Η δήλωση πολιτικής που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ»), εξέδωσε τη Δήλωση Πολιτικής ΔΠ-01-2023 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 για τους Ευρωπαίους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις («ΔΠ-01-2023») και την Οδηγία για τους Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης («ΟΔ73-2009-02»), ενημερώνοντας τους δυνητικούς Παρόχους Υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης («ΠΥΣΧ») που προτίθενται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τη Δημοκρατία, καθώς και τους υφιστάμενους ΠΥΣΧ που είχαν αδειοδοτηθεί δυνάμει εθνικών κανόνων, για τις ενέργειες που έγιναν για την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503»).

Πιο συγκεκριμένα μέσω της ΔΠ-01-2023 και της ΟΔ73-2009-02 η ΕΚΚ:

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 θέτει ομοιόμορφους κανόνες, που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, και επιτρέπει στους ΠΥΣΧ να αποκτήσουν Ευρωπαϊκό διαβατήριο για την παροχή των υπηρεσιών τους διασυνοριακώς.

Η Δήλωση Πολιτικής ΔΠ-01-2023 είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι δυνητικοί ΠΥΣΧ που επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τη Δημοκρατία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ΕΚΚ, χρησιμοποιώντας την αίτηση του Παραρτήματος του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2112, η οποία θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της ΕΚΚ, εδώ.

Δειτε Επισης

Γίνεται πολυσυλλεκτική η Κύπρος… Οι αναδυόμενες αγορές που αιμοδοτούν τον τουρισμό μας
Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο: Συμμετείχε στις γενικές συνελεύσεις του ICS και του ECSA
Γ. Ανδρονοπούλου: Ο αντίκτυπος της παρουσίας της Microsoft στην Κύπρο-«Ξεκινάμε την μεγαλύτερη επένδυση...»
Προσθήκες υψηλής γαστρονομίας στο Captain's Bar and Terrace του St Raphael Resort (pics)
Mall of Limassol: Έτσι θα μοιάζει το νέο εμπορικό κέντρο της Λεμεσού από την Atterbury (video)
Ανοίγει γραφείο στην Κύπρο η ΕΤΕπ-«Σημαντική στιγμή, η οικονομία της χώρας θα έχει άμεση εξυπηρέτηση»
Βραβείο Καινοτομίας «Digital Water Award 2024» στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος»
Συναγερμός στο Υπ. Οικονομικών για Τρ. Κύπρου-Παρακολουθεί στενά για CarVAl Investors και Caius Capital LLC
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ με επίκεντρο τον άνθρωπο
Σημαντική μείωση 11,1% στην τιμή δικαιώματων εκπομπής ρύπων εντός Ιουνίου