Αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους €2.733 εκ. το 2022, μη εξυπηρετούμενο σχεδόν ένα στα δέκα

Στο 9,5% των συνολικών χορηγήσεων μειώθηκαν οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις στις 31/12/2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου την Παρασκευή. Στο τέλος του 2021 οι ΜΕΧ ανέρχονταν στο 11%.

Οι συνολικές χορηγήσεις στις 31/12/2022 ανέρχονταν σε €24.361 εκ., από €26.973 εκ. το τέλος του 2021. Από αυτές, €2.307 εκ. ήταν μη εξυπηρετούμενες, παρουσιάζοντας μείωση από τα €2.963 εκ. που εκκρεμούσαν ως ΜΕΧ στο τέλος του 2021. Επιπλέον, αναδιαρθρώθηκαν δάνεια ύψους €2.733 εκ., που αποτελούν το 11,2% των συνολικών χορηγήσεων, από τα οποία €1.018 εκ. παραμένουν μη εξυπηρετούμενα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ανέρχονται σε €1.206 εκ., με τα €1.096 εκ. να αφορούν ΜΕΧ. Οι συνολικές σωρευμένες προβλέψεις για ΜΕΧ σε σχέση με τις συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις βρίσκονταν στις 31/12/2022 στο 47,5%, από 42,7% που βρίσκονταν στο τέλος του 2021.

Από τις συνολικές χορηγήσεις €24.361 εκ., τα €10.594 εκ. αφορούν χορηγήσεις νοικοκυριών και τα €12.050 εκ. χορηγήσεις μη χρηματοδοτικών εταιρειών, από τις οποίες τα €8.565 εκ. αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το ποσοστό ΜΕΧ στα νοικοκυριά κυμαίνεται στο 12,1% και στις μη χρηματοδοτικές εταιρείες στο 8%, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυμαίνεται στο 9,7%.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022 για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν την RCB Bank, η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε εντός Δεκεμβρίου 2022, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΤΚ.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, που έληγε το τέλος Σεπτεμβρίου 2022, τον Δεκέμβριο καταγράφηκε μείωση ύψους €423 εκατ. ή 15,5% στο σύνολο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Επιπλέον, οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν 5,7% από €25.839 εκατ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022, ενώ ο δείκτης ΜΕΧ προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 10,6% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022 στο 9,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2022.

"Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την περίοδο 31/12/2017-31/12/2022, κυρίως λόγω πώλησης δανείων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, καταγράφηκε συνολική πτώση στις ΜΕΧ των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων ύψους €18,3 δισ. ή 88,8%", σημειώνει η ΚΤΚ, προσθέτοντας ότι η συνεχιζόμενη καθοδική πορεία των ΜΕΧ οφείλεται, με σειρά σημαντικότητας, σε αποπληρωμές δανείων συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία), σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μετά το πέρας της περιόδου παρακολούθησης καθώς και σε διαγραφές χορηγήσεων, που διενεργούνται είτε στα πλαίσια αναδιαρθρώσεων και συνήθως, αφορούν ποσά για τα οποία προϋπάρχουν προβλέψεις επισφάλειας στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, είτε αφορούν μη συμβατικές ή "λογιστικές" διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις με στόχο την πιο αντιπροσωπευτική απεικόνιση των χαρτοφυλακίων χορηγήσεων.

Δειτε Επισης

Πανίκκος Βάκκου: Μετεξέλιξη του τομέα της κεφαλαιαγοράς τα επόμενα έτη, πολλά τα πλεονεκτήματα της Κύπρου
Οι οικονομικές επιπτώσεις της εισβολής και ο σημαντικός ρόλος της ΚΤΚ για την ανοικοδόμηση από τα ερείπια
Στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού GOLD: The 12th Invest Cyprus International Investment Awards
Bege: Ο νέος γαστρονομικός προορισμός του St Raphael Resort & Marina
«Να μην χρειαστεί να διακόψουμε την σύμβαση...»Ψάχνουν φως στο τούνελ του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς
Το σκληρό μέτρο που αποφεύγεται και πώς θα παρακολουθούνται οι μισθοί στην οικοδομική βιομηχανία
Τι προνοεί η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία-Αναμένει απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη
Δεν πιάνουν τα αεροδρόμια της Κύπρου τα... κενά αέρος λόγω Microsoft-Πιθανές καθυστερήσεις αφίξεων
Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η μεσολαβητική πρόταση Παναγιώτου για την οικοδομική βιομηχανία
Ανδρέας Αλέξη: Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την γήρανση του πληθυσμού και οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις