμπλοκής των κρατών μελών σε χορήγηση δανείων σε κάποια κράτη μέλη. Όπως αναφέρεται, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2022, η αναλογία του ΔΔΧ σε σχέση με το ΑΕΠ αντιστοιχούσε σε 1,6% στην ευρωζώνη και στο 1,4% στην ΕΕ. Η αναλογία αυτή για την Κύπρο βρισκόταν στο 1,2%.

Οι υψηλότερες αναλογίες κυβερνητικού χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ κατά το τέλος του τέταρτου τριμήνου καταγράφηκαν στην Ελλάδα (171,3%), την Ιταλία (144,4%), την Πορτογαλία (113,9%), την Ισπανία (113,2%), τη Γαλλία (111,6%) και το Βέλγιο (105,1%) και οι χαμηλότερες στην Εσθονία (18,4%), τη Βουλγαρία (22,9%) και το Λουξεμβούργο (24,6%).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, επτά κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση στην αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά το τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2022, ενώ σε 19 καταγράφηκε μείωση. Η αναλογία παρέμεινε σταθερή στο Λουξεμβούργο.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία (+2,5 ποσοστιαίες μονάδες - πμ), στις Κάτω Χώρες (+2,0 πμ), τη Λιθουανία και τη Φινλανδία (+1,1 πμ και στις δύο), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (-5,9 πμ), την Κύπρο (-4,8 πμ), την Ελλάδα (-4,5 πμ), την Ιρλανδία (-4,4 πμ) και την Αυστρία (-3,0 πμ).

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2021, τέσσερα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση στην αναλογία χρέους προς ΑΕΠ και 23 κράτη μέλη κατέγραψαν μείωση.

Αυξήσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία (+2,1 πμ), την Εσθονία (+0,8 πμ), τη Φινλανδία (+0,4 πμ) και το Λουξεμβούργο (+0,1 πμ), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-23,3 πμ), την Κύπρο (-14,7 πμ), την Πορτογαλία (-11,5 πμ), την Ιρλανδία (-10,7 πμ), την Κροατία (-10,0 πμ), τη Δανία (-6,6 πμ), την Ιταλία (-5,5 πμ), τη Λιθουανία (-5,3 πμ) και την Ισπανία (-5,0 πμ).

Δειτε Επισης

Προϋπολογισμός 2024: Πρόσθετες πιστώσεις, μειώσεις και μεταφορές προτεινόμενων πιστώσεων
Ο οδικός χάρτης της ΕΥΚ για ένα υπεράκτιο ενεργειακό οικοσύστημα στην Κύπρο
«Να ενισχύσουμε τις ήδη θετικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας»
Ask Wire: Πωλήσεις κατοικιών €119 εκατ. και γης €46 εκατ. στη Λευκωσία
Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για αστικό αναδασμό-Δημιουργείται γη έτοιμη για ανάπτυξη
Βελτιώθηκε τον Νοέμβριο το οικονομικό κλίμα
Ώθηση στη δυναμική του τομέα της τεχνολογίας με το νέο πλαίσιο για πολιτογραφήσεις
Άθως Δίκαιος: Η μεγαλύτερη πρόκληση, το όραμα και η σύγχρονη αρχιτεκτονική
Μαρίνα Χατζημανώλη: Η Κύπρος προάγει ισότητα στη ναυτιλία
Επιδοτήσεις 60 εκ. ευρώ σε γεωργούς τον Δεκέμβριο μέσω των εκταρικών επιδοτήσεων