Πού θα επενδύσουν οι CEOs στην Κύπρο, πώς «παλεύουν» με την κρίση

Μπορεί να μειώσουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεών τους, αλλά όχι και τους μισθούς των εργαζομένων ή τις θέσεις εργασίας. Η πλειοψηφία των CEOs δίνουν έμφαση στη διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και των αποδοχών τους, χωρίς μάλιστα να παγώσουν σε μεγάλο βαθμό τις προσλήψεις.

Αυτά είναι μερικά από όσα προκύπτουν από τη 12η έρευνα της PwC για τους CEOs στην Κύπρο, σύμφωνα με την οποία, παρά την κρίση και την παγκόσμια αβεβαιότητα, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων προτίθενται να επενδύσουν σε αρκετούς τομείς, με προτεραιότητα την τεχνολογία. Μεταξύ άλλων, στην έρευνα συμμετείχαν 159 CEOs από την κυπριακή αγορά.

Διαβάστε εδώ: Ανησυχούν για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους οι CEOs στην Κύπρο

ceosnews2

Τεχνολογία και επένδυση στις δεξιότητες

Οι CEOs με ποσοστό 71% επενδύουν κατά κύριο λόγο στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων, ενώ 6 στους 10 θα επενδύσουν στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών.

Διαβάστε ακόμα:

Η νέα δημοτική αγορά και τα πολυδιάστατα οφέλη για τη Λάρνακα

Φοιτητικές εστίες δίνουν ζωή στην παλιά Λευκωσία

Εξάλλου, το 55% επενδύουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ 4 στους 10 αναμένεται να προχωρήσουν στην υιοθέτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

pwcceosEPENDYSEIS

Βασικός τομέας επένδυσης, με ποσοστό 36% αποτελεί η διαφοροποίηση της προσφοράς προϊόντων/υπηρεσιών, με το 26% των CEOs να επενδύει στην προσαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας.

Στην αποανθρακοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας προτίθενται να επενδύσουν το 12% των CEOs, στην εξερεύνηση του metaverse το 8%, ενώ μόνο το 4% θα προχωρήσουν σε μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας ανάλογα με τον κλιματικό κίνδυνο.

Επένδυση του μέλλοντος οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό 7% δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω επενδύσεις. Όσον αφορά στο σκεπτικό για αυτές τις επενδύσεις, περίπου το 60% σε κάθε κατηγορία επικεντρώνονται στην επανεφεύρεση της επιχείρησης για το μέλλον και το 40% στη διατήρηση της τρέχουσας κατάστασης.

Αυτή η αναλογία 60/40 ήταν αξιοσημείωτα συνεπής σε όλο το φάσμα των επενδύσεων, γεγονός που αποτελεί επιστέγασμα της προσπάθειας εξισορρόπησης που προσπαθούν να επιτύχουν οι CEOs.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι ένα υψηλό ποσοστό 64% των CEOs συμφωνούν με την υιοθέτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ως την επένδυση του μέλλοντος.

pwcceosependyseis2

Διατηρούν προσωπικό και μισθούς

Η επένδυση στον εμπλουτισμό του προσωπικού, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και μισθών φαίνεται να εντάσσονται στις κορυφαίες προτεραιότητες των CEOs, εν μέσω οικονομικών προκλήσεων, αστάθειας, παγκόσμιων απειλών και ανησυχιών.

Συγκεκριμένα, με βάση την έρευνα της PwC, το 81% δεν σκοπεύουν να μειώσουν τις αποδοχές του προσωπικού, ενώ μόνο το 2% το έχουν ήδη πράξει.

Το 65% δεν προτίθενται να μειώσουν το εργατικό δυναμικό, ενώ μόλις το 11% έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση. Εξάλλου, μόνο το 13% έχουν παγώσει τις προσλήψεις, ενώ το 55% δεν έχουν πρόθεση να εφαρμόσουν μία τέτοια πρακτική.

pwcceosependyseis3

Αύξηση τιμών, μείωση λειτουργικού κόστους
Τέσσερις στους δέκα CEOs στην Κύπρο προχώρησαν σε αύξηση των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της τρέχουσας οικονομικής αβεβαιότητας, ενώ το 19% δεν θα προχωρήσουν σε μία τέτοια κίνηση.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η εύρεση εναλλακτικών προμηθευτών αποδείχθηκαν αναγκαίες λύσεις για το 47% των CEOs. Ένα ποσοστό 22% επανεκτιμούν τα εν εξελίξει έργα ή τις μείζονες πρωτοβουλίες και περίπου το 18% επιβραδύνουν τις επενδύσεις τους.

Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια κρίση οδηγεί στην καθυστέρηση των συμφωνιών για το 10% των CEOs στην Κύπρο, ενώ ένα υψηλό ποσοστό (63%) δεν σκοπεύουν να καθυστερήσουν τις συμφωνίες τους. Το 36% ωθήθηκαν στη διαφοροποίηση της προσφοράς προϊόντων/υπηρεσιών, ενώ το 21% δεν έχουν τέτοια πρόθεση.

Δειτε Επισης

Ανησυχούν για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους οι CEOs στην Κύπρο