Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα η Τράπεζα Κύπρου

Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα έκλεισε το 2022 για την Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΧΑΚ. Την ίδια ώρα, η Τρ. Κύπρου πέτυχε μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4%, διατηρώντας ένα καλή ποιότητας χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων.

Κατά το 2022 η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €71 εκατ., έναντι €30 εκατ. για το έτος 2022.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα €370 εκατ., αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση, εκ των οποίων €136 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 53% σε τριμηνιαία βάση

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ήταν μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση, με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να βρίσκεται στο 49%, μειωμένος κατά 11 ε.μ. σε ετήσια βάση.

Η Τράπεζα Κύπρου είχε κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ύψους €188 εκατ., αυξημένα κατά 107% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την αύξηση των επιτοκίων.

Επίσης, κατέγραψε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €80 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2022 έναντι ζημιάς ύψους €59 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2022, η οποία περιλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο κόστος ύψους €101 εκατ. από το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ).

Τα κέρδη μετά τη φορολογία, όπως έχει προαναφερθεί, ήταν ύψους €71 εκατ. για το έτος 2022, έναντι €30 εκατ. για το έτος 2021.

Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία ήταν ύψους 11.3% για το έτος 2022 και 19.1% για το δ’ τρίμηνο 2022.

Πέραν των πιο πάνω η Τράπεζα Κύπρου είχε τα εξής αποτελέσματα:

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ρευστότητα

  • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.4% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 20.6%.
  • Καταθέσεις ύψους €19.0 δις, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.
  • Ισχυρή θέση ρευστότητας με €7.6 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ, σε ευνοϊκή θέση για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια στο 4.0%

  • Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε 4.0% (1.3% μετά τις πιστωτικές ζημιές), μειωμένο κατά 8.4 ε.μ. σε ετήσια βάση.
  • Δείκτης κάλυψης ΜΕΔ στο 69%. Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 44 μ.β.
  • Ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ ύψους €0.6 δις (Helix 3) τον Νοέμβριο 2022.
  • Καλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων, σε ευνοϊκή θέση για την αντιμετώπιση εξωτερικών προκλήσεων.

Δειτε Επισης

Παραδοχή Χριστοδουλίδη: «Το κράτος δεν μπορεί από μόνο του, θα καλέσουμε τις εταιρείες...»
Δρ. Χρ. Χατζηκυπριανού: Να θέσουμε ως εθνική προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό
Γιώργος Μιχαήλ: Η πρόοδος κάθε οικονομίας περνάει μέσα από την επιχειρηματικότητα
Fadlo R. Khuri: Γιατί το ΑUB... επέστρεψε στην Κύπρο-Κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος
AstroBank: «Πάγωμα» βασικού επιτοκίου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας
ΦΠΑ 5% για τα πρώτα 130 τ.μ. πρώτης κατοικίας ψηφίζει η Βουλή
Έλεγχος ΑΞΕ: Πρόταση στο τραπέζι για ανεξάρτητη Επιτροπή στα πρότυπα της ΕΠΑ
Υψηλές στροφές και ρεκόρ εξαετίας στις πωλήσεις ακινήτων
Αφυπηρετεί πρόωρα και στέλνει βαρυσήμαντα μηνύματα ο Νίκος Κυριακίδης
79 Γαλάζιες Σημαίες σε ισάριθμες παραλίες της Κύπρου-Πρωτιά για το Παραλίμνι