Φουλ οι μηχανές από ΙδΕΚ: Yποβολή και υπογραφή συμβολαίων μέσα σε 8 μήνες

Σημαντική βελτίωση των επιδόσεων του καταγράφει το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) σε θέματα συμβασιοποίησης έργων και καταβολής πληρωμών στο οικοσύστημα Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ). Η πρόοδος που καταγράφει το Ίδρυμα σημειώθηκε σε δύο βασικά θέματα που απασχολούν τους Οργανισμούς, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τη χρηματοδότησή τους.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο υποβολής και ακολούθως υπογραφής συμβολαίων, το ΙδΕΚ φαίνεται πώς έκανε σημαντικά άλματα και να ανέπτυξε... ταχύτητες. Σύμφωνα με στοιχεία, ο χρόνος που χρειάζεται από την ημερομηνία που υποβάλλει ένας φορέας πρόταση μέχρι και την ημερομηνία που υπογράφει το Συμβόλαιο με το ΙδΕΚ καταγράφει αισθητή μείωση. Κατά το 2019, ο απαιτούμενος χρόνος για την υποβολή της πρότασης μέχρι την ημερομηνία υπογραφής Συμβολαίου ανερχόταν στους 21 μήνες ενώ το 2022 μειώθηκε σε μόλις 8 μήνες.

Στα 32.7 εκατ. οι πληρωμές του ΙδΕΚ στο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας

Το δεύτερο πεδίο όπου αντακλάται αισθητή πρόοδος αφορά στα ποσά που η Ίδρυμα παρέχει για σκοπούς ενίσχυσης της Ε&Κ στο νησί. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ύψος των πληρωμών που καταβλήθηκαν στο οικοσύστημα Ε&Κ στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων έργων του, ξεπέρασε τα 30 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ύψος των πληρωμών του ΙδΕΚ, ενώ, το 2020 ανερχόταν στα 15.5 εκατ. ευρώ, κατά τη διάρκεια του 2021 ανήλθε στα 25.2 εκατ. ευρώ αγγίζοντας μέσα στο 2022 τα 32.7 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η έμπρακτη συμβολή του Ιδρύματος, μέσα σε δύο χρόνια, σχεδόν διπλασιάστηκε.

Σειρά από δράσεις

Ως ο εθνικός φορέας για την υποστήριξη και την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Κύπρο, το ΙδΕΚ υλοποιεί σειρά δράσεων και ενεργειών, με στόχο τη διεθνοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα προγραμματική περίοδος του ΙδΕΚ με προϋπολογισμό €150 εκατ. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προγράμματα και υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, «Κύπρος - Το Αύριο», το Πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑΛΕΙΑ», καθώς επίσης και από Εθνικούς Πόρους.

«Έρευνα στις Επιχειρήσεις»

Μεγάλο ενδιαφέρον φαινεται να έχει προσελκύσει πάντως, η πρόσφατη προξήρυξη από το Ίδρυμα ενός νέου προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής στο οποίο έχουν μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του τόπου.

Το Ίδρυμα ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τις δύο νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (ENTERPRISES/0223/Sub-Call1 και ENTERPRISES/0223/Sub-Call2). Ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων είναι €6.000.000, εκ των οποίων €1.000.000 απευθύνονται σε επιχειρήσεις χωρίς προηγούμενη ουσιαστική συμμετοχή σε έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται σε €200.000.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και στη συνεπακόλουθη συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας. Αποσκοπεί επίσης στην παροχή στήριξης για τη δημιουργία ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που θα αξιοποιηθούν επιχειρηματικά και στην εντατικοποίηση της συμμετοχής των κυπριακών επιχειρήσεων σε δραστηριότητες έρευνας με αποτέλεσμα την αύξηση της συμβολής του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις ΕΤΑΚ της χώρας. H πρόσκληση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού μέσου Επόμενη Γενιά ΕΕ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η υποβολή προτάσεων για το πιο πάνω πρόγραμμα γίνεται μέσα από την πύλη IRIS του ΙδΕΚ και πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 24η Απριλίου 2023, 13:00.

Δειτε Επισης

Έρχονται στην Κύπρο τα προπονητικά camps Real Madrid Foundation
Αυτοί είναι οι βραβευθέντες των 15ων IN Business Awards
ΙN Βusiness Awards: Lifetime Achievement Award στον Χρίστο Μαυρέλλη
ΙN Βusiness Awards: Editor’s Choice Award στον Alexey Gubarev
ΙN Βusiness Awards: BMW Excellence Award στον Δημήτρη Ζόππο
ΙN Βusiness Awards: Στα Jumbo το βραβείο στην κατηγορία «Επιχείρηση»
ΙN Βusiness Awards: Βραβείο Manager εις μνήμη Άντη Χατζηκωστή στον Μάριο Καπιρή
ΙN Βusiness Awards: Βραβείο «επιχειρηματικής καινοτομίας» στην Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ
ΙN Βusiness Awards: Βραβείο «Best Customer Service» στους Φούρνους Ζορπάς
ΙN Βusiness Awards: Στην LIDL Κύπρου το βραβείο ESG-EKE