Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Αρχίζει το έργο παροχής Υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας

Την έναρξη υλοποίησης του έργου παροχής Υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας, προς συμμόρφωση με την αρχή της διαφάνειας και του δικαιώματος ενημέρωσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας και της ποιοτικότερης εξυπηρέτησης του κοινού.

Απώτερος σκοπός είναι να υπάρχει ένας κοινός αριθμός επικοινωνίας που να διασφαλίζει την έγκυρη, έγκαιρη και ποιοτική πληροφόρηση του πολίτη.

Για την υλοποίηση του έργου Αγοράς Υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας, βάσει της απόφασης ανάθεσης του Αρμοδίου Οργάνου, μέσω Διαγωνισμού (Αρ. Διαγωνισμού ΤΥΠ2022/008/Α/Α), ο οικονομικός φορέας (ανάδοχος) στον οποίο ανατέθηκε θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους και για λογαριασμό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ). Σχετικά με τα ζητήματα αυτά προηγήθηκε διαβούλευση με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η παροχή υπηρεσιών Κέντρου Επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των καλούντων, ήτοι των δικαιούχων των διαφόρων επιδομάτων/παροχών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΥΚΑ.

Η πρόσβαση στα μηχανογραφικά συστήματα, από τους εξουσιοδοτημένους εργοδοτούμενους του αναδόχου, θα δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των καλούντων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εκτελούνται σε τρία επίπεδα και συγκεκριμένα το πρώτο επίπεδο αφορά σε γενικής φύσεως ερωτήματα, για τα οποία δεν απαιτείται πρόσβαση από τους εργοδοτούμενους του ανάδοχου σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το δεύτερο σε ερωτήματα που προϋποθέτουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και  αφορούν μόνο στους ίδιους τους καλούντες και το τρίτο σε ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν από τους εργοδοτούμενους του ανάδοχου και, ως εκ τούτου, θα διαβιβάζονται και εξυπηρετούνται από το αρμόδιο προσωπικό των ΥΚΑ.

Δειτε Επισης

Με μικρή πτώση έκλεισε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο
ΟΕΒ: Παροχή διευκολύνσεων από εργοδότες την ημέρα των εκλογών
Στο Τμήμα Αφερεγγυότητας τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Μάιο-Ώθηση από τον τομέα των υπηρεσιών
ΔΝΤ: Ανθεκτική η οικονομία της Κύπρου, ανάγκη μείωσης χρέους και μεταρρυθμίσεων
Καθησυχάζει για τους υπαλλήλους της Kition o Παναγιώτου-«Με την πρέπουσα ευαισθησία τα εργασιακά»
Νίκος Χριστοδουλίδης προς τους υπουργούς: Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για την μαρίνα και το λιμάνι
Στη Δανία η Μαρίνα Χατζημανώλη-Η ατζέντα των επαφών
Λιμάνια, ενέργεια, χρηματοπιστωτικός τομέας στις βλέψεις του Κατάρ για επενδύσεις στην Κύπρο-Όλες οι πληροφορίες
Επεκτείνεται μέχρι τις 31 Ιουλίου το Σχέδιο «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000»-Η ανακοίνωση του Υπ. Μεταφορών